Očima druhých (PDF)

Ke stažení zde

 

Přílohy k aktivitám naleznete v editovatelné podobě ke stažení zde.

 

Lekce do výuky na téma klimatické změny. Lekce pracuje s metodou “Očima druhých”.

Popis

Sborník „Lekcí do výuky“ představuje čtyři metody/přístupy (Filozofie pro komunity – lekce č. 1, Očima druhých – lekce č. 2, Vizuální gramotnost – lekce č. 3-6 a Příčiny a důsledky – lekce č. 7), které lze využít při práci s tématy změny klimatu a mediální gramotnosti ve formálním i neformálním vzdělávání nezávazně na sobě. Dle těchto metod/přístupů je sborník „Lekce do výuky“ rozdělen na čtyři části. Celkem obsahuje 7 kompletních lekcí a jednu samostatnou výukovou aktivitu. 

Očima druhých:

Druhá část sborníku „Lekcí do výuky“ obsahuje lekci č. 2 „Rozvoj a změna klimatu“ a výukovou aktivitu „Co vidíte?“, které jsou postavené na metodě Očima druhých (Through others´eyes). Tato metoda jednoduchým způsobem ukazuje, proč je důležité snažit se vidět a chápat věci z různých úhlů pohledu. Cílem metody je podnítit žáky ke kritickému přemýšlení o tématech z různých perspektiv a k uvědomění, jak naše předsudky utvářejí naše chápání světa.

Lekce č. 2 „Rozvoj a změna klimatu“ vede žáky k tomu, aby kriticky přemýšleli o tématu „rozvoje“ z různých úhlů pohledu a jeho propojení s klimatickou změnou. Žáci pochopí, že změna klimatu je ovlivněna způsobem, jakým žijeme a jakým se rozvíjí naše společnost. Tato lekce může pomoci žákům k uvědomění, že současně nastavený rozvoj je neudržitelný a k zamyšlení se nad tím, jak přispívat k udržitelnému rozvoji.

Aktivita „Co vidíte?“ je krátkou ukázkou, jak lze metodu Očima druhých použít na běžné situace a jednoduše rozvíjet kritické myšlení.

Sborník „Lekce do výuky“ představuje první výsledek projektu DEXPO – kritickým myšlením k ochraně klimatu a je součástí komplexní sady nástrojů k podpoře vyučujících a vzdělavatelů, které budou následovat (včetně online kurzu a webové platformy).