Alternativy zdola s Ilonou Švihlíkovou

Postavení České republiky v mezinárodní dělbě práce ukazuje na její silnou propojenost v obchodě, investicích i finančních tocích, ale také na její zranitelnost. Lokální ekonomika je u nás opomíjenou Popelkou, přitom může přispět k řešení řady ekonomických i sociálních problémů. Participativní  rozpočet? Ekonomická demokracie? I tak lze bojovat s oligarchizací a vlivem renty.

 

O tom, jak  ALTERNATIVY ZDOLA otevírají nová témata účasti občanů na veřejném dění, promluví doc. Ing. Ilona Švihlíková, PhD. na rozvojovém večeru 23. ledna 2019 v Divadle hudby, Olomouc

 

rozvojové večery