Panelová diskuze v rámci Týdne globálního vzdělávání

Týden globálního vzdělávání s podtitulem „Mysli globálně, jednej lokálně!“ se konal 19. – 25. listopadu. My jsme letošní ročník propojili s našim mezinárodní projektem Global Issues – Global Subjects. S podporou ARPOKu se do letošního ročníku zapojila Základní škola Fryčovice, Základní a mateřská škola Hranice, Studentská 10958, Základní a mateřská škola Ptení, Základní a mateřská škola L. Janáčka, Hukvaldy p.o. a Střední zdravotnická škola Šumperk, Kladská 2.

V letošním ročníku se zapojené školy zaměřily na téma udržitelnosti měst a obcí. Žákovské týmy tvořily kampaň, která reagovala na otázku „Co by se mělo změnit ve vašem městě nebo obci, aby se stalo lepším místem pro život?” Zapojené školy se zaměřily například na třídění odpadu, znovuvyužití jinak nepotřebných materiálů, životní prostředí nebo možnosti občanské participace.

Cílem kampaní bylo oslovit nejen spolužáky, ale otevřít i školní prostředí a pokusit se zapojit nejen své další spolužáky, ale třeba i místní komunitu. Žáci vzájemně spolupracovali, dozvídali se nové informace a kriticky o nich přemýšleli a diskutovali.

Zapojení pedagogové a jejich žákovské týmy se budou účastnit panelové diskuze s odborníky, která se bude konat 4. 12. 2018 v Olomouci. V rámci panelové diskuze budou mít žáci jedinečnou příležitost svou kampaň představit dalším zapojeným školám a inspirovat je!

Cílem Týdne globálního vzdělávání je žáky přimět k zamyšlení nad rozvojem a vylepšení světa. Chceme podpořit cesty k porozumění globálním souvislostem současného světa a odpovědnosti každého z nás za kvalitu života nejen v našem okolí, ale i v širším světovém kontextu.

Již po páté se do celoevropské iniciativy Týden globálního vzdělávání zapojila řada neziskových organizací: ADRA, ARPOK, Diakonie ČCE, Charita ČR, INEX-SDA, NaZemi, Středisko ekologické výchovy SEVER, Jeden svět na školách – Člověk v tísni a Varianty – Člověk v tísni.

 

gew, GIGS, Týden globálního vzdělávání, žákovské kampaně