Štítek: žákovské kampaně

Sborník z žákovských kampaní je online!

Globální rozvojové vzdělávání je i o aktivním zapojení žáků a my jsme velmi rádi, že se jich téměř 200 rozhodlo zapojit do projektu žákovských kampaní s názvem „Myslete na svět!“, které probíhaly od podzimu 2018 do prosince 2019.

Úkolem všech skupin o přibližně šesti žácích bylo vytvořit a realizovat kampaň, vybrat si mohli jakékoli téma spojené s problematikou Cílů udržitelného rozvoje(SDGs – Sustainable Development Goals). Žáci 2. stupňů ZŠ a SŠ se věnovali spoustě problémů, které vidí ve svém okolí. Od těch environmentálních (problematika znečištění vody, třídění odpadu, …) přes sociální (sbírky pro azylové domy, práce se seniory) až po ekonomické (osvěta o konceptu fairtrade obchodu). K uskutečnění kampaně měli žáci rozpočet na 2 500,- Kč. Učili se tedy plánovat projekt včetně práce s financemi, stanovování harmonogramu či nastavení relevantních a dosažitelných cílů.

Během kampaní se studenti mnohé naučili, i díky tomu, že se setkali s problémovými situacemi. Žáci si vyzkoušeli improvizovat během nečekaných událostí, dělat kompromisy, dojednávat schůzky. Ostatně jeden z důležitých aspektů při přípravě kampaně byla udržitelnost, na kterou jsme se se studenty zaměřili při tvorbě cíle kampaně. Aspekt udržitelnostizajistili studenti propagací výsledků skrze různá média formou článků, videí a prezentací nebo tak, že vytvořené dlouhodobé kampaně předají dalším třídám, jakmile odejdou ze školy.

Abychom udržitelnosti dosáhli i my a podpořili žáky, kteří se již zapojili do kampaní nebo ty, kteří teprve plánují sami nějaký projekt realizovat, vydáváme sborník:

Žáci zde najdou tipy, jak uskutečnit vlastní kampaň s konkrétními příklady z kampaní, které proběhly v rámci projektu Global Issues – Global Subjects. Zároveň také děkujeme všem žákům, pedagogům a školám, kteří se do projektu zapojili, a přejeme mnoho úspěchů v dalších aktivitách. Pod odkazy u jednotlivých škol najdete ukázky z jednotlivých kampaní.

Gymnázium a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Zlín; Gymnázium Jana Nerudy, Praha;   Střední zemědělská škola Čáslav; Střední zdravotnická škola Šumperk, Kladská 2; VOŠ, SPŠ a JŠ Kutná Hora; Vyšší odborná škola ekonomická a zdravotnická a Střední škola Boskovice; Základní škola a Mateřská škola Pramínek, o. p. s.; Základní škola Aloise Štěpánka, Dolany; Základní škola a Mateřská škola Leoše Janáčka Hukvaldy, p.o.; Základní škola Tyršova, Nymburk; Základní škola a mateřská škola, Ptení;  Základní škola Fryčovice; Základní a mateřské škole Hranice, Studentská 1095; Základní škola Nedvědova, Olomouc;Základní škola Janovice, okres Frýdek – Místek

Pro tištěný sborník kontaktujte Johanu Krajčírovou – johana.krajcirova@eshop.arpok.cz.

 

Přednáška s Weef na ZŠ Tyršova v Nymburce

Dnes proběhla přednáška s Weef na ZŠ Tyršova, Nymburk!

V rámci projektu Global Issues – Global Subjects se třída 7. A zapojila do soutěže v tvorbě žákovských kampaní. Jejich kampaň s názvem Revitalizace terasy Eliška získala na konferenci Myslete na Svět! hlavní cenu v podobě besedy s travel blogerkou Weef, která se řídí heslem Míň věcí, víc zážitků!

„Co vás v životě baví dělat?“

Touto větou začala Weef přednášku nabitou nejrůznějšími osobními zkušenostmi, ale i všeobecnými informacemi a radami, jak se chovat na internetu. Žáci se během přednášky dozvěděli informace o práci blogera/influencera na plný úvazek. Weef žákům na vlastních příkladech vysvětlila, jak funguje reklama na internetu nebo jakým způsobem získat finanční prostředky pro jejich žákovskou kampaň. Třída měla na konec plno dotazů a dostalo se i na selfiečka. 🙂

„Dozvěděli jsme se, jaké je to být influencer. Je to velmi zajímavá, ale ve skutečnosti mnohem těžší práce, než se může na první pohled zdát“, shodla se skupina žáků.

Třídní učitelka 7.A, Helena Svobodová: „Myslím si, že jim beseda hlavně dala jiný pohled na techniku, počítače, které v jejich věku jsou využívány hlavně pro počítačové hry. Zjistili, že se počítačem a internetem dá i vydělávat, šířit dobro, ale zároveň si zábavnou formou sdělili, že internet může být i nebezpečná věc, jak již bylo řečeno, každý je odpovědný sám za své činy, i za to, co napíše na internet. Jsme moc rádi za návštěvu Weef a doufám, že i jiné školy dostanou, nebo my opakovaně dostaneme, další příležitost besedovat s takto fajn lidmi.“ 

Po skončení workshopu proběhlo předání vysvědčení, kterého se zhostily Weef s paní třídní učitelkou Helenou Svobodovou. Všichni žáci prospěli nebo prospěli s vyznamenáním, gratulujeme! 🙂

Fotografie poskytla Weef.

Vyhlášení soutěže o nejlepší žákovskou kampaň

Od letošního září mělo 14 žákovských týmů z České republiky prostor na vymýšlení a následnou realizaci žákovských kampaní na podporu Cílů udržitelného rozvoje. ARPOK tak již potřetí umožnil zapojeným školám s motivovanými žáky uskutečnit projekty, díky kterým se přímo podílejí na podpoře a naplnění jednotlivých vybraných Cílů udržitelného rozvoje. 

Soutěž nesla název Myslete na svět! a její vyhlášení se konalo 3. prosince 2019 v Olomouci. Pozvání do poroty přijal pan Mgr. MUDr. Radan Kuča, vedoucí místního centra DofE v Olomouci a zakladatel Nadačního fondu Pomozme dětem žít lépe. Porotkyněmi byla také Mgr. Simona Šafaříková, Ph. D., vyučující a výzkumník na Katedře rozvojových a environmentálních studií Univerzity Palackého v Olomouci, Alžběta Filipková, Mladá delegátka OSN a Bc. Helena Škrdlíková, spolu zakladatelka organizace Udržitelný Palacký, blogerka a spolu autorka knihy Život skoro bez odpadu.

Za tři nejlepší kampaně byly vyhlášeny:

Jíte zeleně? – Osvěta o bezmasé stravě – Střední zemědělská škola Čáslav

Tříděním a pílí ke společnému cíli – plastová osvěta- Gymnázium a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Zlín

Revitalizace terasy Eliška v okolí školy – Základní škola Tyršova Nymburk

 

A hlavní cenu, setkání a povídání s travel blogerkou a youtuberkou WEEF, která se řídí heslem „Míň věcí, víc zážitků“, získala Základní škola Tyršova za revitalizaci terasy Eliška v okolí školy.

Děkujeme všem žákům za jejich aktivní přístup a chuť udělat něco pro svět!

Žákovské kampaně se konali v rámci mezinárodního projektu Global Issues – Global Subjects.

Do soutěže se zapojili žáci ze škol:

 • Vyšší odborná škola ekonomická a zdravotnická a Střední škola Boskovice, příspěvková organizace s kampaní Čistá voda v Boskovicích
 • Vyšší odborná škola ekonomická a zdravotnická a Střední škola Boskovice, příspěvková organizace s kampaní Třídění plastů ve škole
 • Vyšší odborná škola ekonomická a zdravotnická a Střední škola Boskovice, příspěvková organizace s kampaní Co se zbytky obědů?
 • Gymnázium a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Zlín s kampaní Tvořivé odpoledne v domově důchodců v Lukově
 • Gymnázium a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Zlín s kampaní Živá knihovna v domově důchodů v Otrokovicích
 • Gymnázium a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Zlín s kampaní Tříděním a pílí ke společnému cíli – plastová osvěta
 • Střední zemědělská škola Čáslav s kampaní Jíte zeleně? – osvěta o bezmasé stravě
 • Základní škola a Mateřská škola Pramínek, o. p. s. s kampaní Vraťme život do zahrady
 • Základní škola Aloise Štěpánka, Dolany s kampaní Sbírka pro azylové domy v Olomouci
 • Základní škola a Mateřská škola Leoše Janáčka Hukvaldy, p.o. s kampaní Plýtvání ve školní jídelně
 • Základní škola a Mateřská škola Leoše Janáčka Hukvaldy, p.o. s kampaní Regulace plastového odpadu ve škole
 • Gymnázium Jana Nerudy, Praha s kampaní Ochrana volně žijících ptáků
 • Základní škola Tyršova, Nymburk s kampaní Revitalizace terasy Eliška v okolí školy
 • Základní škola a mateřská škola, Ptení s kampaní Fairtrade Kavárna

Podzimní nabídka pro školy

Přejeme Vám do začátku nového školního roku ty nejšikovnější žáky a ať Vám energie získaná během letních prázdnin vydrží co nejdéle. Posíláme Vám podzimní nabídku nejen pro pedagogy, ale i pro Vaše žáky.

Žákovská soutěž

Rádi byste Vaše žáky naučili lepší týmové práci, komunikaci, organizačním schopnostem nebo finanční gramotnosti? Přihlašte je do 16. září 2019 pomocí online formuláře do soutěže Myslete na svět s Cíli udržitelného rozvoje.
 
Úkolem soutěžících je zrealizovat žákovskou kampaň, která bude reagovat na jeden či více Cílů udržitelného rozvoje (životní prostředí, chudoba, lidská práva, zdraví aj.). Soutěže se mohou účastnit žáci ve věku 12 – 19 let, tedy žáci 2. stupně ZŠ a studenti SŠ.
 

Týden globálního vzdělávání

Zapojte Vaše žáky do Týdne globálního vzdělávání na téma Naše klima se mění a my s ním, který se bude konat 18. – 22. listopadu 2019. 
Nabízíme Vám výukové materiály k realizaci výukové lekce spojené s promítáním krátkého snímku na téma klimatická změna, které žákům pomohou pochopit základní souvislosti v tématu změny klimatu a ukážou i konkrétní příklad aktivního jednání jedince a jeho dopadu na svou komunitu. 
 
Vaši školu či třídu můžete přihlásit pomocí online formuláře do 15. září 2019. 
 
 
 
 
 
 

Blended – learningový kurz pro pedagogy

Zúčastněte se blended-learningového kurzu nejen pro pedagogy 2. stupně ZŠ a SŠ zaměřeného na témataCílů udržitelného rozvojeKurz je určen především, ale nejenom vyučujícím matematiky, občanské výchovy/základů společenských věd nebo českého jazyka
 
Kurz se bude konat 30. 9. – 1. 12. 2019 a kombinuje online formu výuky spolu s prezenčním setkáním, které proběhne 1. – 3. 11. 2019 v Olomouci. Kurz je ZDARMA včetně ubytování a stravy na prezenčním setkání v Olomouci.

Přihlásit se můžete pomocí online formuláře do 25. září 2019.
 

ARPOK vyhlašuje žákovskou soutěž

*** Termín pro přihlášení do soutěže prodloužen do 30. 9. 2019.***

Kdo se může přihlásit?

Soutěže se mohou účastnit skupinky o počtu 4 – 6 žáků ve věku 12 – 19 let, tedy žáci 2. stupně ZŠ a studenti SŠ. Z jedné školy se může přihlásit více skupinek, podmínkou je realizace rozličných kampaní.

Info plakát pro studenty ZDE.

Co je úkolem?

Úkolem soutěžících je zrealizovat žákovskou kampaň, která bude reagovat na jeden či více Cílů udržitelného rozvoje (životní prostředí, chudoba, lidská práva, zdraví aj.)

Zpracování tématu je na konkrétní skupince, může se jednat o osvětovou akci či konkrétní akci na podporu dosažení Cílů udržitelného rozvoje. Inspirace ZDE a ZDE.

Žáci si při přípravě projektu připraví konkrétní návrh toho, co budou v rámci kampaně dělat, včetně harmonogramu a rozpočtu. Cílem je, aby si žáci vyzkoušeli celou akci také mediálně zpracovat (např. přes školní FB, webové stránky či místní média). Kampaně mají oslovit nejen spolužáky, ale také rodiče a širší komunitu v okolí školy.

Jak bude soutěž probíhat?

SEZNAMTE SE

s pravidly soutěže a podmínkami účasti ZDE. Zjistěte, co jsou to Cíle udržitelného rozvoje, a zamyslete se, co byste pro jejich dosažení mohli udělat. 

PŘIHLAŠTE SE

Utvořte skupinku 4–6 žáků (12–19 let) a společně  s  vaším učitelem/učitelkou vyberte téma, kterému by se měla kampaň věnovat. Společně vyplňte do 30. 9. 2019 přihlášku ZDE.

VYPRACUJTE PROJEKT

Do 11. 10. 2019 vypracujte návrh kampaně včetně konkrétních aktivit, harmonogramu, rozdělení úkolů a rozpočtu. Po přihlášení vám ARPOK poskytne informace, jak na to.

POMOZME SI

Po odevzdání návrhu projektu se u vás ve škole setkáme, společně projekt probereme, poskytneme pomocnou ruku a informace k samotné realizaci. Zástupce ARPOKu schválí návrh projektu a k jeho realizaci vám poskytneme finanční podporu až do výše 2 500 Kč.

REALIZUJTE KAMPAŇ

Uskutečněte svou kampaň! Například natočte video, uspořádejte workshop, udělejte sbírku oblečení nebo zorganizujte naučný program pro mladší spolužáky… Nápadům se meze nekladou. Kampaň uskutečněte do 30. 11. 2019.

PREZENTUJTE SE

Vaše projekty budete prezentovat a sdílet s ostatními skupinami na žákovské konferenci, která se bude konat 3. 12. 2019 v Olomouci. Porota vybere vítězné kampaně a proběhne slavnostní předávání cen.

Přihlásit ZDE – koordinátorka projektu vám po vyplnění přihlášky zašle podklady a další informace ke zpracování kampaně. V případě dotazů nás kontaktujte na adam.kolar@eshop.arpok.cz

Přihlašovací formulář vyplní pedagog, který zaštiťuje konkrétní žákovskou skupinku, jeden pedagog může mít na starosti více skupin je nutné však podat pro každou skupinu přihlášku zvlášť.

Pro inspiraci se můžete podívat:

Ukončení soutěže se uskuteční na slavnostním vyhlášení 3. 12. 2019 v rámci závěrečné konference v Olomouci.

 

Video o žákovských kampaních je venku!

V rámci mezinárodního projektu Global Issues – Global Subject umožnil ARPOK školám realizovat žákovské kampaně, reagující na Cíle udržitelného rozvoje. Úkolem žáků bylo v rámci plánování kampaně připravit konkrétní návrh včetně harmonogramu a rozpočtu. Žáci si také vyzkoušeli celou akci mediálně propagovat (např. přes školní FB, webové stránky či místní média). Podívejte se na video shrnující kampaně, které se konaly v během druhé poloviny školního roku.

Od září 2019 máte možnost své žáky také zapojit do tvorby kampaní. Tentokrát přímo do žákovské soutěže! Více informací ZDE.

Žákovská konference v rámci projektu Global Issues – Global Subjects

ARPOK v rámci mezinárodního projektu Global Issues – Global Subject  již podruhé umožnil školám zrealizovat žákovské kampaně, které budou reagovat na podporu Cílů udržitelného rozvoje. Zpracování tématu bylo vždy na konkrétní skupince. Mohlo se jednat o natočení video snímku, uspořádání workshopu, realizace výukového programu pro mladší spolužáky či o osvětovou akci v místě školy.

Úkolem zapojených žáků bylo v rámci plánování kampaně připravit konkrétní návrh toho, co budou v rámci dělat, a to včetně harmonogramu a rozpočtu. Cílem také bylo, aby si žáci vyzkoušeli celou akci také mediálně zpracovat (např. přes školní FB, webové stránky či místní média). Kampaně oslovily nejen spolužáky, ale také rodiče a širší komunitu v okolí školy.

Skoro 50 zapojených žáků se sešlo 13. 6. 2019 v Olomouci na závěrečné konferenci, kde měli příležitost sdílet své projekty a snažení se všemi zapojenými skupinami.  Čestným hostem na žákovské konferenci v Olomouci byla Bára Antonovičová, která studenty seznámila s jejím působením jako Mladé delegátky OSN.

Zapojené školy

Jednotlivé kampaně

Děkujeme všem zapojeným žákům a jejich pedagogům, kteří do tvorby vlastních mini projektů vložili spoustu energie a jejich nápady se mohou stát inspirací dalším žákům se snahou udělat něco pro lepší svět.

Skvělou zprávou je, že i vaše škola má nyní možnost zapojit se do tohoto projektu a se svými žáky zrealizovat kampaň, která bude reagovat na jeden či více Cílů udržitelného rozvoje (životní prostředí, chudoba, lidská práva, zdraví aj.). 

Tvorby kampaně se mohou účastnit skupinky o počtu 4 – 6 žáků ve věku 12 – 19 let, tedy žáci 2. stupně ZŠ a studenti SŠ. Z jedné školy se může přihlásit více skupinek, podmínkou je realizace rozličných kampaní. Více informací naleznete ZDE.

Žákovská kampaň – ekologický video snímek ZŠ Janovice

V rámci mezinárodního projektu Global Issues – Global Subjects se již podruhé konaly žákovské kampaně na podporu Cílů udržitelného rozvoje.

Úkolem žáků bylo realizovat žákovskou kampaň, která reaguje na jeden či více Cílů udržitelného rozvoje (životní prostředí, chudoba, lidská práva, zdraví aj.) Zpracování tématu bylo vždy na konkrétní skupince. Žáci ze Základní školy v Janovicích se rozhodli upozornit na problematiku vody skrze video snímek, který mimo jiné přihlásili do soutěže Envofilm.

 

 

Žáci si během plánování kampaně připravili konkrétní návrh toho, čemu se chtějí věnovat, vypracovali harmonogram a sestavili rozpočet natáčení. Každý pátek se spolu se svým třídním učitelem Mgr. Lukášem Pitříkem scházeli a pracovali společně na scénáři a formátu videa. 

Všechny zapojené skupiny žáků se sešly 13. 6. 2019 v Olomouci na závěrečné konferenci, kde se mimo představené všech žákovských kampaní konala premiéra snímku žáků ze ZŠ Janovice. Vzhledem k respektování pravidel výše zmíněné soutěže Envofilm, budete moci snímek na našich stránkách zhlédnout na podzim tohoto roku. Prozatím si vám dovolujeme předložit upoutávku ZDE.

 • 1
 • 2