Štítek: GIGS

Žákovská kampaň – ekologický video snímek ZŠ Janovice

V rámci mezinárodního projektu Global Issues – Global Subjects se již podruhé konaly žákovské kampaně na podporu Cílů udržitelného rozvoje.

Úkolem žáků bylo realizovat žákovskou kampaň, která reaguje na jeden či více Cílů udržitelného rozvoje (životní prostředí, chudoba, lidská práva, zdraví aj.) Zpracování tématu bylo vždy na konkrétní skupince. Žáci ze Základní školy v Janovicích se rozhodli upozornit na problematiku vody skrze video snímek, který mimo jiné přihlásili do soutěže Envofilm.

 

 

Žáci si během plánování kampaně připravili konkrétní návrh toho, čemu se chtějí věnovat, vypracovali harmonogram a sestavili rozpočet natáčení. Každý pátek se spolu se svým třídním učitelem Mgr. Lukášem Pitříkem scházeli a pracovali společně na scénáři a formátu videa. 

Všechny zapojené skupiny žáků se sešly 13. 6. 2019 v Olomouci na závěrečné konferenci, kde se mimo představené všech žákovských kampaní konala premiéra snímku žáků ze ZŠ Janovice. Vzhledem k respektování pravidel výše zmíněné soutěže Envofilm, budete moci snímek na našich stránkách zhlédnout na podzim tohoto roku. Prozatím si vám dovolujeme předložit upoutávku ZDE.

Žákovská kampaň ochrana zvířat na Gymnáziu a Jazykové škole Zlín

 V rámci mezinárodního projektu Global Issues – Global Subjects se konaly od února do června žákovské kampaně v rámci kterých bylo úkolem žáků realizovat mini projekt, který reaguje na jeden či více Cílů udržitelného rozvoje.

Zpracování vybrané akce na podporu Cílů udržitelného rozvoje bylo vždy na dané skupině a studentky z Gymnázia a Jazykové školy ve Zlíně se rozhodly věnovat tématu, které je jim nejvíc blízké, a to ochrana zvířat v rámci Cíle udržitelného rozvoje č. 15 Život na souši

A jak vypadaly kampaně z pohledu studentek?

„Před osmou hodinou ráno jsme se všechny sešly před místní základní školou a šly se představit paní ředitelce. Ta nás uvítala, ukázala nám třídy a poté jsem se rozdělily na dvě skupinky pro nižší a vyšší třídy.“

 

 

Nižší třídy

„V jednotlivých třídách jsme se dětem představily, seznámily je s problematikou o ochraně zvířat. V průběhu dopoledne jsme jim vysvětlovaly, jak se ke zvířatům chovat a seznamovaly jsme je s ohroženými živočišnými druhy a také jak by se měli chovat k jejich domácím zvířatům. Následovala ukázka s křečkem, kterého si děti mohly pohladit. Poté jsme je rozdělily v rámci třídy do menších skupinek, ve kterých jsme s nimi vyplňovaly různé tajenky a křížovky spojené s ochranou zvířat. Za odměnu dostávaly děti drobnou odměnu. Na závěr programu si děti mohly pohladit také psa z chovné stanice rodičů naší spolužačky a poslechnout si krátkou přednášku o tom, jak se chovat k pejskům, které si chtějí pohladit například na ulici. Tento program jsme realizovaly zvlášť v každé ze tříd, a to v 1.A, 1. B, 2. A. a 2. B.“

Vyšší třídy

„Na úvod jsme se žákům představily, kdo jsme a proč jsme za nimi přišly. Seznámily jsme je s tím, co je naším cílem a o čem se budeme společně během dopoledne bavit. Potom následovala diskuze s dětmi o jejich zvířátkách, které mají doma. Seznámily jsme je s tím, co mají jako děti dělat v případě že potkají potencionálně nebezpečné zvíře a nebo naopak jak se mohou postarat o zraněné zvíře v přírodě. Potom následovaly různé aktivity se psem naší spolužačky, během kterých jsme si řekly jak se starat o psa, předvedly jsme jim několik povelů a jak se ke psům správně chovat. Po názorné ukázce jsme s žáky vyplňovaly křížovky a hrály naučné hry o ochraně zvířat. Žáci dostávaly za splněnou aktivitu drobnou odměnu a nakonec jsme se věnovaly jejich otázkám. Dopolední program se konal ve třídách 3. A, 3. B, 4. A a 4. B.“

Poslední volná místa v online kurzu pro pedagogy

Zajímá vás, jak propojit globální témata s Vaším předmětem?
 
Přihlašte se na náš inovativní blended-learningový kurz nejen pro pedagogy 2. stupně ZŠ a SŠ zaměřeného na témata Cílů udržitelného rozvoje (SDGs). Blended-learningový kurz kombinuje online formu spolu s prezenčním setkáním. Kurz je ZDARMA včetně ubytování a stravy na prezenčním setkání v Olomouci. 
 
Jak se přihlásit?
Na kurz se můžete přihlašovat do 9. března 2019 prostřednictvím online formuláře.
 
Co získáte?
  • obdržíte tištěnou publikaci „Když se řekne GRV: rámec globálního rozvojového vzdělávání“ 
  • certifikát o absolvování kurzu od instituce akreditované MŠMT
  • vzorové lekce do Vašich předmětů
  • inspiraci a motivaci od dalších pedagogů 
  • zpětnou vazbu od mentorů
Co očekáváme od vás?
  • aktivní zapojení v online kurzu v období od 15. března do 9. června 2019 
  • účast na prezenčním setkání, které proběhne 26. dubna – 28. dubna 2019 v Olomouci
 

Zúčastněte se blended-learningového kurzu pro pedagogy

Hledáte inspiraci do výuky? Zajímá vás, jak propojit globální témata s vaším předmětem? Chcete sdílet svoje zkušenosti a navázat nové kontakty s kolegy z jiných škol?
 
Zúčastněte se tříměsíčního blended-learningového kurzu pro pedagogy 2. stupně ZŠ a SŠ zaměřeného na témata Cílů udržitelného rozvoje (SDGs).
 
Kurz bude probíhat od 15. března do 9. června 2019 a je určen především vyučujícím matematiky, občanské výchovy/základů společenských věd nebo českého jazyka. Blended-learningový kurz kombinuje online formu spolu s prezenčním setkáním, které proběhne 26. dubna – 28. dubna 2019 v Olomouci.
 
Jak se přihlásit
Na kurz se můžete přihlašovat do 9. března 2019 prostřednictvím online formuláře.
Kurz je ZDARMA včetně ubytování a stravy na prezenčním setkání v Olomouci. Doprava není hrazena.
 
Více informací naleznete ZDE.

Získejte podporu na mini projekty svých žáků!

Co se bude dít?

Spolu s podporou pedagoga a koordinátora z ARPOku budou žáci ve věku 12 – 19 let tvořit kampaň, která bude reagovat na Cíle udržitelného rozvoje. Zapojený tým žáků dostane na realizaci projektu finanční podporu v maximální výši 2 500Kč.

Co je úkolem žáků?

Žáci si vyberou některé z témat začleněných v Cílech udržitelného rozvoje a sami si nastaví, čeho by chtěli jejich kampaní dosáhnout a kdo bude cílovou skupinou. Během přípravy si žáci vyzkouší vypracovat harmonogram, sestavit rozpočet v maximální výši 2 500 Kč a zajistit propagaci projektu např. přes školní Facebook, webové stránky či místní média. Akce by měla mít mimoškolní přesah a měla by oslovit i okolí Vašich žáků. Forma projektu může být různá, např. informační plakát, výstava, diskuze, prezentace či jarmark, na který pozvou rodiče, kamarády nebo třeba i lidi z jejich okolí.

Více informací ZDE.

Tato nabídka je omezená pouze pro 10 škol, v případě zájmu přihlaste svoji školu prostřednictvím Google formuláře do 8. 2. 2019. Následně se Vám ozveme, domluvíme se na osobní schůzce či skype konzultaci, kde odpovíme na Vaše dotazy a dovysvětlíme další detaily.

Projekt „Global Issues – Global Subjects” podporuje pedagogy 2. stupně ZŠ a SŠ v začleňování aktuálních globálních témat do výuky jejich předmětů s důrazem na Cíle udržitelného rozvoje OSN.  Projekt nemíří jen na pedagogy, jeho dalším cílem je aktivizace žáků. Proto se zaměřuje i na podporu akčních skupin žáků, kteří mají zájem o globální témata a chtějí o nich vzdělávat své okolí.

Potřebujeme vaši pomoc!

Milí pedagogové
 
říkají vám něco témata jako změna klimatu, chudoba, zodpovědná spotřeba, nerovnosti nebo třeba migrace? Věnujete se na své škole těmto a dalším globálním tématům?
 
ARPOK ve spolupráci s týmem pedagogů právě připravuje metodické materiály, které usnadní začlenění globálních témat do matematiky, českého jazyka a občanské výchovy. Chtěli bychom proto znát váš názor, aby metodiky odpovídaly co nejvíce potřebám pedagogů. Zároveň chceme vědět, co brání začleňování těchto témat a konceptu globálního rozvojového vzdělávání (GRV) do výuky ve Vašich předmětech.
 
Obracíme se na vás proto s prosbou o pomoc s vyplněním dotazníku, který je určen pro pedagogy 2. stupně základních škol a středních škol. Oceníme, pokud jej přepošlete i vašim kolegům. Vyplnění dotazníku bude trvat přibližně 15 minut a najdete jej zde. Prosíme o jeho vyplnění nejpozději do 31. 1. 2019.  
 
Jako poděkování za váš čas se s vámi chceme podělit o všechny 3 vznikající metodické materiály (které budou hotové na začátku září 2019) stejně jako o výsledky dotazníkového šetření. Protože dotazník je anonymní, potřebujeme vyplnit krátký kontaktní formulář, který najdete zde

Novinky v projektu Global Issues – Global Subjects

Projekt Global Issues – Global Subjects je tříletý mezinárodní projekt, do kterého je zapojeno 10 vzdělávacích organizací z 9 evropských zemí.

CO SE V PROJEKTU PRÁVĚ DĚJE

V říjnu 2018 vznikla nová příručka Když se řekne GRV: Rámec globálního rozvojového vzdělávání, která je určena učitelům a vzdělavatelům, kteří globální rozvojové vzdělávání chtějí začít začleňovat do výuky, i těm, kteří se mu již aktivně věnují. Příručka je ke stažení ZDE.

Ve dnech 4. listopadu – 7. listopadu 2018 se konalo mezinárodní setkání pedagogů a koordinátorů projektu v Trnavě, během kterého měli zapojení pedagogové příležitost sdílet průběh vytváření lekcí s ostatními pedagogy z partnerských zemí. Během setkání si mohli pedagogové vyzkoušet také mnoho aktivit a práci s různými metodami, které mohou využívat ve svých hodinách.

Od dubna 2018 začala skupina 7 pedagogů a 3 GRV expertů připravovat nové metodické materiály do následujících předmětů: matematika, český jazyk a občanská výchova/základy společenských věd. Během podzimu zapojení pedagogové dokončovali všechny aktivity, které nyní procházejí testováním na školách. Nově vznikající lekce se zaměřují především na témata spojená s Cíly udržitelného rozvoje, plasty, vodu a další. V novém roce nás čeká kompletace metodických materiálů, které vzniknou na základě vytvořených lekcí.  

V současné chvíli připravujeme také nábor nových žákovských týmů, které budou během jara 2019 realizovat své kampaně týkající se Cílů udržitelného rozvoje. Jaké kampaně vymysleli žákovské týmy na podzim si můžete přečíst ZDE. Máte zájem zapojit svou školu do projektu? Vyplňte nezávaznou přihlášku ZDE.

 

Když se řekne GRV

V rámci našeho mezinárodního projektu Global Issues – Global Subjects vznikla nová publikace „Když se řekne GRV: Rámec globálního rozvojového vzdělávání“, která je ke stažení ZDE.

Příručka Když se řekne GRV: Rámec globálního rozvojového vzdělávání je určena učitelů a vzdělavatelům, kteří globální rozvojové vzdělávání chtějí začít začleňovat do výuky, i těm, kteří se mu již aktivně věnují.

V publikace najdete stručné představení globálních témat, se kterými se setkáváme v každodenním životě. Dále obsahuje přehled metod a nástrojů, jak s tématy v hodinách pracovat. V publikaci najdete přehled kompetencí, které globálního rozvojového vzdělávání zdokonaluje.