Když se řekne GRV – představujeme globální témata ve vybraných předmětech

Jste superhrdinou či superhrdinkou? Víte, co se děje, když krávy říhají? Nebo proč je rovnost pohlaví dobrá pro všechny?

Odpovědi na tyto otázky můžete spolu se svými žáky hledat v hodinách angličtiny, češtiny, matematiky nebo zeměpisu. Jak na to najdete v naší nové publikaci: „Když se řekne GRV: Globální témata ve vybraných předmětech.“ 

Publikace byla vytvořena jako prostředek pro učitele, pedagogické pracovníky a vzdělávací instituce, jak přinést globální témata k žákům v konkrétních předmětech. Objasňuje, proč se ve třídě zabývat globálními tématy, Cíli udržitelného rozvoje nebo kontroverzními otázkami. Představuje zážitkové učení a východiska globálních témat.

V praktické části poskytuje brožura čtenářům sadu 18 připravených plánů lekcí pro matematiku, přírodní vědy, geografii, etickou/náboženskou výchovu, občanskou výchovu, národní jazyk a anglický jazyk, kde jsou témata učebních osnov propojena s globálními problémy, jako je migrace, změna klimatu a rovnost žen a mužů.

Prostřednictvím zajímavých aktivit jsme já i žáci měli možnost vyzkoušet nové metody, jak rozvíjet naše kritické myšlení, srovnávání názorů a aktivní přístup. Zvolená témata jsou důležitá jak pro osobní rozvoj, tak při hledání našeho místa ve společnosti.“

Publikaci a přílohy najdete v sekci Pro pedagogy, ke stažení.