Příčiny a důsledky (PDF)

Ke stažení zde

 

Přílohy k aktivitám naleznete v editovatelné podobě ke stažení zde.

 

Lekce do výuky na téma klimatické změny. Lekce pracuje s přístupem „Příčiny a důsledky“.

Popis

Sborník „Lekcí do výuky“ představuje čtyři metody/přístupy (Filozofie pro komunity – lekce č. 1, Očima druhých – lekce č. 2, Vizuální gramotnost – lekce č. 3-6 a Příčiny a důsledky – lekce č. 7), které lze využít při práci s tématy změny klimatu a mediální gramotnosti ve formálním i neformálním vzdělávání nezávazně na sobě. Dle těchto metod/přístupů je Sborník „Lekce do výuky“ rozdělen na čtyři části. Celkem obsahuje 7 kompletních lekcí a jednu samostatnou výukovou aktivitu.

Příčiny a důsledky:

Čtvrtá část Lekce do výuky obsahuje lekci č. 7 „Klimatická změna v zajetí času“, která využívá přístup Příčiny a důsledky. Tento přístup otevírá kritický náhled na historické, sociální nebo geografické kontexty globálních témat. Věnuje se historickým i aktuálním příčinám a následkům globálních témat a jejich provázanosti na všech úrovních (živé i neživé organismy, ekosystémy).

Cílem lekce 7 „Klimatická změna v zajetí času“ je přimět žáky, aby si uvědomili komplexní povahu klimatické změny, a podnítit je k přemýšlení o klimatických změnách z globálního i historického hlediska. Lekce přispívá k budování vztahu k místu a krajině a podporuje schopnost představit si udržitelnou budoucnost a možnosti, jak ji dosáhnout

Sborník „Lekce do výuky“ představuje první výsledek projektu DEXPO – kritickým myšlením k ochraně klimatu a je součástí komplexní sady nástrojů k podpoře vyučujících a vzdělavatelů, které budou následovat (včetně online kurzu a webové platformy).