Štítek: gew

Reportáž z panelové diskuze – Klima se mění a my s ním!

Ohlédněte se s námi za panelovou diskuzí, kterou jsme pořádali v rámci Týdne globálního vzdělávání 2019! 

Pozvání do panelu přijal vedoucí antarktického vědeckého programu doc. Mgr. Daniel Nývlt, Ph.D., zástupkyně studentské iniciativy Fridays For Future pro Olomouc, Jana Tkadlčíková a vysokoškolský pedagog na Matematicko-fyzikální fakultě Univerzity Karlovy, kde sám vystudoval meteorologii a klimatologii, Mgr. Michal Žák, Ph.D..

Naše klima se mění a my s ním!

Naše klima se mění a my s ním – tak znělo letošní téma Týdne globálního vzdělávání, které v Olomouci zakončila panelová diskuze pro 14 škol z Olomouckého kraje, které se zapojily realizací výukové lekce na téma klimatická změna a následnou diskuzí v rámci výuky. 

Pozvání do panelu přijal vedoucí antarktického vědeckého programu doc. Mgr. Daniel Nývlt, Ph.D., jehož vědecká skupina Polar-Geo-Lab se zaměřuje na kvartérní a ledovcovou geologii a geomorfologii. Sám doc. Mgr. Daniel Nývlt, Ph.D. se účastnil několika antarktických a arktických vědeckých expedic.

Druhým členem panelu byla zástupkyně studentské iniciativy Fridays For Future pro Olomouc, Jana Tkadlčíková. Fridays For Future je mezinárodní hnutí středoškoláků a středoškolaček, kteří usilují o opatření vedoucí k ochraně planety. Iniciativu započala švédská studentka Greta Thunbergová, která místo vyučování stávkovala před parlamentem.

Třetím hostem byl vysokoškolský pedagog na matematicko-fyzikální fakultě Univerzity Karlovy, kde sám vystudoval meteorologii a klimatologii, Mgr. Michal Žák, Ph.D., který mimo to moderuje pořad Předpověď počasí v České televizi a spolupracuje s Českým hydrometeorologickým ústavem.     

V rámci diskuze se žáci spolu s hosty věnovali například otázkám:

Co nás vede k tomu, že se zajímáme o řešení klimatické změny?

Jaké nynější klimatické změny jsou nejvíce alarmující?

Do jaké míry jsou klimatické změny přirozené a do jaké míry se dějí kvůli činnosti člověka? 

 

Druhá část programu byla věnována zero – waste workshopu, v rámci kterého měli žáci možnost upcyklovat kartonové obaly od nápojů a vytvořit z nich něco nového. Žáci měli příležitost vyrobit z prázdných nápojů od mléka a džusů stojan na tužky, který později bude sloužit jako květináč. Od ARPOKu dostali jako dárek tužku, na jejímž konci jsou schovaná semínka různých druhů květin. Jakmile žáci tužku dopíší, její konec zasadí do hlíny a s dobrou péčí jím jako vzpomínka na dnešní inspirativní panelovou diskuzi vyroste krásná květina.

 

Děkujeme všem pedagogům, kteří zapojili své žáky do Týdne globálního vzdělávání a také děkujeme všem žákům, kteří vedli úžasnou a inspirativní debatu spolu s našimi hosty. V neposlední řadě děkujeme právě jim, našim panelistům, kteří přijali pozvání do Olomouce a sdíleli s žáky své zkušenosti. 

Festival Týdne globálního vzdělávání

Srdečně vás zveme na festival globálního rozvojového vzdělávání KLIMA SE MĚNÍ. A CO MY?, který spolupořádáme v rámci Týdne globálního vzdělávání.
 
Akce se uskuteční 20. 11. 2019 v Goethe-Institutu v Praze od 13.00 do 16.30. V první části se můžete těšit na panelovou diskuzi za účasti zástupců z řad žáků, pedagogů a ministerstev. Ve druhé části potom na workshopy globálního rozvojového vzdělávání.
 
Program s podrobnými informacemi naleznete v příloze.
 
Termín pro přihlášení je 8. 11. 2019. Pro přihlášení použijte registrační link – ZDE.
 
Mimopražským účastníkům poskytujeme proplacení cestovného hromadnou dopravou. Pokud chcete cestovné uhradit, uveďte do kolonky „další poznámky“ v registračním formuláři „jízdné ARPOK“. Rozpočet na proplácení cestovného je omezený, proto s přihlášením neotálejte.
V případě dotazů nás kontaktujte na lenka.pankova@eshop.arpok.cz
 

Festival KLIMA SE MĚNÍ. A CO MY?

Srdečně vás zveme na festival globálního rozvojového vzdělávání KLIMA SE MĚNÍ. A CO MY?, který spolupořádáme v rámci Týdne globálního vzdělávání.
 
Akce se uskuteční 20. 11. 2019 v Goethe-Institutu v Praze od 13:00 do 16:30 a nabídne v první části účastníkům panelovou diskuzi za účasti zástupců z řad žáků, pedagogů a ministerstev. Ve druhé části potom workshopy globálního rozvojového vzdělávání.
 
 
Termín pro přihlášení je 8. 11. 2019. 
 
Pro přihlášení použijte registrační link – ZDE.
 
Mimopražským účastníkům poskytujeme proplacení cestovného hromadnou dopravou. Pokud chcete cestovné uhradit, uveďte do kolonky „další poznámky“ v registračním formuláři „jízdné ARPOK“. Rozpočet na proplácení cestovného je omezený, proto s přihlášením neotálejte.

 

Podzimní nabídka pro školy

Přejeme Vám do začátku nového školního roku ty nejšikovnější žáky a ať Vám energie získaná během letních prázdnin vydrží co nejdéle. Posíláme Vám podzimní nabídku nejen pro pedagogy, ale i pro Vaše žáky.

Žákovská soutěž

Rádi byste Vaše žáky naučili lepší týmové práci, komunikaci, organizačním schopnostem nebo finanční gramotnosti? Přihlašte je do 16. září 2019 pomocí online formuláře do soutěže Myslete na svět s Cíli udržitelného rozvoje.
 
Úkolem soutěžících je zrealizovat žákovskou kampaň, která bude reagovat na jeden či více Cílů udržitelného rozvoje (životní prostředí, chudoba, lidská práva, zdraví aj.). Soutěže se mohou účastnit žáci ve věku 12 – 19 let, tedy žáci 2. stupně ZŠ a studenti SŠ.
 

Týden globálního vzdělávání

Zapojte Vaše žáky do Týdne globálního vzdělávání na téma Naše klima se mění a my s ním, který se bude konat 18. – 22. listopadu 2019. 
Nabízíme Vám výukové materiály k realizaci výukové lekce spojené s promítáním krátkého snímku na téma klimatická změna, které žákům pomohou pochopit základní souvislosti v tématu změny klimatu a ukážou i konkrétní příklad aktivního jednání jedince a jeho dopadu na svou komunitu. 
 
Vaši školu či třídu můžete přihlásit pomocí online formuláře do 15. září 2019. 
 
 
 
 
 
 

Blended – learningový kurz pro pedagogy

Zúčastněte se blended-learningového kurzu nejen pro pedagogy 2. stupně ZŠ a SŠ zaměřeného na témataCílů udržitelného rozvojeKurz je určen především, ale nejenom vyučujícím matematiky, občanské výchovy/základů společenských věd nebo českého jazyka
 
Kurz se bude konat 30. 9. – 1. 12. 2019 a kombinuje online formu výuky spolu s prezenčním setkáním, které proběhne 1. – 3. 11. 2019 v Olomouci. Kurz je ZDARMA včetně ubytování a stravy na prezenčním setkání v Olomouci.

Přihlásit se můžete pomocí online formuláře do 25. září 2019.
 

V Olomouci se diskutovalo o udržitelnosti měst a obcí

V rámci letošního Týdne globálního vzdělávání se konala v Olomouci 4. prosince panelová diskuze na téma „Mysli globálně, jednej lokálně!“  

V letošním ročníku se zapojené školy zaměřily na téma udržitelnosti měst a obcí, jakožto jeden z Cílů udržitelného rozvoje. Žákovské týmy ze zapojených škol měly během podzimu realizovat kampaň, která reagovala na otázku „Co by se mělo změnit ve vašem městě nebo obci, aby se stalo lepším místem pro život?”

S podporou ARPOKu se uskutečnilo 8 žákovských kampaní na 5 školách v Olomouckém a Moravskoslezském kraji.

Žákovské kampaně na Základní škole Fryčovice se věnovaly třídění odpadu. Žáci uskutečnili dotazníkové šetření, v rámci kterého zjišťovali spokojenost obyvatel s dostupností kontejnerů na tříděný odpad. Více o kampaních ze Základní školy Fryčovice ZDE.  Na Základní škole v Ptení se žáci z kroužku Světové školy věnovali upcyklaci nepotřebných materiálů. Střední zdravotnická škola Šumperk, Kladská 2 se věnovala kvalitě životního prostředí u nich ve městě. Žáci ze Základní a mateřské školy L. Janáčka, Hukvaldy p.o se věnovali plýtvání potravinami kampaně a na Základní a mateřské škole Hranice, Studentská 1095 se věnovali otázce nerovnosti.

V rámci panelové diskuze měli žáci příležitost svou kampaň představit hostům panelové diskuze a dalším zapojeným školám. S experty na danou problematiku diskutovalo 55 žáků, pedagogů a asistentů ze zapojených škol. Pozvání do panelové diskuze přijal Mgr. Jiří Pánek Ph.D z Katedry rozvojových a environmentálních studií, Mgr. Hana Malíková z Fairtradová města a Helena Škrdlíková z iniciativy Udržitelný Palacký.

Letošní Týden globálního vzdělávání jsme propojili s našim mezinárodní projektem Global Issues –  Global Subjecst. Cílem obou projektů a žákovských kampaní je žáky přimět k zamyšlení nad rozvojem a vylepšení světa. Chceme podpořit cesty k porozumění globálním souvislostem současného světa a odpovědnosti každého z nás za kvalitu života nejen v našem okolí, ale i v širším světovém kontextu.

Panelová diskuze byla podpořena ze zdrojů EU v rámci kampaně Česko proti chudobě 2018 a Udržitelná Evropa pro každého v Olomouckém a Moravskoslezském kraji. 

Panelová diskuze v rámci Týdne globálního vzdělávání

Týden globálního vzdělávání s podtitulem „Mysli globálně, jednej lokálně!“ se konal 19. – 25. listopadu. My jsme letošní ročník propojili s našim mezinárodní projektem Global Issues – Global Subjects. S podporou ARPOKu se do letošního ročníku zapojila Základní škola Fryčovice, Základní a mateřská škola Hranice, Studentská 10958, Základní a mateřská škola Ptení, Základní a mateřská škola L. Janáčka, Hukvaldy p.o. a Střední zdravotnická škola Šumperk, Kladská 2.

V letošním ročníku se zapojené školy zaměřily na téma udržitelnosti měst a obcí. Žákovské týmy tvořily kampaň, která reagovala na otázku „Co by se mělo změnit ve vašem městě nebo obci, aby se stalo lepším místem pro život?” Zapojené školy se zaměřily například na třídění odpadu, znovuvyužití jinak nepotřebných materiálů, životní prostředí nebo možnosti občanské participace.

Cílem kampaní bylo oslovit nejen spolužáky, ale otevřít i školní prostředí a pokusit se zapojit nejen své další spolužáky, ale třeba i místní komunitu. Žáci vzájemně spolupracovali, dozvídali se nové informace a kriticky o nich přemýšleli a diskutovali.

Zapojení pedagogové a jejich žákovské týmy se budou účastnit panelové diskuze s odborníky, která se bude konat 4. 12. 2018 v Olomouci. V rámci panelové diskuze budou mít žáci jedinečnou příležitost svou kampaň představit dalším zapojeným školám a inspirovat je!

Cílem Týdne globálního vzdělávání je žáky přimět k zamyšlení nad rozvojem a vylepšení světa. Chceme podpořit cesty k porozumění globálním souvislostem současného světa a odpovědnosti každého z nás za kvalitu života nejen v našem okolí, ale i v širším světovém kontextu.

Již po páté se do celoevropské iniciativy Týden globálního vzdělávání zapojila řada neziskových organizací: ADRA, ARPOK, Diakonie ČCE, Charita ČR, INEX-SDA, NaZemi, Středisko ekologické výchovy SEVER, Jeden svět na školách – Člověk v tísni a Varianty – Člověk v tísni.

 

Svět se mění. A co my?

Organizace sdružené v Českém fóru pro rozvojovou spolupráci uspořádali festival k výročí 15 let globálního rozvojového vzdělávání v ČR. Součástí programu byly praktické workshopy, které seznámily účastníky s přístupy ke globálnímu rozvojovému vzdělávání a konkrétními aktivitami pro žáky a mládež.

Česká republika již 15 let v rámci své zahraniční rozvojové spolupráce podporuje také globální rozvojové vzdělávání, které napomáhá žákům v porozumění současnému globalizovanému světu a přispívá k pochopení potřeby usilovat o zlepšení životních podmínek obyvatel chudších částí světa.

Za posledních 15 let se změnilo mnohé. Svět se stává menším, veškeré změny probíhají rychleji a globální dopady jsou intenzivnější. Dokážeme na tyto změny reagovat ve vzdělávání mladých lidí tak, aby vnímali potřeby pozitivních řešení a byli schopni se na nich podílet?

Odpovědi na tuto otázku hledali odpověď během festivalu zástupci neziskových organizací, zainteresovaných ministerstev a agentur, pedagogů i studentů. 

Festival se konal v rámci Týdne globálního vzdělávání – celoevropské iniciativy pořádané North-South Centre při Radě Evropy, která v České republice získala záštitu Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy. 

  • 1
  • 2