Filozofie pro komunity (PDF)

Ke stažení zde

Lekce do výuky na téma klimatické změny. Lekce pracuje s metodou “Filozofie pro komunity”.

 

Popis

Sborník „Lekcí do výuky“ představuje čtyři metody/přístupy (Filozofie pro komunity – lekce č. 1, Očima druhých – lekce č. 2, Vizuální gramotnost – lekce č. 3-6 a Příčiny a důsledky – lekce č. 7), které lze využít při práci s tématy změny klimatu a mediální gramotnosti ve formálním i neformálním vzdělávání nezávazně na sobě. Dle těchto metod/přístupů je sborník „Lekce do výuky“ rozdělen na čtyři části. Celkem obsahují 7 kompletních lekcí a jednu samostatnou aktivitu. 

Filozofie pro komunity:

První část sborníku „Lekcí do výuky“ obsahuje lekci č. 1 „Deset kroků P4C k rozvíjení aktivismu v oblasti klimatu“, zpracovanou metodou Filozofie pro komunity. Tato metoda rozvíjí zejména kritické myšlení žáků a různé sociální dovednosti, jako je empatie, aktivní naslouchání a spolupráce. Metodu lze použít u všech věkových skupin žáků a začlenit ji do různých výukových předmětů. Metoda pomáhá žákům zabývat se i tak složitými otázkami, jako je změna klimatu.

Cílem lekce č. 1 „Deset kroků P4C k rozvíjení aktivismu v oblasti klimatu“ je vytvářet, zkoumat a hledat otevřené odpovědi na otázky spojené s tématem klimatická změna. Lekce přispívá k budování schopnosti žáků zajímat se o názory druhých a porovnávat své vnímání tématu na začátku a na konci lekce.

Sborník „Lekcí do výuky“ představují první výsledek projektu DEXPO – kritickým myšlením k ochraně klimatu a je součástí komplexní sady nástrojů k podpoře vyučujících a vzdělavatelů, které budou následovat (včetně online kurzu a webové platformy).