Sborník z žákovských kampaní je online!

Globální rozvojové vzdělávání je i o aktivním zapojení žáků a my jsme velmi rádi, že se jich téměř 200 rozhodlo zapojit do projektu žákovských kampaní s názvem „Myslete na svět!“, které probíhaly od podzimu 2018 do prosince 2019.

Úkolem všech skupin o přibližně šesti žácích bylo vytvořit a realizovat kampaň, vybrat si mohli jakékoli téma spojené s problematikou Cílů udržitelného rozvoje(SDGs – Sustainable Development Goals). Žáci 2. stupňů ZŠ a SŠ se věnovali spoustě problémů, které vidí ve svém okolí. Od těch environmentálních (problematika znečištění vody, třídění odpadu, …) přes sociální (sbírky pro azylové domy, práce se seniory) až po ekonomické (osvěta o konceptu fairtrade obchodu). K uskutečnění kampaně měli žáci rozpočet na 2 500,- Kč. Učili se tedy plánovat projekt včetně práce s financemi, stanovování harmonogramu či nastavení relevantních a dosažitelných cílů.

Během kampaní se studenti mnohé naučili, i díky tomu, že se setkali s problémovými situacemi. Žáci si vyzkoušeli improvizovat během nečekaných událostí, dělat kompromisy, dojednávat schůzky. Ostatně jeden z důležitých aspektů při přípravě kampaně byla udržitelnost, na kterou jsme se se studenty zaměřili při tvorbě cíle kampaně. Aspekt udržitelnostizajistili studenti propagací výsledků skrze různá média formou článků, videí a prezentací nebo tak, že vytvořené dlouhodobé kampaně předají dalším třídám, jakmile odejdou ze školy.

Abychom udržitelnosti dosáhli i my a podpořili žáky, kteří se již zapojili do kampaní nebo ty, kteří teprve plánují sami nějaký projekt realizovat, vydáváme sborník:

Žáci zde najdou tipy, jak uskutečnit vlastní kampaň s konkrétními příklady z kampaní, které proběhly v rámci projektu Global Issues – Global Subjects. Zároveň také děkujeme všem žákům, pedagogům a školám, kteří se do projektu zapojili, a přejeme mnoho úspěchů v dalších aktivitách. Pod odkazy u jednotlivých škol najdete ukázky z jednotlivých kampaní.

Gymnázium a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Zlín; Gymnázium Jana Nerudy, Praha;   Střední zemědělská škola Čáslav; Střední zdravotnická škola Šumperk, Kladská 2; VOŠ, SPŠ a JŠ Kutná Hora; Vyšší odborná škola ekonomická a zdravotnická a Střední škola Boskovice; Základní škola a Mateřská škola Pramínek, o. p. s.; Základní škola Aloise Štěpánka, Dolany; Základní škola a Mateřská škola Leoše Janáčka Hukvaldy, p.o.; Základní škola Tyršova, Nymburk; Základní škola a mateřská škola, Ptení;  Základní škola Fryčovice; Základní a mateřské škole Hranice, Studentská 1095; Základní škola Nedvědova, Olomouc;Základní škola Janovice, okres Frýdek – Místek

Pro tištěný sborník kontaktujte Johanu Krajčírovou – johana.krajcirova@eshop.arpok.cz.

 

GIGS, žákovské kampaně