EnviGlob – co mají GRV a EV společného?

Realizace: 1. 1. 2013 – 31. 12. 2014

Donor: Česká rozvojová agentura

Globální rozvojové vzdělávání a environmentální výchova mají mnoho společného – využívají stejné metody, zabývají se shodnými tématy. Cílem Sluňákova a ARPOKu bylo během 2 let ukázat 22 pedagogům základních a středních škol, jak za použití interaktivních metod začlenit globálně-environmentální témata do výuky. Učitelé absolvovali semináře a letní školy a podíleli se na zkoušení lekcí a tematického dne. Ty se následně staly základem publikace ENVIGLOBE, příručka pro začleňování globálně environmentálních témat do výuky. Ukázky z publikace lze nalézt v sekci KE STAŽENÍ.

Podívejte se, na čem jsme pracovali v letech 2013 2014.

Projekt byl podpořen z prostředků České rozvojové agentury a Ministerstva zahraničních věcí v rámci Programu zahraniční rozvojové spolupráce ČR.