Pozvánka na školení na téma předsudky

Srdečně zveme na školení přístupu vědomé práce s předsudky (anti-bias). Tento přístup se zabývá tématy identity, moci ve společnosti a diskriminace (neférového jednání) a snaží se přiblížit, jak fungují, přičemž základem je přesvědčení, že když porozumíme, jak funguje společnost, můžeme se aktivně podílet na jejím proměňování. Přístup vznikl v Jižní Africe a následně byl dále propracovávaný v USA a Německu s cílem inovativně a do hloubky pracovat s rasismem, sexismem, homofobií a dalšími negativními sociálními postoji. Školení je určené pro pracovníky s dětmi a mládeží, ať v rámci volnočasových a neformálních aktivit, tak ve školství. Vhodné je i pro studenty a studentky pedagogických a příbuzných oborů.
K jednotlivým tématům představíme a vyzkoušíme konkrétní aktivity, které budete moci použít ve vaší práci s mladými lidmi. Každá aktivita bude následně rozebrána a budeme zkoumat, jak se téma, které jsme v aktivitě prožili a otevřeli, projevuje v reálném světě – v našem životě i ve společnosti. Přístup staví na práci s vlastní zkušeností.

Školení je dvoufázové, první část se bude konat 18.3.-23.3.2020 v Terchove, na Slovensku, druhá část 15.10.-20.10.2020 v okolí Ostravy, ČR. Účast na obou částech je povinná, včetně praktické mezifáze, která bude přizpůsobená individuálním potřebám účastníků. Více informací a odkaz na formulář k přihlášení