Lidé v ARPOKu

Zaměstnanci:

  • Mgr. Ing. Lenka Pánková, ředitelka, statutární orgán společnosti
  • Mgr. Petra Gajová
  • Mgr. Ondřej Klímek
  • Mgr. Johana Krajčírová
  • Mgr. Karin Majerová
  • Dále dobrovolníci a stážisté, kteří spolupracují na jednotlivých projektech organizace.

Externí lektorky:

  • Anežka Bímová
  • Bc. Veronika Hypšová
  • Markéta Kopecká

 

Lenka Pánková

ředitelka

lenka.pankova@eshop.arpok.cz

„Mávnutí křídla motýla na jednom konci světa může způsobit tajfun na konci druhém.“ Edward Lorenz      

Lenka vystudovala Mezinárodní rozvojová studia na Přírodovědecké fakultě UP a Veřejnou správu a regionální rozvoj na České zemědělské univerzitě. Během studií měla možnost strávit 3 měsíce na projektu GLEN Democracy Education at Secondary schools v Zambii. Tuto stáž považuje za jeden z nejdůležitějších milníků ve svém životě. V roce 2005 začala lektorovat výukové programy globálního rozvojového vzdělávání a multikulturní výchovy v ARPOKu, postupně začala koordinovat vzdělávací programy a také různé vzdělávací projekty. V ARPOKu vykonává od podzimu 2010 pozici ředitelky (s malou přestávkou od konce roku 2019 do května 2021).  Věnuje se PR a fundraisingu.

 

 

 

Petra Gajová

00053_na_webLektorka, objednávky programů, Týden globálního vzdělávání, Aktivní občanství v globálních souvislostech

petra.gajova@eshop.arpok.cz

„Je lepší položit otázku a vypadat hloupě pět minut, než se vůbec nezeptat a být hloupý celý život.“ Konfucius

Vystudovala obor Mezinárodní rozvojová studia na Přírodovědecké fakultě Univerzity Palackého v Olomouci, kde také absolvovala souběžné studium učitelství geografie pro střední školy. Od roku 2005 je lektorkou globálního rozvojového vzdělávání v ARPOKu. V rámci rozvojového vzdělávání se zúčastnila řady tématických seminářů a kurzů. Podílela se na tvorbě vzdělávacích publikací. Ráda cestuje. Za nejzajímavější zkušenost považuje dvouměsíční pobyt na Tchaj-wanu a 14 denní pobyt jako dobrovolnice v Gruzii.

 

 

Ondřej Klímek

Světová škola

ondrej.klimek@eshop.arpok.cz

„Pokud si myslíte, že jste příliš malí na to, abyste dovedli něco změnit, zkuste spát v místnosti s komárem.“ 14. dalajláma

Ondra se sice původně rozhodl pro studium fyziky a je absolventem Optiky a optoelektroniky na Univerzitě Palackého, vždy však více tíhl k pedagogice a neformálnímu vzdělávání. Od roku 2006 se podílel na různých jednorázových vzdělávacích projektech zejména v rámci organizace Junák – český skaut. Od roku 2014 pravidelně lektoruje a vede workshopy na letních školách a také na víkendových seminářích. Zájem o vzdělávání ho profesně nejprve přivedl k psaní učebnic a díky vzrůstajícímu zájmu o GRV v létě 2019 zakotvil v ARPOKu, kde má na starosti Světovou školu, od konce roku 2019 do května 2021 byl ředitelem organizace.

 

 

Johana Krajčírová

Koordinátorka projektu Global Issues – Global Subjects

johana.krajcirova@eshop.arpok.cz

„Prvním krokem na cestě ke štěstí je učení se.“ 14. dalajlama

Johana vystudovala Mezinárodní rozvojová studia na Přírodovědecké fakultě UP a souběžné studium Učitelství geografie. Již od studií se věnuje dobrovolnickým aktivitám včetně práce s dětmi na Ukrajině. Od roku 2010 participuje na koordinaci kulturně vzdělávacích aktivit  organizování a realizaci besed a workshopů. Během studií i v zaměstnání v organizaci MOST ProTibet měla možnost několikrát navštívit Indii a studovat vzdělávání v exilových komunitách. V ARPOKu pracuje od roku 2019 jako koordinátorka projektu Global Issues – Global Subjects a lektorka.

 

 

 

 

 

Karin Majerová

Lektorka, Týden globálního vzdělávání, Aktivní občanství v globálních souvislostech

karin.majerova@eshop.arpok.cz

„Očekávat, že budeme šťastní, aniž se vzdáme negativního jednání, je jako strkat ruce do ohně a doufat, že nás nespálí.“ DilgoKhjencerinpočhe

Karin vystudovala obor učitelství českého jazyka a výtvarné výchovy na Pedagogické fakultě Univerzity Hradec Králové a poté učila na ZŠ v Jaroměřicích. Dále pracovala jako asistentka vedení např. ve firmě Siemens s.r.o. v Praze. V letech 2009-2016 působila v neziskové organizaci MOST, o.p.s. na pozicích koordinátora projektů ZRS v Himálaji, fundraisera a manažera projektů globálního rozvojového vzdělávání. V Himálaji pracovně strávila osm měsíců. Dále působila v programech sociální integrace společnosti Člověk v tísni v Prostějově. V Olomouci externě učila češtinu pro cizince v Centru na podporu integrace cizinců a v organizaci SOZE. V ARPOKu pracuje od léta 2015 a nyní je součástí týmu projektu s názvem Get up and goals! Zajímá se nejen o neziskový sektor, ale také o umění. Zajímá se nejen o neziskový sektor, ale také o umění.