Mozaika

Realizace: 2013

Donor: Mládež v akci

Mozaika byl projekt dobrovolníků ARPOKu. Jednalo se o iniciativu mládeže podpořenou z programu Mládež v akci, která probíhala od února do května 2013. Dobrovolníci vytvořili prostor pro setkávání mladých lidí se zájmem o aktivní občanství a aktuální lokální i globální témata, a to prostřednictvím komponovaných večerů, debat a diskuzí, workshopů apod., které se konaly ve večerních hodinách v prostorách ARPOKu. Informace o projektu lze najít na jeho stránkách nebo na Facebooku.

Projekt byl podpořen z programu Mládež v akci.

Mladez_v_akci_logo_2012