Novinky v projektu Global Issues – Global Subjects

Projekt Global Issues – Global Subjects je tříletý mezinárodní projekt, do kterého je zapojeno 10 vzdělávacích organizací z 9 evropských zemí.

CO SE V PROJEKTU PRÁVĚ DĚJE

V říjnu 2018 vznikla nová příručka Když se řekne GRV: Rámec globálního rozvojového vzdělávání, která je určena učitelům a vzdělavatelům, kteří globální rozvojové vzdělávání chtějí začít začleňovat do výuky, i těm, kteří se mu již aktivně věnují. Příručka je ke stažení ZDE.

Ve dnech 4. listopadu – 7. listopadu 2018 se konalo mezinárodní setkání pedagogů a koordinátorů projektu v Trnavě, během kterého měli zapojení pedagogové příležitost sdílet průběh vytváření lekcí s ostatními pedagogy z partnerských zemí. Během setkání si mohli pedagogové vyzkoušet také mnoho aktivit a práci s různými metodami, které mohou využívat ve svých hodinách.

Od dubna 2018 začala skupina 7 pedagogů a 3 GRV expertů připravovat nové metodické materiály do následujících předmětů: matematika, český jazyk a občanská výchova/základy společenských věd. Během podzimu zapojení pedagogové dokončovali všechny aktivity, které nyní procházejí testováním na školách. Nově vznikající lekce se zaměřují především na témata spojená s Cíly udržitelného rozvoje, plasty, vodu a další. V novém roce nás čeká kompletace metodických materiálů, které vzniknou na základě vytvořených lekcí.  

V současné chvíli připravujeme také nábor nových žákovských týmů, které budou během jara 2019 realizovat své kampaně týkající se Cílů udržitelného rozvoje. Jaké kampaně vymysleli žákovské týmy na podzim si můžete přečíst ZDE. Máte zájem zapojit svou školu do projektu? Vyplňte nezávaznou přihlášku ZDE.

 

GIGS