Žákovská konference v rámci projektu Global Issues – Global Subjects

ARPOK v rámci mezinárodního projektu Global Issues – Global Subject  již podruhé umožnil školám zrealizovat žákovské kampaně, které budou reagovat na podporu Cílů udržitelného rozvoje. Zpracování tématu bylo vždy na konkrétní skupince. Mohlo se jednat o natočení video snímku, uspořádání workshopu, realizace výukového programu pro mladší spolužáky či o osvětovou akci v místě školy.

Úkolem zapojených žáků bylo v rámci plánování kampaně připravit konkrétní návrh toho, co budou v rámci dělat, a to včetně harmonogramu a rozpočtu. Cílem také bylo, aby si žáci vyzkoušeli celou akci také mediálně zpracovat (např. přes školní FB, webové stránky či místní média). Kampaně oslovily nejen spolužáky, ale také rodiče a širší komunitu v okolí školy.

Skoro 50 zapojených žáků se sešlo 13. 6. 2019 v Olomouci na závěrečné konferenci, kde měli příležitost sdílet své projekty a snažení se všemi zapojenými skupinami.  Čestným hostem na žákovské konferenci v Olomouci byla Bára Antonovičová, která studenty seznámila s jejím působením jako Mladé delegátky OSN.

Zapojené školy

Jednotlivé kampaně

Děkujeme všem zapojeným žákům a jejich pedagogům, kteří do tvorby vlastních mini projektů vložili spoustu energie a jejich nápady se mohou stát inspirací dalším žákům se snahou udělat něco pro lepší svět.

Skvělou zprávou je, že i vaše škola má nyní možnost zapojit se do tohoto projektu a se svými žáky zrealizovat kampaň, která bude reagovat na jeden či více Cílů udržitelného rozvoje (životní prostředí, chudoba, lidská práva, zdraví aj.). 

Tvorby kampaně se mohou účastnit skupinky o počtu 4 – 6 žáků ve věku 12 – 19 let, tedy žáci 2. stupně ZŠ a studenti SŠ. Z jedné školy se může přihlásit více skupinek, podmínkou je realizace rozličných kampaní. Více informací naleznete ZDE.

GIGS, žákovské kampaně