ARPOK vyhlašuje žákovskou soutěž

*** Termín pro přihlášení do soutěže prodloužen do 30. 9. 2019.***

Kdo se může přihlásit?

Soutěže se mohou účastnit skupinky o počtu 4 – 6 žáků ve věku 12 – 19 let, tedy žáci 2. stupně ZŠ a studenti SŠ. Z jedné školy se může přihlásit více skupinek, podmínkou je realizace rozličných kampaní.

Info plakát pro studenty ZDE.

Co je úkolem?

Úkolem soutěžících je zrealizovat žákovskou kampaň, která bude reagovat na jeden či více Cílů udržitelného rozvoje (životní prostředí, chudoba, lidská práva, zdraví aj.)

Zpracování tématu je na konkrétní skupince, může se jednat o osvětovou akci či konkrétní akci na podporu dosažení Cílů udržitelného rozvoje. Inspirace ZDE a ZDE.

Žáci si při přípravě projektu připraví konkrétní návrh toho, co budou v rámci kampaně dělat, včetně harmonogramu a rozpočtu. Cílem je, aby si žáci vyzkoušeli celou akci také mediálně zpracovat (např. přes školní FB, webové stránky či místní média). Kampaně mají oslovit nejen spolužáky, ale také rodiče a širší komunitu v okolí školy.

Jak bude soutěž probíhat?

SEZNAMTE SE

s pravidly soutěže a podmínkami účasti ZDE. Zjistěte, co jsou to Cíle udržitelného rozvoje, a zamyslete se, co byste pro jejich dosažení mohli udělat. 

PŘIHLAŠTE SE

Utvořte skupinku 4–6 žáků (12–19 let) a společně  s  vaším učitelem/učitelkou vyberte téma, kterému by se měla kampaň věnovat. Společně vyplňte do 30. 9. 2019 přihlášku ZDE.

VYPRACUJTE PROJEKT

Do 11. 10. 2019 vypracujte návrh kampaně včetně konkrétních aktivit, harmonogramu, rozdělení úkolů a rozpočtu. Po přihlášení vám ARPOK poskytne informace, jak na to.

POMOZME SI

Po odevzdání návrhu projektu se u vás ve škole setkáme, společně projekt probereme, poskytneme pomocnou ruku a informace k samotné realizaci. Zástupce ARPOKu schválí návrh projektu a k jeho realizaci vám poskytneme finanční podporu až do výše 2 500 Kč.

REALIZUJTE KAMPAŇ

Uskutečněte svou kampaň! Například natočte video, uspořádejte workshop, udělejte sbírku oblečení nebo zorganizujte naučný program pro mladší spolužáky… Nápadům se meze nekladou. Kampaň uskutečněte do 30. 11. 2019.

PREZENTUJTE SE

Vaše projekty budete prezentovat a sdílet s ostatními skupinami na žákovské konferenci, která se bude konat 3. 12. 2019 v Olomouci. Porota vybere vítězné kampaně a proběhne slavnostní předávání cen.

Přihlásit ZDE – koordinátorka projektu vám po vyplnění přihlášky zašle podklady a další informace ke zpracování kampaně. V případě dotazů nás kontaktujte na adam.kolar@eshop.arpok.cz

Přihlašovací formulář vyplní pedagog, který zaštiťuje konkrétní žákovskou skupinku, jeden pedagog může mít na starosti více skupin je nutné však podat pro každou skupinu přihlášku zvlášť.

Pro inspiraci se můžete podívat:

Ukončení soutěže se uskuteční na slavnostním vyhlášení 3. 12. 2019 v rámci závěrečné konference v Olomouci.

 

GIGS, žákovské kampaně