Potřebujeme vaši pomoc!

Milí pedagogové
 
říkají vám něco témata jako změna klimatu, chudoba, zodpovědná spotřeba, nerovnosti nebo třeba migrace? Věnujete se na své škole těmto a dalším globálním tématům?
 
ARPOK ve spolupráci s týmem pedagogů právě připravuje metodické materiály, které usnadní začlenění globálních témat do matematiky, českého jazyka a občanské výchovy. Chtěli bychom proto znát váš názor, aby metodiky odpovídaly co nejvíce potřebám pedagogů. Zároveň chceme vědět, co brání začleňování těchto témat a konceptu globálního rozvojového vzdělávání (GRV) do výuky ve Vašich předmětech.
 
Obracíme se na vás proto s prosbou o pomoc s vyplněním dotazníku, který je určen pro pedagogy 2. stupně základních škol a středních škol. Oceníme, pokud jej přepošlete i vašim kolegům. Vyplnění dotazníku bude trvat přibližně 15 minut a najdete jej zde. Prosíme o jeho vyplnění nejpozději do 31. 1. 2019.  
 
Jako poděkování za váš čas se s vámi chceme podělit o všechny 3 vznikající metodické materiály (které budou hotové na začátku září 2019) stejně jako o výsledky dotazníkového šetření. Protože dotazník je anonymní, potřebujeme vyplnit krátký kontaktní formulář, který najdete zde

GIGS