Semináře pro pedagogy

ARPOK nabízí pedagogům mateřských, základních a středních škol semináře globálního rozvojového vzdělávání.

Semináře probíhají interaktivní formou, nabízí tak možnost vyzkoušet si v praxi aktivity, které je posléze možné využít přímo ve výuce. Příjemné prostředí a neformální atmosféra umožňují načerpat inspiraci a sdílet zkušenosti s pedagogy z jiných škol. 

Účastníci si z každého semináře odnesou metodické materiály plné praktických návodů, jak zajímavou formou začleňovat aktuální témata dnešního světa do výuky.

AKTUÁLNĚ VYPSANÉ TERMÍNY SEMINÁŘŮ

  • Naplánované semináře jsme museli bohužel zrušit 🙁

SEMINÁŘE PRO SBOROVNY 

Svět je jedna pavučina pro MŠ

AKREDITOVANÉ SEMINÁŘE

1.st. ZŠ

Svět je jedna pavučina (4 hod.)

Poznáváme svět – GRV pro 1. st. ZŠ (8 hod.)

GRV v životě školy – 1. st. ZŠ (16 hod.)

2.st. ZŠ a SŠ

Hledáme souvislosti – úvod do GRV pro 2. st. ZŠ a SŠ (4 hod.)

GRV optikou různých předmětů – 2. st. ZŠ a SŠ (8 hod.)

GRV v životě školy – 2. st. ZŠ a SŠ (16 hod.)

 

Uvedené semináře realizujeme pro pedagogické sbory, a to přímo v prostorách jednotlivých škol. Délka seminářů je 4-16 hodin, datum a začátek je odvozen od zájmu školy. Velký důraz klademe na praktické využití materiálů a aktivit.

Cena:

1 500 Kč/hodina (cena zahrnuje lektorné a materiály pro účastníky), úhrada cestovného je dle domluvy dle vzdálenosti školy.

Semináře lze uhradit ze šablon.