Štítek: Světová škola

Jak si vede ZŠ Prostějov v projektu Světová škola?

Základní škola Prostějov, ulice  E. Valenty 52  se od září zapojila do projektu Světová škola. Žáci této školy i pedagogové jsou velmi akční a tento rok se zabývají tématem ŠKOLA PRO VŠECHNY.
 
“Uvědomujeme si důležitost globálních rozvojových témat ve výchově a vzdělávání našich žáků. Naším cílem je seznámit naše žáky a širší veřejnost s možností společného vzdělávání různých dětí v rámci inkluzivní výuky, k tomu využijeme naše výborné vztahy s partnerskou speciální školou Jistota, o. p. s. Zároveň se však na tuto problematiku podíváme s globálním přesahem, ” říká koordinátor týmu Světové školy, pan Radomír Palát.
 
Žáci týmu Světové školy na ZŠ Prostějov informují ostatní spolužáky o problematice vzdělávání i ve světě, a to prostřednictvím příběhu chlapce Michela Lansana Tounkaru, který žije v Africe. Podporují ho prostřednictvím „Adopce na dálku“ ve spolupráci s neziskovou organizací  pro-Contact.  Michel žije v těžkých podmínkách, je poloviční sirotek, zemřel mu otec a stará se o něj jen často nemocná maminka. Michael má tři bratry a pět  sester, nikdo z nich nemá prostředky na zajištění nezbytných životních potřeb, natož na vzdělání.
Co vše se během projektu ŠKOLA PRO VŠECHNY děje?
21. 3. 2018  – Ponožkový den – přečtěte si článek ZDE
28. 3. 2018 – Učíme se společně – Žáci 9. ročníku připravili ve spolupráci s učiteli 1. stupně vyučovací hodiny, ve kterých byla zařazena témata globálního rozvojového vzdělávání (dále GRV) se zaměřením na inkluzi, společné vzdělávání a problémy ve vzdělávání u nás a ve světě. Žáci společně odučili 60 hodin.
duben 2018 – Hrajeme si společně – Tým Světové školy vytvoří deset soutěžních a herních aktivit s tematikou GRV pro děti se speciálními potřebami na školní ekozahradě a školních sportovištích. Zapojí se cca 100 žáků naší školy a žáci z Jistota o.p.s.

Chcete získat titul Světová škola?

Světová školaChcete získat titul Světová škola? Zajímáte se o globální rozvojová témata a chcete aby se jim vaše škola věnovala intenzivněji? Začleňujete do výuky žákovské či školní projekty a jiné aktivní vyučovací metody? Přihlašte se a pracujte se svými žáky na tom, aby vaše škola získala prestižní titul Světová škola!

 Více informací o zapojení ZDE

Více informací o Světové škole ZDE a ZDE

 Co zapojením do sítě Světových škol získáte? 
  • Metodickou podporu při zařazování průřezových témat (VMEGS, MKV, EV, VDO) do výuky (metodické materiály). 
  • Konzultace při začleňování GRV témat do ŠVP a další možnost účastnit se akreditovaných seminářů a kurzů na globální témata zdarma (lidská práva, ekonomická globalizace, chudoba…).
  • Prestižní ocenění, kterému byla udělena Záštita Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy.

Svůj zájem vyjádřete do 15. září 2018 na e-mailu katerina.sobotkova@clovekvtisni.cz

Workshop o problematice nedostatku vody ve světě

workshop o nedostatku vodyJedna z našich Světových škol ZŠ a MŠ Jindřichov vás srdečně zve na workshop o problematice nedostatku vody ve světě. Workshop se koná ve čtvrtek 8. února 2017 v prostorách školní jídelny od 16:00.

Program zaměřený na téma jednoho z globálních problémů světa, nedostatku vody, pro vás připravili děti a učitelé tamní školy v rámci projektu Světová škola a Global Schools.

Filmový dokument Živoucí legendy

Žáci ze Základní a mateřské školy ANGEL v Praze, která je jednou ze Světových škol, dokončili spolu s třídním učitelem filmový dokument Živoucí legendy.

Žáci přišli s nápadem oslovit nejstarší generaci, jež pamatuje ještě druhou světovou válku a na základě hovorů se seniory natočit filmový dokument sestávající z jednotlivých medailonků. Přečtěte si více ZDE.

Už jste četli nový zpravodaj Světové školy?

V tomto čísle Zpravodaje se ohlédneme za loňským ročníkem prostřednictvím médií, podíváme se, jaké zkušenosti získaly nově zapojené školy a jak hodnotily proběhlé akce. Seznámíme se se školami, které prošly auditem, a nasbíráme inspiraci z příběhů Světových škol. Současně zahajujeme další ročník certifikace a jsme zvědavi, co tento rok přinese a jaká témata pro místní akce školní týmy letos objeví.

V neposlední řadě si přejeme, aby se ziskem titulu školní týmy neusnuly na vavřínech, ale dál tuto značku rozvíjely a prohlubovaly práci s globálními tématy. K tomu, doufejme, poslouží i nabídka našich spolupracujících organizací, kterou najdete na konci Zpravodaje.

Anna Hubáčková, Multikulturní centrum Praha

Zpravodaj si můžete přečíst ZDE.

Získejte titul Světová škola

světová škola

Světová škola rozvíjí aktivní žáky, kteří jsou podporovaní svými učiteli. Filozofií Světové školy je podpora vzdělávání a příprava žáků na reálný život v globalizovaném světě.

Opírá se o jednoduchou metodologii tří kroků: uč se – zjišťuj – jednej

Uzávěrka přihlášek do projektu je už 15. září.2017. Přihláška ke stažení ZDE.

 

Co vám projekt přinese? Přečtěte si s kým spolupracujeme nebo se inspirujte ve zpravodajích Světové školy.

Oceněním Světová škola se v současné době pyšní 69 českých základních a středních škol a téměř dvě stovky dalších škol z Evropy. Certifikát Světová škola uděluje společnost Člověk v tísni ve spolupráci s dalšími nevládními neziskovými organizacemi – ARPOK a Multikulturní centrum Praha a ADRA.

V případě zájmu či dotazů kontaktuje Karin Majerovou, e-mail: karin.majerova@eshop.arpok.cz, telefon: 581 111 907

Co se povedlo Světovým školám?

13. Pohlednice z ARPOKu: Akce Světové školy června získalo za práci s globálními tématy nově certifikát Světová škola dalších šest základních a středních škol z celé České republiky. ARPOK pomáhal k dosažení titulu dvěma z nich. Dalších pět škol jsme podporovali v udržení si ocenění získaných v předchozích letech.

Co se školám v rámci projektu Světová škola 
podařilo se dozvíte níže na další z pohlednic z ARPOKu a článku o předávání certifikátu.
 
 
 
 Děkujeme, že podporujete globální rozvojové vzdělávání a že s námi usilujete o otevřenou a tolerantní společnost.
 
Krásné léto přeje tým ARPOKu
 
Lenka, Karin, Zuzka, Dominika, Zuzka, Pavel a Honza

 

Akce Světové školy

Studenti Gymnázia Olomouc – Hejčín uspořádali v rámci projektu Světová škola 11. května 2017 projektový den na téma diabetes. Přečtěte si poutavé reportáže studentek této školy, které se celého projektu účastnily.
 
Akce Světové školy na Gymnáziu Hejčín-Olomouc
 
Gymnázium Olomouc – Hejčín získalo titul Světová škola v roce 2016. I tento rok se však jak studenti, tak pedagogové s  chutí a odhodláním pustili do dalšího projektu.
 

Projektový den o diabetes

Aby naše škola zůstala světová, je potřeba každý rok uspořádat akci v duchu globálního rozvojového vzdělávání. Téma projektového dne pro tento rok, který se uskutečnil 11. května, byl diabetes. Když jsem se dozvěděla, že zrovna diabetes má být náplní našich půlročních příprav, má reakce, jak jsem si později uvědomila, byla úplně stejná jako důvod, proč byl diabetes vybrán.

Na první pohled se může zdát, že diabetem trpí hlavně lidé v důchodovém věku, a tudíž je ještě spousta času na to poučovat žáky 8. a 9. tříd základních škol o nebezpečích této nemoci. I když to může být v některých případech pravda, v zemích s nízkými a středními příjmy jsou nemocní hlavně lidé v produktivním věku, a proto se tato choroba stává velkou hrozbou pro tamní ekonomiky. Navíc je nárůst výskytu této nemoci opravdu rapidní, od roku 1980 se zvýšil počet nakažených čtyřikrát a do roku 2035 má diabetes být sedmou nejčastější příčinou úmrtí.

Pozvali jsme žáky ze tří olomouckých základních škol a vytyčili jsme si několik cílů, které měly být v rámci našeho projektového dne splněny. Naším hlavním úmyslem bylo vysvětlit jim, jak diabetes funguje. Na začátku dne dostali text s vynechávkami, ke kterému jsme jim v průběhu předávali chybějící slova, na konci měli krátké shrnutí s nejdůležitějšími informacemi o této nemoci. Stejně jako na začátku našich představ, tak i někteří žáci měli zakotvenou představu, že diabetes je problémem hlavně západních zemí. Proto jsme jim chtěli poskytnout náhled do problémů civilizačních chorob v rozvojových a nově industrializovaných zemích a společnou diskuzí jsme přicházeli na podmínky, kterými se situace stran této nemoci liší v různých částech světa. V neposlední řadě jsme se lehce odchýlili od samotného diabetu, ale to jen proto, abychom se mohli soustředit na zdravý životní styl a na pár zásad zdravého stravování.

Stejným způsobem, jakým měli žáci vytvářet v rámci jednoho úkolu správně vyvážený jídelníček, jsme se i my snažili o správně rozvrženou podobu aktivit. Stejně jako minulý rok nechyběla mezi konečným výběrem jedna pohybovka, jejímž cílem bylo pomoci osobě při hypoglykemickém šoku. Jinde zase účastníci odměřovali množství cukru v různých potravinách, identifikovali pravdy a lži o diabetu, hádali, kolik lidí na světě diabetem trpí, nebo se dozvídali hlavní rozdíly mezi prvním a druhým typem této nemoci.

Po přečtení části zpětných vazeb si myslím, že se náš projektový den vydařil. Doufáme, že se nám nejenom podařilo rozšířit pojednání o diabetu, ale že jsme také mohli inspirovat žáky jednotlivých škol k tomu, aby se rovněž pokusili o získání certifikátu Světová škola nebo, jak se stalo v případě studentů naší školy, že se s nimi příští rok nesetkáme jen jako s účastníky, ale jako s organizátory.

autorka: Eliška Vinklerová, studentka Gymnázia Olomouc – Hejčín, IV. B6
 
 Akce Světové školy na Gymnáziu Hejčín-OlomoucAkce Světové školy na Gymnáziu Hejčín-Olomouc
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Projektový den Gymnázia Olomouc – Hejčín

V 7:30 vstupuji do školy a se spolužáky začínáme chystat třídu na naše aktivity. Tématem letošního projektového dne na Gymnáziu Olomouc Hejčín je diabetes a my se už nemůžeme dočkat, až začneme pracovat s mladšími studenty. Profesoři ještě před začátkem akce svolávají konečnou poradu a dokončuje poslední detaily. Nasazujeme si znaky pořadatelů, což jsou modrý kroužek a bílá trička a jmenovky a přesouváme se do tělocvičny, kde akce co nevidět vypukne.
V tělocvičně se odehrává první aktivita, kde děti nejprve chodí od jedné strany tělocvičny ke druhé, čímž získáváme informace o tom, jak jsou informováni o cukrovce, poté vyplňují zahajující test a nakonec jsou postaveny do lajny podle věku a rozřazeny do skupinek po osmi. Následně týmy navštěvují stanoviště, na každém zůstávají po dobu dvaceti minut, a dozvídají se nové informace o cukrovce.
Naše aktivita spočívá v představivosti. Dětem je představen svět o sto lidech a jejich úkolem je říci například: Kdyby na světě bylo sto lidí, kolik z nich by trpělo cukrovkou? Studenti poté své odhady lijí do sklenice reprezentující svět o sto lidech. Je na dětech vidět, že je tato aktivita baví a je pro ně zajímavá.
Po spolupráci s poslední skupinkou děti odvádíme do tělocvičny, kde děti vyplňují závěrečný test a dostávají ceny ve formě záložek a balónků s logem gymnázia. Následuje shromáždění všech pořadatelů, kdy komentujeme celou akci, přidáváme své nápady na další rok a dojídáváme zbytky občerstvení.

Celou akci všichni hodnotí velmi kladně na kartičkách se zpětnými vazbami, jsme se dočetli jen chvály. Pevně doufám, že se naše škola bude angažovat v akcích tohoto tipu i v dalších letech a snad častěji než jednou za rok.

 
autorka: Terezie Erbenová, Gymnázia Olomouc – Hejčín, IV. B6