Den čokolády pro 1. stupeň ZŠ

Odkud pochází čokoláda a jak se dostala do Evropy? Kde a jak se nejčastěji pěstuje kakao a kde se nejvíce spotřebovává? A co se skrývá pod pojmem spravedlivá čokoláda? Na tyto a mnohé další otázky získají žáci odpovědi. Žáci jsou schopni vysvětlit, jak funguje férový obchod, co za důsledky má pěstování kakaa a výroba čokolády a jak mohou do tématu vstupovat jako spotřebitelé.

Cílová skupina – žáci 1. stupně ZŠ

Délka tematického dne –  čtyři  vyučovací hodiny (4x 45 minut)

Cena tematického dne – 70 Kč/žák + cestovné*

Objednání  tematický den si objednávejte ZDE 

Pomůcky – kuchyňka se sporákem, hrnce (1 větší a 1 menší pro vaření ve vodní lázni, kdy hrnce musí být velké tak, aby jeden bylo možné zachytiti v tom druhém při vaření ve vodní lázni), varná konvice, lžička pro každého žáka (či minimálně do dvojice), minimálně dvě vařečky, utěrky, chňapky, čisticí prostředky a houbičky (či hadříky) na nádobí – na umytí nádobí a následný úklid.

Organizace výuky – Žáci při tomto tematickém dnu pracují ve čtyřech skupinách dle tříd. Každá skupina vždy jednu hodinu pracuje v kuchyňce, kde vaří čokoládu, ostatní hodiny pracují skupiny s jednotlivými lektory ve své třídě.

Zařazení do RVP:

 • Člověk a jeho svět (Evropa, Afrika, Latinská Amerika; propojenost světa – výroba, spotřeba, fungování světového obchodu)
 • Člověk a svět práce (pracovní postupy, pěstování rostlin, příprava pokrmů)
 • Osobnostní a sociální výchova (řešení problémů a rozhodovací dovednosti; hodnoty a postoje; praktická etika)
 • Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech (vazby mezi lokální, národní, evropskou a globální úrovní)

Po objednání Vám zašleme potvrzení ke schválení Vaším vedením, proto abychom mohli tento program ve vaší škole zrealizovat. Žáci budou sami moci čokoládu i vařit a dochucovat.

Kontaktní osoba

Petra Gajová
telefon: 581 111 907
e-mail: info@eshop.arpok.cz

PODMÍNKY PRO REALIZACI TEMATICKÝCH DNŮ

*Cestovné lektorů

 • Školy sídlící na území města Olomouce cestovné lektorů nehradí.
 • Školy sídlící mimo území města Olomouce hradí náklady spojené s cestou do školy. Výši nákladů určujeme dle vzdálenosti a dostupnosti školy z Olomouce.
  • Součástí kalkulace nákladů spojených s cestou jsou náhrady za jízdné a čas lektorů na cestě (100 Kč/započatá hodina strávená na cestě).
  • Dle dostupnosti určíme způsob cesty do školy (zda lektoři přijedou hromadnou dopravou nebo osobním vozem, pokud to je možné z hlediska času a dostupnosti preferujeme hromadnou dopravu).
  • Cenu jízdného určujeme dle vzdálenosti – v případě hromadné dopravy účtujeme 1,6 Kč/km, v případě jízdy osobním automobilem účtujeme 7 Kč/km. Počet km určujeme dle plánovače na serveru mapy.cz.
  • Příklad HD: Škola vzdálená z Olomouce 50 km, dostupnost vlakem, 2 lektoři, lektor stráví na jedné cestě 50 minut = 2 lektoři x (100 km x 1,6 Kč + 2 hodiny na cestě á 100 Kč) = 2x (160 Kč + 200 Kč) = 720 Kč
  • Příklad automobil: Škola vzdálená z Olomouce 70 km, špatná dostupnost hromadnou dopravou, 2 lektoři, čas strávený na jedné cestě 1:20 h = 140 km x 7 Kč (za automobil) + 2 lektoři x (2:40h = 3 hodiny na cestě á 100 Kč) = 980 Kč + 2 x 300 Kč = 1580 Kč
 • Na Vaši žádost Vám rádi zašleme konkrétní cenovou nabídku. Pište na email info@eshop.arpok.cz.

*Lektorné – 70 Kč/žák

 • Pedagogové jsou přítomni ve všech třídách po celou dobu trvání tematických dnů.
 • Minimální počet účastníků je stanoven na 15 žáků.
 • V případě menší účasti na programu, hradí objednatel lektorné za 15 žáků.