Řekli o nás

Výukový program Konec doby plastové

Program se mi líbil a jsem ráda, že jsem se dozvěděla o produktech, které jsou šetrné k naší přírodě a neznečišťují ji.. Děkuji za tento program.

Program byl velmi poučný. Líbilo se mi, jak jsme měli ve dvojicích dělat reklamy na produkty, které jsou šetrné k přírodě.

Program mě moc bavil, dozvěděl jsem se jak nepoužívat tolik plastových produktů. Plasty se dají nahradit a jsou pro svět zbytečné.

Výukový program Plýtvání potravinami

Program byl zajímavý, nevěděl jsem, že se tolik jídla na světě vyhodí. Překvapilo mě, jak moc jídlem plýtváme a ani o tom nevíme. Vzal jsem si z toho ponaučení.

Moc mě to bavilo, dozvěděla jsem se, jak se jí v jiných zemích a kolik tamní rodiny utratí týdně za jídlo. 

Myslím, že toto téma je velmi důležité. Nevěděl jsem, kolik vody je na území potřeba k vypěstování některých plodin. Zároveň se mi líbila práce ve skupinkách.

 

Spolupráce s ARPOKem, ZŠ Hálkova, Olomouc

Živá knihovna měla u našich osmáků a deváťáků okamžitě měřitelný úspěch. Je to cesta, jak nechat žáky prožít globální témata na vlastní kůži. Jak si empaticky promítnout vlastní trable s identitou na druhého člověka. Jak překonávat vlastní větší či menší sociální bubliny dialogem v bezpečném prostředí. Jak se učit vědomě pracovat s něčím tak přirozeným jako jsou vlastní stereotypy a předsudky. Stávalo se sice, že někteří kluci přistupovali s předsudkem k samotné aktivitě a nechuti se nezbavili, ale v drtivé většině vnímali samotní žáci možnost popovídat si, i anglicky, se zajímavými lidmi, se kterými by se jinak nesetkali, velmi pozitivně.

Mgr. Vojtěch Pícha, pedagog

Spolupráce s ARPOKem, ZŠ a MŠ Jindřichov, okres Bruntál

S ARPOKem spolupracuje naše škola již 4 roky v projektu Světová škola. I když jsme pokaždé měli jinou koordinátorku, všechny byly bezvadné, nesmírně nás podporovaly, chválily, což každému udělá vždycky radost a v práci moc pomůže. Vždycky nás zásobovaly velkým množstvím materiálů, příruček, rad a nejrůznější pomoci. ARPOK u nás také zorganizoval dvě přednášky o migraci – Jiný kraj, jiný mravSvět v pohybu pro žáky 2. stupně. Ve spolupráci teď budeme pokračovat díky novému projektu Get up and Goals, protože si nás ARPOK vybral jako dobře spolupracující školu. Určitě bude i nadále všechno bezvadně fungovat.  

Mgr. Alena Grossová, pedagog

Spolupráce s ARPOKem, ZŠ Šumperk

ZŠ Šumperk spolupracuje s ARPOKEM již několik let a spolupráce je vždy výborná. Materiály a projektové dny pomáhají zpestřit výuku a pohlížet na dané téma „jinýma očima“. Mimo jiné jsme měli v loňském školním roce zapůjčenou výstavu Globální problémy – aktuální výzvy dneška. K výstavě byly přiloženy perfektní pracovní listy, se kterými mohli žáci ve skupinách pracovat a poté seznámili ostatní spolužáky s danou problematikou. 

Mimo jiné se žáci 9. ročníků účastnili tematického dne Den čokolády“, kde se seznámili s procesem výroby čokolády, s pracovními podmínkami a obchodními vztahy v čokoládovém průmyslu. Dozvěděli se, kde se pěstují kakaovníky a jaký to má vliv na životní prostředí. Jako bonus si žáci zkusili vyrobit čokoládu z fairtrade produktů a nakonec si v rámci reflexe vytvořili plakáty na dané téma.

Zdeňka Zatloukalová, pedagog

Výukový program Jiný kraj, jiný mrav, ZŠ Fryčovice

Program Jiný kraj, jiný mrav? trval dvě hodiny a byl pro nás velmi zajímavý a zábavný. Lektoři z organizace ARPOK měli pro nás připravené úkoly zaměřené na okolní svět a naši budoucnost. Na začátku jsme se seznámili s pojmy jiný, originální, divný a normální. Poté jsme různé příklady situací, které nám lektoři zadali, rozdělili na dané čtyři typy – tedy normální, jiný, originální a normální. Rozhodovali jsme se sami za sebe a měli jsme za úkol zdůvodnit naše rozhodnutí.

Další hodinu jsme v malých skupinkách hráli hru, při které jsme nemohli mezi sebou komunikovat. Házeli jsme kostkou a počítali body dle pravidel. Vítěz se vždy přemístil do jiné skupiny, ale každá skupina měla jiná pravidla. Hra byla o tom, jak si umíme prosadit svá pravidla a domluvit se. Lektoři přirovnali obyčejnou hru k naší budoucnosti na středních školách. Uvědomili jsme si, že nás všechny čekají nová pravidla a povinnosti. Organizaci a lektorům mnohokrát děkujeme za zajímavé i důležité poznatky.

Jitka Strakošová, 9. třída

Výukový program Svět v pohybu, Gymnázium Hladov a Jazyková škola, Ostrava

Výukový program Svět v pohybu všechny moc bavil. Aktivně jsme se totiž zapojili do připraveného workshopu a dozvěděli jsme se spoustu nových informací. Debatovali jsme o příčinách migrace, a tak už víme, že mohou být opravdu jakékoli. Také jsme slyšeli, jaké následky, ať už pozitivní nebo negativní, může migrace mít. Nejsou to jen ty špatné, ke kterým se vyjadřují nejčastěji média, ale existuje i mnoho pozitivních dopadů. Četli jsme také životní příběhy několika imigrantů, ze kterých některé byly velmi silné. Jsem přesvědčena, že celé třídě se tato akce líbila a že nás v mnoha ohledech obohatila.

studentka gymnázia

Výukové programy Brenda ze Zambie a Hyen z Vietnamu, MŠ Rokytnice

Děkujeme za dva pěkné programy pro děti z naší mateřské školy. Dozvěděly se nenásilnou a přiměřenou formou o životě dětí z jiné země. Byly také zapojeny do výroby doplňku (čepice a hudební nástroj), který si odnesly domů. Děti byly činnostmi zaujaty, dozvěděly se něco nového. Myslím si, že by bylo velmi dobré v těchto programech pokračovat.

Dagmar Kubánková, pedagog

Výukový program Brenda ze Zambie, MŠ Lužická, Olomouc 

Program Brenda ze Zambie byl dobře připravený vzhledem k věkové skupině přibližně dvaceti dětí. Lektorka uměla zaujmout, její přístup byl přívětivý, vyprávění zajímavé. Měla připravené pomůcky – mapy, obrázky, oblečení, omalovánky, pomůcky k rukodělné činnosti.

Činnosti se střídaly, takže děti udržely pozornost. Děti se dozvěděly něco o životě v této africké zemi, o vzdělání, práci, jídle, oblékání a zvířatech, které tam žijí. Nejvíce se jim líbila výroba jednoduchého rytmického nástroje z víček od limonád. Byla by škoda, kdyby tyto programy neměly možnost pokračovat.

Lenka Jančářová, pedagog