Světová škola

Zajímá se vaše škola o globální problematiku? Začleňujete do výuky žákovské či školní projekty a jiné aktivní vyučovací metody? Věříte, že svým jednáním můžeme ovlivnit dění na druhém konci světa? Pak neváhejte a zkuste získat certifikát Světová škola. 

Oceněním Světová škola se v současné době pyšní 101 českých základních a středních škol. Certifikát Světová škola uděluje společnost Člověk v tísni ve spolupráci s dalšími nevládními neziskovými organizacemi – ARPOK a ADRA.

Filozofií Světové školy je podpora vzdělávání a příprava žáků na reálný život v globalizovaném světě. Opírá se o jednoduchou metodologii tří kroků: uč se – zjišťuj –  jednej. Světová škola rozvíjí aktivní žáky, kteří jsou podporovaní svými učiteli. Jednotlivé fáze jsou podrobněji zpracované v Průvodci projektem Světová škola, kde najdete kritéria pro získání certifikátu.

V případě zájmu či dotazů kontaktuje Ondřeje Klímka, email: ondrej.klimek@eshop.arpok.cz, telefon: 581 111 907.

Se kterými školami spolupracujeme

Na konci školního roku 2019/2020 se může titulem Světové školy pyšnit už 15 základních a středních škol, které spolupracují s ARPOKem. Tyto školy začleňují globální témata do výuky a života školy a pod vedením učitelů se snaží vést své žáky k občanské angažovanosti při řešení komunitních problémů s globálním přesahem.

Za školní rok 2019/2020 získali žáci a studenti 5 mateřských, základních a středních škol titul Světová škola díky tomu, že začleňují globální témata do výuky a života školy pod vedením učitelů se snaží řešit komunitní problémy. Dvě z těchto škol získaly ocenění za podpory ARPOKu – ZŠ a MŠ Choryně a ZŠ a MŠ Olomouc, Dvorského 33.

Jak probíhal školní rok 2019/2020?

Školní rok 2019/2020 byl v mnohém jiný, než ty předešlé. Věcí, která se na něm nejvíc nečekaně podepsala, byla propuknuvší pandemie viru Covid-19. Ještě na začátku března jsme spolu s novými učiteli plánovali místní akce v pražském Informačním centru OSN a téma viru bylo jen jedním z “co kdyby”. O pár dní později bylo vše jinak a poslední čtvrtina roku proběhla naprosto odlišně.

Stalo se dobrým zvykem, že Světovkový školní rok ukončujeme Summitem – velkým setkáním všech Světových škol. Letošní rok byl jiný, delší a náročnější. Přesto se stalo, že jsme v listopadu na Summitu mohli slavnostně vyhlásit dvě nové Světové školy – ZŠ a MŠ Choryně a ZŠ a MŠ Olomouc, Dvorského, které dokázaly realizovat i své místní akce – Choryně Pastelky proti chudobě, Dvorského Sbírku zimního oblečení pro domov sv. Anežky. Oběma novým školám gratulujeme a smekáme před všemi ostatními učiteli a učitelkami, kteří letos své žáky aktivitami Světovky provázeli.

 

A co se dělo ve světových školách ve školním roce 2018/2019?

Například na ZŠ a MŠ Leoše Janáčka v Hukvaldech pokračovali v tématu odstranění chudoby. Místní akcí Afrikány pro Afriku a dalšími sbírkami finančně podporují SIRIRI a Kola pro Afriku. Letos však přidali též téma potravinové bezpečnosti – uspořádali potravinovovou sbírku a podnikli průzkum o plýtvání jídlem ve školní jídelně a bufetu, ale i v rodinách.

 

Studenti Gymnázia Olomouc-Hejčín seznámili více než stovku žáků ze tří olomouckých škol s tématem VODY v souvislosti s klimatickými změnami, a to  v rámci projektového dne Každá kapka se počítá. Na šesti stanovištích čekaly na žáky aktivity věnující se např. tématu sucha a boje s ním, ekologické náročnosti živočišné výroby, znečištění vod a oceánů plasty nebo také problematice krve a krevní transfuze. 

Ve Fryčovicích měli projektový týden společně se zahraničními studenty. V rámci aktivit měli 2 cíle: věnovat se přírodním podmínkám jednotlivých zemí a klimatické změně a multikulturalitě. Žáci v semináři světová škola připravili dotazníky pro spolužáky a zahraniční studenty týkající se stereotypů a předsudků.

Dlouhodobým záměrem žáků a učitelů na ZŠ Npor. Loma v Příboře je zamezit zbytečnému nakupování plastových lahví a zbytečnému a nezdravému nakupování sladkých nápojů. Chtěli přispět k tomu, aby si lidé ve městě uvědomili, že to, co je nejlevnější, vždy a všude dostupné – voda, není pro všechny lidi tak samozřejmé. A zároveň, že je to ta nejlepší možná varianta pitného režimu. Proto uspořádali Běh pro vodu, kde děti „vyběhaly“ zdravé lahve pro nastupující prvňáky.

I další nově i déle zapojené školy ve spolupráci s ARPOKem pořádaly místní akce, o kterých se lze dočíst na webu světové školy.

Co se Světovým školám podařilo v roce 2018?

Například studenti Gymnázia Olomouc-Hejčín seznámili více než stovku žáků ze tří škol s problematikou předsudků vyplývajících z rolového uspořádání ve společnosti v rámci projektového dne I kluci pláčou. V Jindřichově se zase věnovali tématu vody (hospodaření, virtuální voda aj.) v rámci akce Voda nad zlato.  

 

 

Ve školním roce 2016/2017 jsme podporovali sedm škol, aby byly Světovými. Co se jim v tomto školním roce podařilo?

 • Žáci ze ZŠ Fryčovice překonávali stereotypy a předsudky na tzv. Mezinárodním trhu
  za účasti zahraničních studentů.
 • Gymnazisté z Kojetína vytvořili výstavu o chudobě v Kambodži a uspořádali sbírku pro tamní sirotčinec.
 • Studenti Gymnázia Olomouc-Hejčín seznámili 120 žáků ze tří olomouckých škol s problematikou diabetu a podvýživy. Více v reportáži.
 • Žáci ze ZŠ a MŠ Olomouc-Nemilany uctili památku obětem holokaustu putováním za pamětními kameny Stolpersteine.
 • Děti ze ZŠ Lobodice připravili ochutnávku vlastnoručně vyrobených jídel z lokálních potravin a vytvořili i kuchařku.
 • Tým žáků ze ZŠ Jindřichov, okres Bruntál se věnoval ochraně orangutanů a problematice palmového oleje.
 • Žáci ze ZŠ Ptení nakoupili kozy pro chudé africké rodiny, a to vše díky charitativnímu občerstvení „na Čarodějnicích“, kde vybrali 7 400 Kč.

Ocenění získali…

Co zapojením do sítě Světových škol získáte?

 • Metodickou podporu při zařazování průřezových témat (VMEGS, MKV, EV, VDO) do výuky (metodické materiály). 
 • Konzultace při začleňování GRV témat do ŠVP a další možnost účastnit se akreditovaných seminářů a kurzů na globální témata zdarma (lidská práva, ekonomická globalizace, chudoba…).
 • Prestižní ocenění, kterému byla udělena Záštita Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy.

Světová škola je místem, kde:

 • globální témata tvoří přirozenou součást výuky a života školy;
 • se žáci pod vedením týmu učitelů zabývají aktivně světovým děním a sledují aktuální vývoj v rozvojovém světě; 
 • žáci, učitelé i širší veřejnost získávají informace o globální problematice; 
 • žáci identifikují místní problémy s globálním přesahem a usilují o jejich řešení;
 • je nejméně jedenkrát za rok ve spolupráci s místní partnerskou organizací uspořádána akce
 • je společný cíl přispět k řešení vybraného problému.

Příběhy a Zpravodaje Světových škol

Přečtěte si další příběhy zajímavých projektů nebo se inspirujte ve zpravodajích Světové školy.

Světová škola v médiích: