Critical Review …

Realizace: 1. 5. 2013 – 30. 4. 2016

Donor: Evropská komise, Česká rozvojová agentura

Partnerské země: Bulharsko, Česká republika, Itálie, Irsko, Nizozemí, Rakousko

Kontaktní osoba: Zuzana Švajgrová (zuzana.svajgrova@eshop.arpok.cz)

Cílem tříletého projektu Critical Review of the Historical and Social Disciplines for a Formal Education Suited to the Global Society (Kritické zkoumání začlenění globálních témat v historických a sociálních disciplínách ve formálním vzdělávání) je propojit globální témata s historickými souvislostmi, a umožnit tak porozumění příčinám a následkům událostí, které ovlivnily současnost. Projekt se zaměřuje na budování zodpovědnosti za svět okolo nás a přispívá ke zvyšování naší kapacity pozitivně ovlivňovat další vývoj.

Projekt umožnil partnerským organizacím z Itálie, Rakouska, Irska, Nizozemí, Bulharska a České republiky realizovat výzkumy mapující postoje a potřeby učitelů v oblasti globálního rozvojového vzdělávání a získaná výzkumná zjištění využít pro efektivnější začleňování globálních témat do školního kurikula. Ve spolupráci s pedagogy byly následně vytvořeny metodické materiály, které propojují geografická a společenskovědní globální témata s historickými příčinami a důsledky a které zároveň reagují na potřeby učitelů. Pedagogové ze všech zemí projektu navíc získali možnost seznámit se se zahraničními přístupy k výuce globálních témat a převést příklady dobré praxe a inspirativní podněty do jejich vlastní práce ve školách.

Podívejte se, na čem jsme pracovali v roce 20132014 a 2015.

Výstupy projektu: 

Projekt je podpořen z prostředků Evropské komise, České rozvojové agentury a Ministerstva zahraničních věcí v rámci Programu zahraniční rozvojové spolupráce ČR.

 flag_yellow_low