Experiencing the world

Realizace: 1. 1. 2012 – 31. 12. 2015

Donor: Evropská komise, Česká rozvojová agentura

Partnerské organizace: Südwind (Rakousko), Humanitas (Slovinsko)

Kontaktní osoba: Pavel Žwak (pavel.zwak@eshop.arpok.cz)

Tříletý projekt Experiencing the World (Poznáváme svět) má za cíl šířit povědomí o propo­jenosti dnešního globalizovaného světa a o potřebě globální zodpovědnosti. Dosáhnout toho chce prostřednictvím globálního rozvojového vzdělávání (GRV), tedy vzdělávacího procesu, který jednak pomáhá lidem lépe rozumět celistvosti a propojenosti dnešního světa a také je motivuje k tomu, aby se aktivně podíleli na budování spravedlivějšího vztahu mezi zeměmi napříč světadíly. Projekt umožňuje všem partnerským organizacím z Rakouska (Südwind), Slovinska (Humani­tas) a České republiky (ARPOK) vytvořit a následně i realizovat pestrou škálu aktivit – výu­kové programy, školní projekty, školení pedagogů v tématech GRV na seminářích. Ty mohou představovat první krok k dalšímu učení, vzdělávání a aktivnímu angažování se v rozvojových tématech.

Pokračovat ve čtení

Critical Review …

Realizace: 1. 5. 2013 – 30. 4. 2016

Donor: Evropská komise, Česká rozvojová agentura

Partnerské země: Bulharsko, Česká republika, Itálie, Irsko, Nizozemí, Rakousko

Kontaktní osoba: Zuzana Švajgrová (zuzana.svajgrova@eshop.arpok.cz)

Cílem tříletého projektu Critical Review of the Historical and Social Disciplines for a Formal Education Suited to the Global Society (Kritické zkoumání začlenění globálních témat v historických a sociálních disciplínách ve formálním vzdělávání) je propojit globální témata s historickými souvislostmi, a umožnit tak porozumění příčinám a následkům událostí, které ovlivnily současnost. Projekt se zaměřuje na budování zodpovědnosti za svět okolo nás a přispívá ke zvyšování naší kapacity pozitivně ovlivňovat další vývoj.

Projekt umožnil partnerským organizacím z Itálie, Rakouska, Irska, Nizozemí, Bulharska a České republiky realizovat výzkumy mapující postoje a potřeby učitelů v oblasti globálního rozvojového vzdělávání a získaná výzkumná zjištění využít pro efektivnější začleňování globálních témat do školního kurikula. Ve spolupráci s pedagogy byly následně vytvořeny metodické materiály, které propojují geografická a společenskovědní globální témata s historickými příčinami a důsledky a které zároveň reagují na potřeby učitelů. Pedagogové ze všech zemí projektu navíc získali možnost seznámit se se zahraničními přístupy k výuce globálních témat a převést příklady dobré praxe a inspirativní podněty do jejich vlastní práce ve školách.

Podívejte se, na čem jsme pracovali v roce 20132014 a 2015.

Výstupy projektu: 

Projekt je podpořen z prostředků Evropské komise, České rozvojové agentury a Ministerstva zahraničních věcí v rámci Programu zahraniční rozvojové spolupráce ČR.

 flag_yellow_low  

 

Svět v jednom dni – rozvojová témata v projektových dnech

Realizace: 1. 1. 2012 – 31. 12. 2014

Donor: Česká rozvojová agentura, Olomoucký kraj

Během 3 let jsme se 6 zapojenými  školami připravovali metodiky tematických dnů pro 1. a 2. stupeň základních škol, které byly na těchto školách i pilotně ozkoušené. Žáci měli možnost získat informace k tématům mezinárodně významných dnů spojených s rozvojem např. ke světovému dni výživy, mezinárodnímu dni čokolády či mezinárodnímu dni nenakupování. Učitelé zapojených škol se účastnili seminářů a letních škol. Jako jeden z výstupů projektu vznikly 2 metodické příručky s vybranými tematickými dny, které nesou název Svět v jednom dni – rozvojová témata v projektových dnech. Příručky jsou k dostání na našem eshopu.

Do projektu byli zapojeni pedagogové z těchto škol:

 • Základní škola Karla staršího ze Žerotína Bludov  – 1. i 2. stupeň ZŠ
 • Základní škola a mateřská škola Dubicko, příspěvková organizace  – 1. stupeň ZŠ
 • Základní škola a mateřská škola Lobodice, příspěvková organizace  – 1. stupeň ZŠ
 • Základní škola a Mateřská škola Olomouc – Nemilany, příspěvková organizace – 1. i 2. stupeň ZŠ
 • Základní škola Mánesova Otrokovice, příspěvková organizace – 2. stupeň ZŠ
 • Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace – 1. i 2. stupeň ZŠ

Podívejte se, na čem jsme pracovali v letech 2012, 2013 a 2014.

Projekt byl podpořen z prostředků České rozvojové agentury a Ministerstva zahraničních věcí v rámci Programu zahraniční rozvojové spolupráce ČR a z prostředků Olomouckého kraje.

logo-kraje

EnviGlob – co mají GRV a EV společného?

Realizace: 1. 1. 2013 – 31. 12. 2014

Donor: Česká rozvojová agentura

Globální rozvojové vzdělávání a environmentální výchova mají mnoho společného – využívají stejné metody, zabývají se shodnými tématy. Cílem Sluňákova a ARPOKu bylo během 2 let ukázat 22 pedagogům základních a středních škol, jak za použití interaktivních metod začlenit globálně-environmentální témata do výuky. Učitelé absolvovali semináře a letní školy a podíleli se na zkoušení lekcí a tematického dne. Ty se následně staly základem publikace ENVIGLOBE, příručka pro začleňování globálně environmentálních témat do výuky. Ukázky z publikace lze nalézt v sekci KE STAŽENÍ.

Podívejte se, na čem jsme pracovali v letech 2013 2014.

Projekt byl podpořen z prostředků České rozvojové agentury a Ministerstva zahraničních věcí v rámci Programu zahraniční rozvojové spolupráce ČR.

SMOK (Síť multikulturních otevřených klubů)

Realizace: 1. 1. 2012 – 31. 12. 2014

Donor: Evropská unie a státní rozpočet ČR (Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost)

Projekt byl realizován Asociací středoškolských klubů ČR, probíhal v téměř celé republice a ARPOK byl partnerem pro Olomoucký a Zlínský kraj.

Projekt SMOK byl:

 • o cizím, o jiném, o neznámém – Vytváříme prostor pro bezpečné setkávání se s cizím, jiným nebo neznámým.
 • o seberozvoji – V cizím, jiném, neznámém pomáháme dětem a mládeži hledat inspiraci pro jejich vlastní osobnostní seberozvoj.
 • o síťování – Vytváříme síť multikulturních otevřených klubů, které jednotně realizují aktivity vedoucí k naplnění cílů projektu.
 • PRO děti a mládež a jejich volný čas – programy, výstavy, filmy, besedy, víkendovky
 • PRO organizace působící ve volném čase dětí a mládeže – rozvíjení nabídky programů pro děti a mládež
 • PRO pedagogické pracovníky formou – rozvíjení pedagogických přístupů

Více informací k projektu lze najít na stránkách ASK ČR.

Do projektu byly zapojeny:

 • Domov Mládeže při Střední škole technické, Přerov
 • Domov mládeže při Střední škole hotelové a služeb, Kroměříž
 • Knihovna města Olomouce

Podívejte se, na čem jsme pracovali v letech 2013 a 2014.

Projekt „Síť multikulturních otevřených klubů – prevence rizikového chování žáků a podpora pozitivního sociálního chování“, reg. č. CZ.1.07/1.2.00/27.0040 byl financován z prostředků Evropské unie a státního rozpočtu České republiky prostřednictvím Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost.

OP VK_horizont_barva + ASK ČR

 

Mozaika

Realizace: 2013

Donor: Mládež v akci

Mozaika byl projekt dobrovolníků ARPOKu. Jednalo se o iniciativu mládeže podpořenou z programu Mládež v akci, která probíhala od února do května 2013. Dobrovolníci vytvořili prostor pro setkávání mladých lidí se zájmem o aktivní občanství a aktuální lokální i globální témata, a to prostřednictvím komponovaných večerů, debat a diskuzí, workshopů apod., které se konaly ve večerních hodinách v prostorách ARPOKu. Informace o projektu lze najít na jeho stránkách nebo na Facebooku.

Projekt byl podpořen z programu Mládež v akci.

Mladez_v_akci_logo_2012

Global Curriculum Project

Realizace: 1. 1. 2010 – 31. 12. 2012

Donor: Evropská komise, Česká rozvojová agentura

Partnerské země: Benin (NEGO-COM), Brazílie (CECIP), Česká republiky (ARPOK), Rakousko (Südwind) a Velká Británie (DEC Leeds)

V moderním rychle se rozvíjejícím světě mají probíhající globální změny značný dopad na náš každodenní život a dělají jej tak mnohem komlexnějším. Globální rozvojové vzdělávání (GRV) je holistickým vzdělávacím konceptem, který umožňuje lidem orientovat se v globálních tématech a vzájemných souvislostech. GRV tedy rozvíjí schopnost orientovat se v tomto světě, posiluje kritické myšlení a diskuzi. Globální vzdělávání klade důraz na praktickou zkušenost a nabízí celou škálu perspektiv.

V rámci projektu Global Curriculum jsme podpořili školy a učitele v začleňování témat globálního vzdělávání do výuky napříč různými předměty.

Projekt Global Curriculum byl mezinárodní pilotní iniciativou, která paralelně probíhala ve 40 školách těchto zemí: Benin, Brazílie, Česká republika, Rakousko a Velká Británie.

Za ČR se do projektu zapojilo 10 škol z Olomouckého kraje: 

 • Fakultní ZŠ Olomouc, Hálkova 4 
 • ZŠ Karla staršího ze Žerotína Bludov 
 • ZŠ a MŠ Jana Železného Prostějov, Sídliště svobody 24/79
 • ZŠ Svatoplukova 7, Šternberk
 • ZŠ a MŠ Olomouc – Nemilany, Raisova 1
 • ZŠ a MŠ Horka nad Moravou
 • ZŠ Loštice, okres Šumperk
 • Gymnázium Olomouc-Hejčín, Tomkova 45
 • Slovanské gymnázium Olomouc, tř. Jiřího z Poděbrad 13/936
 • ZŠ a MŠ Velký Újezd (ukončení spolupráce ke konci roku 2011)

Více informací lze nalézt na stránkách projektu GCP.

Podívejte se, na čem jsme pracovali v letech 2010, 2011 2012.

Projekt byl v prvním roce podpořen ze zdrojů Evropské komise a z vlastních zdrojů ARPOKu. V roce 2011 a 2012 byl realizován za finanční podpory Evropské unie a z prostředků České rozvojové agentury a Ministerstva zahraničních věcí ČR v rámci Programu zahraniční rozvojové spolupráce ČR.

 

flag_yellow_lowcrdc_p

 

 

Začleňování globálních témat do ŠVP na středních školách

Realizace: 1. 1. 2010 – 31. 12. 2011

Donor: Česká rozvojová agentura a Olomoucký kraj

Během 2 let mělo 5 středních škol (Střední odborná škola potravinářství a gastronomie v Jeseníku, Hotelová škola V. Priessnitze v Jeseníku, Gymnázium Hranice, Gymnázium Kojetín a Střední zdravotnická škola a Vyšší zdravotnická škola E. Pöttinga v Olomouci) z Olomouckého kraje možnost konzultovat začleňování globálních témat do výuky. Vytvářeli jsme pro ně lekce globálního rozvojového vzdělávání a multikulturní výchovy na míru přímo pro potřeby pedagogů daných škol. 

V rámci tohoto projektu vznikla také příručka globálního rozvojového vzdělávání, která využívá metod zážitkové pedagogiky, s názvem „Globální rozvojové vzdělávání trochu jinak – outdoorové a zážitkové hry“. Publikace spojuje globální rozvojové vzdělávání a zážitkovou pedagogiku a nabízí dvanáct převážně outdoorových aktivit na konkrétní globální témata, jako jsou migrace, média a humanitární pomoc, komunitní rozvoj, lidská práva, udržitelný cestovní ruch atd. Příručka je určena pro pedagogy středních škol, kteří mohou popsané aktivity využít kromě běžných hodin ve škole i na lyžařských či adaptačních kurzech, školách v přírodě apod. Lze si ji objednat v našem eshopu.

Projekt byl realizován za finanční podpory Ministerstva zahraničních věcí ČR v rámci Programu zahraniční rozvojové spolupráce a Olomouckého kraje

crdc_plogo-kraje