SMOK (Síť multikulturních otevřených klubů)

Realizace: 1. 1. 2012 – 31. 12. 2014

Donor: Evropská unie a státní rozpočet ČR (Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost)

Projekt byl realizován Asociací středoškolských klubů ČR, probíhal v téměř celé republice a ARPOK byl partnerem pro Olomoucký a Zlínský kraj.

Projekt SMOK byl:

  • o cizím, o jiném, o neznámém – Vytváříme prostor pro bezpečné setkávání se s cizím, jiným nebo neznámým.
  • o seberozvoji – V cizím, jiném, neznámém pomáháme dětem a mládeži hledat inspiraci pro jejich vlastní osobnostní seberozvoj.
  • o síťování – Vytváříme síť multikulturních otevřených klubů, které jednotně realizují aktivity vedoucí k naplnění cílů projektu.
  • PRO děti a mládež a jejich volný čas – programy, výstavy, filmy, besedy, víkendovky
  • PRO organizace působící ve volném čase dětí a mládeže – rozvíjení nabídky programů pro děti a mládež
  • PRO pedagogické pracovníky formou – rozvíjení pedagogických přístupů

Více informací k projektu lze najít na stránkách ASK ČR.

Do projektu byly zapojeny:

  • Domov Mládeže při Střední škole technické, Přerov
  • Domov mládeže při Střední škole hotelové a služeb, Kroměříž
  • Knihovna města Olomouce

Podívejte se, na čem jsme pracovali v letech 2013 a 2014.

Projekt „Síť multikulturních otevřených klubů – prevence rizikového chování žáků a podpora pozitivního sociálního chování“, reg. č. CZ.1.07/1.2.00/27.0040 byl financován z prostředků Evropské unie a státního rozpočtu České republiky prostřednictvím Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost.

OP VK_horizont_barva + ASK ČR