Cesta do hlubin GRV

Realizace: 1. 1. 2021 – 31. 12. 2021

Donor: Česká rozvojová agentura

Kontaktní osoba: Johana Krajčírová (johana.krajcirova@eshop.arpok.cz)

O projektu:

Pro všechny pedagogy, kteří se globálnímu rozvojovému vzdělávání dlouhodobě věnují, začleňují globální témata do své výuky a podporují své žáky v lokálních aktivitách s globálním přesahem, je zde projekt „Cesta do hlubin GRV“.

Projekt pomocí kombinace atraktivních a dostupných vzdělávacích forem – webináře, semináře, sdílení dobré praxe, workshopů a streamů pro širokou veřejnost – otevírá pedagogům možnost rozvíjet se v náročnějších oblastechvzdělávání, pracovat s nástroji pro výuku GRV a zároveň otevírat prostor k tomu, aby bylo GRV nejen součástí výuky, ale i běžnou součástí života školy a žáků samotných.

Co se v projektu aktuálně děje?

Série webinářů pro pedagogy představuje následující témata:

  • GRV a mezipředmětové vazby
  • Globální témata digitálně a nedigitálně
  • Celoškolní přístup ke GRV

 


GRV a mezipředmětové vazby

 

Sdílení dobré praxe – prezenční seminář nabídne:

  • možnost se setkat a sdílet společně výstupy GRV výzev ze série webinářů a další zkušenosti se začleňováním GRV do výuky. Součástí semináře budou workshopy, inspirace od lektorů GRV a další.

Streamy

  • Živé streamy představí problematiku GRV z pohledu 6 osobností z různých sfér společnosti, které budou prezentovat svůj osobní pohled a přístup ke GRV a globálním tématům.

 

Projekt je podpořen z prostředků České rozvojové agentury a Ministerstva zahraničních věcí v rámci Programu zahraniční rozvojové spolupráce ČR.