Metodická příručka pro výuku o víře a náboženství Mluvíme spolu. Žijeme spolu? (PDF)

Popis

Metodická příručka je určená především pedagogům 8. a 9. ročníků ZŠ a pedagogům SŠ k zařazení aktuálních témat spojených s náboženstvím do výuky.

Obsahuje:

  • informace týkající se náboženství v jeho společenském, historickém a kulturním kontextu
  • tipy, jak o tématu učit způsobem, který u žáků rozvíjí porozumění sama sobě i aktuálním společenským otázkám, mediální gramotnost a schopnost kriticky myslet
  • aktivity připravené pro přímé využití ve výuce zabývající se tématy, jakými jsou např. identita člověka, víra a nevíra, hodnoty lidí, vliv médií, hoax, kritika vs. nenávist, antisemitismus a islamofobie