Globální rozvojové vzdělávání

DEFINICE DLE NÁRODNÍ STRATEGIE 

Globální rozvojové vzdělávání je celoživotní vzdělávací proces, který vede k porozumění ekonomických, sociálních, politických, environmentálních a kulturních procesů, které čím dál více ovlivňují životy lidí v globalizovaném světě. Rozvíjí dovednosti a podporuje vytváření hodnot a postojů tak, aby lidé byli schopni a ochotni aktivně se podílet na řešení lokálních a globálních problémů.

Globální rozvojové vzdělávání směřuje k přijetí zodpovědnosti za vytváření světa, kde mají všichni lidé možnost žít důstojný život.

Hlavní témata GRV:

Globalizace a vzájemná závislost jednotlivých částí světa (● ekonomická globalizace včetně světového obchodu a etického spotřebitelství, ● kulturní, sociální a politická globalizace, ● migrace ve světě, ● mezinárodní instituce)

Lidská práva (● základní lidská práva, ● dětská práva a práva seniorů, ● rovné příležitosti a tolerance k jinakosti, ● demokracie a dobré vládnutí, ● rovnost mužů a žen)

Globální výzvy (● odstranění chudoby a nerovnosti, ● vyšší míra vzdělanosti, ● zdraví obyvatel, ● potravinové zabezpečení, ● přístup k nezávadné/pitné vodě, ● životní prostředí a klimatické změny, ● populační růst, ● mírová řešení konfliktů, ● odstranění digitální nerovnosti)

Humanitární pomoc a rozvojová spolupráce (● rozvoj, jeho pojetí a kulturní podmíněnost, ● cíle udržitelného rozvoje, ● historie, motivy, principy humanitární pomoci a rozvojové spolupráce, ● aktéři mezinárodní humanitární pomoci a rozvojové spolupráce, ● aktivity České republiky a EU v oblasti humanitární pomoci a rozvojové spolupráce)

 

Národní strategie ke stažení

Národní strategie globálního rozvojového vzdělávání schvaluje Ministerstvo školství mládeže a tělovýchovy ČR.

Národní strategie GRV 2011 – 2015 ke stažení ZDE

Národní strategie GRV 2016 – 2017 ke stažení ZDE

Strategie GRV a osvěty o globálních souvislostech 2018 – 2030 ke stažení ZDE

Další informace
  • TOP 5 GRV. První přehled globálního vzdělávání. Dokument ke stažení ZDE.
  • Globální rozvojové vzdělávání: Proč je nezbytné pro českou společnost a udržitelný rozvoj. Dokument ke stažení ZDE.
  • Vize vzdělávání pro Česko. Dokument ke stažení ZDE.