V Olomouci se diskutovalo o udržitelnosti měst a obcí

V rámci letošního Týdne globálního vzdělávání se konala v Olomouci 4. prosince panelová diskuze na téma „Mysli globálně, jednej lokálně!“  

V letošním ročníku se zapojené školy zaměřily na téma udržitelnosti měst a obcí, jakožto jeden z Cílů udržitelného rozvoje. Žákovské týmy ze zapojených škol měly během podzimu realizovat kampaň, která reagovala na otázku „Co by se mělo změnit ve vašem městě nebo obci, aby se stalo lepším místem pro život?”

S podporou ARPOKu se uskutečnilo 8 žákovských kampaní na 5 školách v Olomouckém a Moravskoslezském kraji.

Žákovské kampaně na Základní škole Fryčovice se věnovaly třídění odpadu. Žáci uskutečnili dotazníkové šetření, v rámci kterého zjišťovali spokojenost obyvatel s dostupností kontejnerů na tříděný odpad. Více o kampaních ze Základní školy Fryčovice ZDE.  Na Základní škole v Ptení se žáci z kroužku Světové školy věnovali upcyklaci nepotřebných materiálů. Střední zdravotnická škola Šumperk, Kladská 2 se věnovala kvalitě životního prostředí u nich ve městě. Žáci ze Základní a mateřské školy L. Janáčka, Hukvaldy p.o se věnovali plýtvání potravinami kampaně a na Základní a mateřské škole Hranice, Studentská 1095 se věnovali otázce nerovnosti.

V rámci panelové diskuze měli žáci příležitost svou kampaň představit hostům panelové diskuze a dalším zapojeným školám. S experty na danou problematiku diskutovalo 55 žáků, pedagogů a asistentů ze zapojených škol. Pozvání do panelové diskuze přijal Mgr. Jiří Pánek Ph.D z Katedry rozvojových a environmentálních studií, Mgr. Hana Malíková z Fairtradová města a Helena Škrdlíková z iniciativy Udržitelný Palacký.

Letošní Týden globálního vzdělávání jsme propojili s našim mezinárodní projektem Global Issues –  Global Subjecst. Cílem obou projektů a žákovských kampaní je žáky přimět k zamyšlení nad rozvojem a vylepšení světa. Chceme podpořit cesty k porozumění globálním souvislostem současného světa a odpovědnosti každého z nás za kvalitu života nejen v našem okolí, ale i v širším světovém kontextu.

Panelová diskuze byla podpořena ze zdrojů EU v rámci kampaně Česko proti chudobě 2018 a Udržitelná Evropa pro každého v Olomouckém a Moravskoslezském kraji. 

gew, GIGS, Týden globálního vzdělávání, žákovské kampaně