Svět se mění. A co my?

Organizace sdružené v Českém fóru pro rozvojovou spolupráci uspořádali festival k výročí 15 let globálního rozvojového vzdělávání v ČR. Součástí programu byly praktické workshopy, které seznámily účastníky s přístupy ke globálnímu rozvojovému vzdělávání a konkrétními aktivitami pro žáky a mládež.

Česká republika již 15 let v rámci své zahraniční rozvojové spolupráce podporuje také globální rozvojové vzdělávání, které napomáhá žákům v porozumění současnému globalizovanému světu a přispívá k pochopení potřeby usilovat o zlepšení životních podmínek obyvatel chudších částí světa.

Za posledních 15 let se změnilo mnohé. Svět se stává menším, veškeré změny probíhají rychleji a globální dopady jsou intenzivnější. Dokážeme na tyto změny reagovat ve vzdělávání mladých lidí tak, aby vnímali potřeby pozitivních řešení a byli schopni se na nich podílet?

Odpovědi na tuto otázku hledali odpověď během festivalu zástupci neziskových organizací, zainteresovaných ministerstev a agentur, pedagogů i studentů. 

Festival se konal v rámci Týdne globálního vzdělávání – celoevropské iniciativy pořádané North-South Centre při Radě Evropy, která v České republice získala záštitu Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy. 

gew, GRV