Poslední volná místa v online kurzu pro pedagogy

Zajímá vás, jak propojit globální témata s Vaším předmětem?
 
Přihlašte se na náš inovativní blended-learningový kurz nejen pro pedagogy 2. stupně ZŠ a SŠ zaměřeného na témata Cílů udržitelného rozvoje (SDGs). Blended-learningový kurz kombinuje online formu spolu s prezenčním setkáním. Kurz je ZDARMA včetně ubytování a stravy na prezenčním setkání v Olomouci. 
 
Jak se přihlásit?
Na kurz se můžete přihlašovat do 9. března 2019 prostřednictvím online formuláře.
 
Co získáte?
  • obdržíte tištěnou publikaci „Když se řekne GRV: rámec globálního rozvojového vzdělávání“ 
  • certifikát o absolvování kurzu od instituce akreditované MŠMT
  • vzorové lekce do Vašich předmětů
  • inspiraci a motivaci od dalších pedagogů 
  • zpětnou vazbu od mentorů
Co očekáváme od vás?
  • aktivní zapojení v online kurzu v období od 15. března do 9. června 2019 
  • účast na prezenčním setkání, které proběhne 26. dubna – 28. dubna 2019 v Olomouci
 

GIGS