Vizuální gramotnost (PDF)

Ke stažení zde

 

Přílohy k aktivitám naleznete v editovatelné podobě ke stažení zde.

 

Lekce do výuky na téma klimatické změny. Lekce pracuje s přístupem “Vizuální gramotnost”.

Popis

Sborník „Lekcí do výuky“ představuje čtyři metody/přístupy (Filozofie pro komunity – lekce č. 1, Očima druhých – lekce č. 2, Vizuální gramotnost – lekce č. 3-6 a Příčiny a důsledky – lekce č. 7), které lze využít při práci s tématy změny klimatu a mediální gramotnosti ve formálním i neformálním vzdělávání nezávazně na sobě. Dle těchto metod/přístupů je sborník „Lekce do výuky“ rozdělen na čtyři části. Celkem obsahuje 7 kompletních lekcí a jednu samostatnou aktivitu. 

Vizuální gramotnost:

Tato část Sborníku “Lekcí do výuky” obsahuje lekce č. 3 – 6, které využívají přístupu vizuální gramotnosti. Vizuální gramotnost je schopnost interpretovat a vytvářet vizuální prvky pro komunikaci. Tato metoda podporuje kritické myšlení a kreativitu zejména prací s vizuálními i textovými prvky. Kritické myšlení je rozvíjeno analýzou obrazu z několika úhlů pohledu a podporováno interakcí ve skupině a diskuzí.

Lekce 3 „Kdyby změna klimatu byla jen obrázek, jaký by byl?“ žákům pomáhá uvědomit si proces tvorby/výběru obrazového materiálu, který je často realizován dle cílové skupiny tak, aby ji lépe oslovil. Lekce tak buduje schopnosti analyzovat obrazový materiál, s kterým se žáci setkávají v médiích.

Lekce 4 „Klimatická změna v básni“ rozvíjí schopnost žáků uvědomit si, že informace, které se v médiích a na sociálních sítích vyskytují, jsou uspořádány a vybrány z širšího okruhu informací, z nichž část je vymazána a tím může být podstatně změněn jejich význam. Lekce tak buduje schopnosti analyzovat textový materiál, s kterým se žáci setkávají v médiích.

Lekce 5 „Vyprávění příběhu pomocí obrázků“ přináší upevnění myšlenek získaných v předchozích lekcích. Současně pomáhá žákům pochopit, že pořadí, v jakém jsou informace prezentovány, může měnit jejich výsledný význam. Tato dovednost je cenná zejména pro práci se sociálními médii, v nichž jsou informace typicky roztříštěné a prezentované v různém pořadí, což ovlivňuje jejich chápání.

Lekce 6 „Debatní týmy“ není ve srovnání s lekcí 3 tak vhodným prostředkem k budování vizuální gramotnosti. Přesto je v demokraciích všudypřítomná. Schopnosti rozvíjené v této lekci pomáhají žákům kritičtěji a analytičtěji přistupovat k získaným informacím. Rovněž také buduje schopnost empatie a respektu k lidem s odlišnými názory. Díky tomu, že je metoda postavená na pochopení oponentního týmu a budování strategie, jak tento názor podpořit, získávají žáci schopnost rozeznat, že politizovaná sdělení jsou postavená na podobném principu, jsou nacvičená a často záměrně konfrontační.

Sborník „Lekcí do výuky“ představuje první výsledek projektu DEXPO – kritickým myšlením k ochraně klimatu a jsou součástí komplexní sady nástrojů k podpoře vyučujících a vzdělavatelů, které budou následovat (včetně online kurzu a webové platformy).