Autor: ADMIN

Světová škola – informační webinář

26. 8. 2021 od 14 do 15 hodin proběhne online seminář pro zájemce o projekt Světová škola. Webinář je určen pro pedagogy mateřských, základních a středních škol.

Přihláška a více informací

Lektoři: Kateřina Sobotková, Petra Svatková, Ondřej Klímek

Kontaktní osoba: Kateřina Sobotková (katerina.sobotkova@clovekvtisni.cz)

 

Zajímají vás globální témata? Baví vás metody aktivního učení a školní projekty? Chcete změnit vaše okolí k lepšímu a připravit žáky na život v propojeném světě?   

Zveme vás na úvodní webinář k programu Světová škola, kde se dozvíte všechny potřebné informace k zapojení do programu:  

 • Co je hlavním cílem projektu a na jakém metodickém přístupu je založen?  

 • Jak se jako škola/ učitelé můžete zapojit a jaké jsou podmínky zapojení?  

 • Jakou podporu v projektu získáte?  

 • Jak konkrétně bude probíhat spolupráce ve školním roce 2021/2022?  

 

Webinář je určen jak učitelům, tak vedení MŠ, ZŠ i SŠ z celé ČR. V návaznosti na webinář se můžete rozhodnout, zda se do projektu přihlásíte, či nikoliv.  

 

Co zapojením do sítě Světových škol získáte:  

 • vzdělávací kurz pro učitele Světová akademie akreditovaný v rozsahu 36h pro školní koordinátory 

 • možnost zdarma se účastnit dalších akreditovaných seminářů a kurzů na globální témata zdarma (lidská práva, ekonomická globalizace, chudoba…) a získat metodické materiály pro práci s globálními tématy ve výuce 

 • metodickou podporu při zařazování průřezových témat (Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech, Multikulturní výchova, Environmentální výchova, Výchova demokratického občana) do výuky (metodické materiály). 

 • konzultace při začleňování témat globálního rozvojového vzdělávání do Školního vzdělávacího programu  

 • prestižní ocenění, kterému byla udělena Záštita Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy a Záštita Ministerstva zahraničních věcí ČR – uznání, ocenění a povzbuzení pro práci jednotlivých aktivních učitelů 

 • inspiraci pro strukturu plánování a sledování pokroku školy prostřednictvím evaluace učitelů a žáků 

 • podporu soudržnosti komunity a aktivní občanství studentů 

 • může sloužit částečně i jako podklad pro školní inspekci 

 • podporu pro systematickou spolupráci s externími partnery (např. charitativní organizace, knihovny, spolky, soukromé firmy atd.) 

Uveřejnili jsme harmonogram konference

Na našich webových stránkách najdete kompletní informace ke konferenci Učíme o globlálních souvislostech VII. Globální témata tady a teď!, která se uskuteční 24. 8. 2021 a nabídne zájemcům z řad učitelů a vzdělavatelů inspiraci, jak učit o globálních tématech nejen v novém školním roce.

Začínáme v 8.30 kávou a končíme po 16 hodině prohlídkou Pevnosti poznání … 

Pokud ještě nejste přihlášení, neváhejte, volná jsou již jen poslední místa 🙂

 

7. ročník konference Učíme o globálních souvislostech

Letošní konference Učíme o globálních souvislostech s podtitulem Globální témata tady a teď! se uskuteční 24. 8. 2021 v olomoucké Pevnosti poznání. Vítáni jsou zájemci o globální rozvojové vzdělávání z řad učitelů, ředitelů, vzdělavatelů a studentů učitelství. Více informací naleznete ZDE.

Když se řekne GRV – představujeme globální témata ve vybraných předmětech

Jste superhrdinou či superhrdinkou? Víte, co se děje, když krávy říhají? Nebo proč je rovnost pohlaví dobrá pro všechny?

Odpovědi na tyto otázky můžete spolu se svými žáky hledat v hodinách angličtiny, češtiny, matematiky nebo zeměpisu. Jak na to najdete v naší nové publikaci: „Když se řekne GRV: Globální témata ve vybraných předmětech.“ 

Publikace byla vytvořena jako prostředek pro učitele, pedagogické pracovníky a vzdělávací instituce, jak přinést globální témata k žákům v konkrétních předmětech. Objasňuje, proč se ve třídě zabývat globálními tématy, Cíli udržitelného rozvoje nebo kontroverzními otázkami. Představuje zážitkové učení a východiska globálních témat.

V praktické části poskytuje brožura čtenářům sadu 18 připravených plánů lekcí pro matematiku, přírodní vědy, geografii, etickou/náboženskou výchovu, občanskou výchovu, národní jazyk a anglický jazyk, kde jsou témata učebních osnov propojena s globálními problémy, jako je migrace, změna klimatu a rovnost žen a mužů.

Prostřednictvím zajímavých aktivit jsme já i žáci měli možnost vyzkoušet nové metody, jak rozvíjet naše kritické myšlení, srovnávání názorů a aktivní přístup. Zvolená témata jsou důležitá jak pro osobní rozvoj, tak při hledání našeho místa ve společnosti.“

Publikaci a přílohy najdete v sekci Pro pedagogy, ke stažení.

 

Teachers as change agents for sustainable development

Realizace: 1. 10. 2020 – 31. 12. 2021

O projektu:

Projekt mapuje, jakým způsobem jsou do výuky budoucích učitelů na univerzitách začleňovány přístupy globálního rozvojového vzdělávání. Cílem je popsat situaci ve výuce a na základě dobré praxe navrhnout možnosti, které by pomohly vzdělávání budoucích učitelů posunout ještě více směrem k začleňování témat udržitelného rozvoje do jejich praxe.

Projekt vychází z principů participativního výzkumu, kdy se na popisu situace podílí samotní protagonisté vzdělávacího procesu a sami mají možnost designovat proces výzkumu.

Časová osa projektu:

 • Příprava výzkumu a mezinárodní ukotvení problematiky | prosinec 2020 – duben 2021
 • Realizace participativního výzkumu | květen – červen 2021
 • Vzájemná výměna národních výstupů| červen 2021
 • Formulace doporučení v rámci národního i V4 kontextu | červenec – září 2021
 • Šíření a prezentace projektových výstupů | září – listopad 2021

Samostatné webové stránky projektu: www.teachers4sd.org

Kontaktní osoba: Ondřej Klímek (ondrej.klimek@eshop.arpok.cz)

Donor: Visegrad Fund

Cesta do hlubin GRV

Realizace: 1. 1. 2021 – 31. 12. 2021

Donor: Česká rozvojová agentura

Kontaktní osoba: Johana Krajčírová (johana.krajcirova@eshop.arpok.cz)

O projektu:

Pro všechny pedagogy, kteří se globálnímu rozvojovému vzdělávání dlouhodobě věnují, začleňují globální témata do své výuky a podporují své žáky v lokálních aktivitách s globálním přesahem, je zde projekt „Cesta do hlubin GRV“.

Projekt pomocí kombinace atraktivních a dostupných vzdělávacích forem – webináře, semináře, sdílení dobré praxe, workshopů a streamů pro širokou veřejnost – otevírá pedagogům možnost rozvíjet se v náročnějších oblastechvzdělávání, pracovat s nástroji pro výuku GRV a zároveň otevírat prostor k tomu, aby bylo GRV nejen součástí výuky, ale i běžnou součástí života školy a žáků samotných.

Co se v projektu aktuálně děje?

Série webinářů pro pedagogy představuje následující témata:

 • GRV a mezipředmětové vazby
 • Globální témata digitálně a nedigitálně
 • Celoškolní přístup ke GRV

 


GRV a mezipředmětové vazby

 

Sdílení dobré praxe – prezenční seminář nabídne:

 • možnost se setkat a sdílet společně výstupy GRV výzev ze série webinářů a další zkušenosti se začleňováním GRV do výuky. Součástí semináře budou workshopy, inspirace od lektorů GRV a další.

Streamy

 • Živé streamy představí problematiku GRV z pohledu 6 osobností z různých sfér společnosti, které budou prezentovat svůj osobní pohled a přístup ke GRV a globálním tématům.

 

Projekt je podpořen z prostředků České rozvojové agentury a Ministerstva zahraničních věcí v rámci Programu zahraniční rozvojové spolupráce ČR.

 

Webináře k učebnici Světové dějiny lidstva

Chcete učit o historii v souvislostech s globálními tématy?
Hledáte propojení dějepisu s dalšími předměty?
 
Novou učebnici dějepisu Světové dějiny lidstva, která ukazuje globální témata (migrace, klimatická změna, mezinárodní nerovnosti a gender) v historických souvislostech představíme na webinářích 28. 4. 2021.
 
K učebnici je připravena metodická příručka, která obsahuje pětačtyřicetiminutové lekce do výuky různých předmětů na 2. stupni ZŠ a SŠ.
 
Registrovat se můžete ZDE, přihlášky přijímáme do 26. 4.
27. 4. vám na vaši emailovou adresu pošleme link k připojení.
 
Webinář je zdarma.