Konference pro pedagogy „Učíme o globálních souvislostech“ – již se můžete přihlašovat

22. dubna 2015 pořádáme unikátní a první celodenní konferenci o globálním rozvojovém vzdělávání, která je určena pro 50 pedagogů základních škol a středních škol. Konference se uskuteční v Olomouci.

Dopolední blok bude věnován panelové diskuzi na téma „Proč učit o globálních souvislostech?“
Pozvání přijali:

  • PhDr. Aleš Dvořák, Oddělení předškolního, základního a základního uměleckého vzdělávání, MŠMT ČR,
  • Mgr. Pavel Martinovský, Asociace učitelů dějepisu ČR,
  • Mgr. Nikola Stodůlková, Asociace učitelů občanské výchovy a společenských věd,
  • PhDr. Zuzana Hlavičková, expert, člen přípravné skupiny stávající Národní strategie GRV (2009-2010)
  • jednáme se zástupci MZV ČR a České školní inspekce.

 

Odpolední blok zaplní praktické workshopy z dílen neziskových organizací, kteří jsou hlavními hráči na poli globálního rozvojového vzdělávání v ČR. 

V průběhu si budou moci účastníci prohlédnout metodické materiály k výuce globálních témat.

Veškeré informace, včetně přihlášky získáte na našem letáčku. Uzávěrka přihlášek je již 31. 3. 2015.
Účastnický poplatek činí 200 Kč/osoba. Účastníkům bude zajištěno občerstvení včetně oběda a obdrží metodické materiály pro výuku globálních témat na škole.