Štítek: Týden globálního vzdělávání

3 workshopy na téma klimatická změna

Srdečně vás zveme na sérii workshopů v rámci Týdne globálního vzdělávání, letos s tématem změny klimatu, které se uskuteční 18. 11. 2020 ONLINE.

Program bude rozdělen do tří workshopů po dvou hodinách. Prvním tématem workshopu bude „Jak komunikovat změnu klimatu“ (10:00 – 12:00), druhým tématem je „Jak informovat o změně klimatu a neztratit se v datech?“(13:00 – 15:00)a posledním bude interaktivní workshop „Jak na nenásilnou komunikaci ve škole i v životě“ (17:00 – 19:00). Zájemci si mohou hlásit na tomto odkazu. Více informací o workshopu naleznete zde.

Týden globálního vzdělávání – online

Vážení učitelé,

vzhledem ke zdravotní situaci jsme se rozhodli Týden globálního vzdělávání uskutečnit online. Věříme, že to bude pro Vás nebude překážka a že tím oslovíme širší publikum.

19. 11. proběhne online panelová diskuze pro žáky 8.-9. tř. ZŠ a SŠ pod taktovkou ARPOKu.

18. 11. se uskuteční online Festival globálního vzdělávání pro žáky SŠ, VŠ a učitele ZŠ, SŠ a VŠ. Festival pořádá platforma České forum pro rozvojovou spolupráci – FoRS a její členské organizace (a tedy i ARPOK 😀 ).

Více informací ZDE.  

Akce pro školní rok 2020-2021

Začátek letošního roku bude jiný, a přesto věříme, že si v tom hektickém období najdete čas podívat se, co můžeme společně v oblasti globálního rozvojového vzdělávání podniknout.
 

Semináře Globální témata optikou různých předmětů

Kolik vody se skrývá v jednom rajčeti? Jaké jsou typické genderové stereotypy? Ve výrazu san…tární opatření píšeme i nebo y?
Seznamte se s globálními tématy v matematice, českém jazyce a občanské výchově. Na podzim pro Vás připravujeme semináře „Globální témata optikou různých předmětů“ v Brně, Ostravě, Novém Jičíně a dalších místech.
Přehled všech seminářů najdete na našich stránkách, těšíme se na Vás!
 

Výukové programy a tematické dny

Hledáte inspiraci a zpestření do svých hodin? Chcete, aby se vaši žáci zamýšleli nad získanými informacemi, orientovali se v současném světě a uměli vyjádřit svůj názor?
Víme, že v současné době není realizace akce ve škole jednoduchá, přesto budeme rádi, pokud naši nabídku využijete. 
Nabídku jsme pro letošní rok upravili a chystáme i novinky, které jsou odvislé od zájmu škol. Vše budeme doplňovat během prvního týdne v září.
 

Aktivní občanství v globálních souvislostech 

Jste školou z Olomoucka, která chce začít pracovat s globálními tématy anebo se do nich ještě více ponořit? 
Pak hledáme právě vás!Vrámci programu Active citizens fund připravujeme nový projekt, který odstartujeme na podzim.
Součástí projektu jsou zajímavá školení, mentorská podpora učitelským i žákovským týmům, školení pro sborovny.
 

Týden globálního vzdělávání 2020

Zařaďte téma klimatické změny do Vaší výuky a zúčastněte se panelové diskuze. Nabízíme Vám zdarma výukové materiály pro realizaci lekcí, které žákům pomohou pochopit  souvislosti v tématu změny klimatu. Týden globálního vzdělávání proběhne letos 16. – 20. 11. 2020. Vaši školu můžete přihlásit až do 5. října 2020.  Vzhledem k tématu doporučujeme zapojit žáky od osmých ročníků základní školy.
 

Světová škola

Začleňujete do výuky žákovské či školní projekty a jiné aktivní vyučovací metody? Věříte, že svým jednáním můžeme ovlivnit dění nejen kolem sebe, ale i na druhém konci světa? Pak neváhejte a zkuste získat certifikát Světová škola.
Ve Světové škole se žáci pod vedením týmu učitelů aktivně zabývají světovým děním a sledují aktuální vývoj v rozvojovém světě. Žáci identifikují místní problémy s globálním přesahem a usilují o jejich řešení. To vše s podporou sítě dalších Světových škol, lektorů, pedagogů a dalších odborníků.

Buďte Světoví i vy! 

Více informací najdete na:
  • přiloženém plakátku a na našich webových stránkách,
  • případně kontaktujte Ondřeje Klímka (ondrej.klimek@eshop.arpok.cz) a on Vám rád poví víc.
 

Naše klima se mění a my s ním!

Naše klima se mění a my s ním – tak znělo letošní téma Týdne globálního vzdělávání, které v Olomouci zakončila panelová diskuze pro 14 škol z Olomouckého kraje, které se zapojily realizací výukové lekce na téma klimatická změna a následnou diskuzí v rámci výuky. 

Pozvání do panelu přijal vedoucí antarktického vědeckého programu doc. Mgr. Daniel Nývlt, Ph.D., jehož vědecká skupina Polar-Geo-Lab se zaměřuje na kvartérní a ledovcovou geologii a geomorfologii. Sám doc. Mgr. Daniel Nývlt, Ph.D. se účastnil několika antarktických a arktických vědeckých expedic.

Druhým členem panelu byla zástupkyně studentské iniciativy Fridays For Future pro Olomouc, Jana Tkadlčíková. Fridays For Future je mezinárodní hnutí středoškoláků a středoškolaček, kteří usilují o opatření vedoucí k ochraně planety. Iniciativu započala švédská studentka Greta Thunbergová, která místo vyučování stávkovala před parlamentem.

Třetím hostem byl vysokoškolský pedagog na matematicko-fyzikální fakultě Univerzity Karlovy, kde sám vystudoval meteorologii a klimatologii, Mgr. Michal Žák, Ph.D., který mimo to moderuje pořad Předpověď počasí v České televizi a spolupracuje s Českým hydrometeorologickým ústavem.     

V rámci diskuze se žáci spolu s hosty věnovali například otázkám:

Co nás vede k tomu, že se zajímáme o řešení klimatické změny?

Jaké nynější klimatické změny jsou nejvíce alarmující?

Do jaké míry jsou klimatické změny přirozené a do jaké míry se dějí kvůli činnosti člověka? 

 

Druhá část programu byla věnována zero – waste workshopu, v rámci kterého měli žáci možnost upcyklovat kartonové obaly od nápojů a vytvořit z nich něco nového. Žáci měli příležitost vyrobit z prázdných nápojů od mléka a džusů stojan na tužky, který později bude sloužit jako květináč. Od ARPOKu dostali jako dárek tužku, na jejímž konci jsou schovaná semínka různých druhů květin. Jakmile žáci tužku dopíší, její konec zasadí do hlíny a s dobrou péčí jím jako vzpomínka na dnešní inspirativní panelovou diskuzi vyroste krásná květina.

 

Děkujeme všem pedagogům, kteří zapojili své žáky do Týdne globálního vzdělávání a také děkujeme všem žákům, kteří vedli úžasnou a inspirativní debatu spolu s našimi hosty. V neposlední řadě děkujeme právě jim, našim panelistům, kteří přijali pozvání do Olomouce a sdíleli s žáky své zkušenosti. 

Festival Týdne globálního vzdělávání

Srdečně vás zveme na festival globálního rozvojového vzdělávání KLIMA SE MĚNÍ. A CO MY?, který spolupořádáme v rámci Týdne globálního vzdělávání.
 
Akce se uskuteční 20. 11. 2019 v Goethe-Institutu v Praze od 13.00 do 16.30. V první části se můžete těšit na panelovou diskuzi za účasti zástupců z řad žáků, pedagogů a ministerstev. Ve druhé části potom na workshopy globálního rozvojového vzdělávání.
 
Program s podrobnými informacemi naleznete v příloze.
 
Termín pro přihlášení je 8. 11. 2019. Pro přihlášení použijte registrační link – ZDE.
 
Mimopražským účastníkům poskytujeme proplacení cestovného hromadnou dopravou. Pokud chcete cestovné uhradit, uveďte do kolonky „další poznámky“ v registračním formuláři „jízdné ARPOK“. Rozpočet na proplácení cestovného je omezený, proto s přihlášením neotálejte.
V případě dotazů nás kontaktujte na lenka.pankova@eshop.arpok.cz
 

V Olomouci se diskutovalo o udržitelnosti měst a obcí

V rámci letošního Týdne globálního vzdělávání se konala v Olomouci 4. prosince panelová diskuze na téma „Mysli globálně, jednej lokálně!“  

V letošním ročníku se zapojené školy zaměřily na téma udržitelnosti měst a obcí, jakožto jeden z Cílů udržitelného rozvoje. Žákovské týmy ze zapojených škol měly během podzimu realizovat kampaň, která reagovala na otázku „Co by se mělo změnit ve vašem městě nebo obci, aby se stalo lepším místem pro život?”

S podporou ARPOKu se uskutečnilo 8 žákovských kampaní na 5 školách v Olomouckém a Moravskoslezském kraji.

Žákovské kampaně na Základní škole Fryčovice se věnovaly třídění odpadu. Žáci uskutečnili dotazníkové šetření, v rámci kterého zjišťovali spokojenost obyvatel s dostupností kontejnerů na tříděný odpad. Více o kampaních ze Základní školy Fryčovice ZDE.  Na Základní škole v Ptení se žáci z kroužku Světové školy věnovali upcyklaci nepotřebných materiálů. Střední zdravotnická škola Šumperk, Kladská 2 se věnovala kvalitě životního prostředí u nich ve městě. Žáci ze Základní a mateřské školy L. Janáčka, Hukvaldy p.o se věnovali plýtvání potravinami kampaně a na Základní a mateřské škole Hranice, Studentská 1095 se věnovali otázce nerovnosti.

V rámci panelové diskuze měli žáci příležitost svou kampaň představit hostům panelové diskuze a dalším zapojeným školám. S experty na danou problematiku diskutovalo 55 žáků, pedagogů a asistentů ze zapojených škol. Pozvání do panelové diskuze přijal Mgr. Jiří Pánek Ph.D z Katedry rozvojových a environmentálních studií, Mgr. Hana Malíková z Fairtradová města a Helena Škrdlíková z iniciativy Udržitelný Palacký.

Letošní Týden globálního vzdělávání jsme propojili s našim mezinárodní projektem Global Issues –  Global Subjecst. Cílem obou projektů a žákovských kampaní je žáky přimět k zamyšlení nad rozvojem a vylepšení světa. Chceme podpořit cesty k porozumění globálním souvislostem současného světa a odpovědnosti každého z nás za kvalitu života nejen v našem okolí, ale i v širším světovém kontextu.

Panelová diskuze byla podpořena ze zdrojů EU v rámci kampaně Česko proti chudobě 2018 a Udržitelná Evropa pro každého v Olomouckém a Moravskoslezském kraji. 

Panelová diskuze v rámci Týdne globálního vzdělávání

Týden globálního vzdělávání s podtitulem „Mysli globálně, jednej lokálně!“ se konal 19. – 25. listopadu. My jsme letošní ročník propojili s našim mezinárodní projektem Global Issues – Global Subjects. S podporou ARPOKu se do letošního ročníku zapojila Základní škola Fryčovice, Základní a mateřská škola Hranice, Studentská 10958, Základní a mateřská škola Ptení, Základní a mateřská škola L. Janáčka, Hukvaldy p.o. a Střední zdravotnická škola Šumperk, Kladská 2.

V letošním ročníku se zapojené školy zaměřily na téma udržitelnosti měst a obcí. Žákovské týmy tvořily kampaň, která reagovala na otázku „Co by se mělo změnit ve vašem městě nebo obci, aby se stalo lepším místem pro život?” Zapojené školy se zaměřily například na třídění odpadu, znovuvyužití jinak nepotřebných materiálů, životní prostředí nebo možnosti občanské participace.

Cílem kampaní bylo oslovit nejen spolužáky, ale otevřít i školní prostředí a pokusit se zapojit nejen své další spolužáky, ale třeba i místní komunitu. Žáci vzájemně spolupracovali, dozvídali se nové informace a kriticky o nich přemýšleli a diskutovali.

Zapojení pedagogové a jejich žákovské týmy se budou účastnit panelové diskuze s odborníky, která se bude konat 4. 12. 2018 v Olomouci. V rámci panelové diskuze budou mít žáci jedinečnou příležitost svou kampaň představit dalším zapojeným školám a inspirovat je!

Cílem Týdne globálního vzdělávání je žáky přimět k zamyšlení nad rozvojem a vylepšení světa. Chceme podpořit cesty k porozumění globálním souvislostem současného světa a odpovědnosti každého z nás za kvalitu života nejen v našem okolí, ale i v širším světovém kontextu.

Již po páté se do celoevropské iniciativy Týden globálního vzdělávání zapojila řada neziskových organizací: ADRA, ARPOK, Diakonie ČCE, Charita ČR, INEX-SDA, NaZemi, Středisko ekologické výchovy SEVER, Jeden svět na školách – Člověk v tísni a Varianty – Člověk v tísni.

 

Zapojte své žáky do Týdne globálního vzdělávání!

Týden globálního vzdělávání s letošním tématem “Mysli globálně, jednej lokálně” se bude konat 19. – 25. listopadu 2018. ARPOK Vám nabízí podporu pro realizaci žákovských kampaní a účast na panelové diskuzi! Zapojte se již do 5. ročníku v České republice!

Cílem Týdne globálního vzdělávání s letošním tématem „Mysli globálně, jednej lokálně“ je žáky přimět k zamyšlení nad rozvojem a vylepšení světa. Chceme podpořit cesty k porozumění globálním souvislostem současného světa a odpovědnosti každého z nás za kvalitu života nejen v našem okolí, ale i v širším světovém kontextu. Cílem kampaní je oslovit nejen spolužáky, ale otevřít i školní prostředí a pokusit se zapojit nejen své další spolužáky, ale třeba i místní komunitu. Žáci vzájemně spolupracují, dozvídají se nové informace a jsou schopni o nich kriticky přemýšlet a diskutovat.

Více informací o kampani a zapojení ZDE.

Přihlásit ZDE.

  • 1
  • 2