Jak si vede ZŠ Prostějov v projektu Světová škola?

Základní škola Prostějov, ulice  E. Valenty 52  se od září zapojila do projektu Světová škola. Žáci této školy i pedagogové jsou velmi akční a tento rok se zabývají tématem ŠKOLA PRO VŠECHNY.
 
„Uvědomujeme si důležitost globálních rozvojových témat ve výchově a vzdělávání našich žáků. Naším cílem je seznámit naše žáky a širší veřejnost s možností společného vzdělávání různých dětí v rámci inkluzivní výuky, k tomu využijeme naše výborné vztahy s partnerskou speciální školou Jistota, o. p. s. Zároveň se však na tuto problematiku podíváme s globálním přesahem, “ říká koordinátor týmu Světové školy, pan Radomír Palát.
 
Žáci týmu Světové školy na ZŠ Prostějov informují ostatní spolužáky o problematice vzdělávání i ve světě, a to prostřednictvím příběhu chlapce Michela Lansana Tounkaru, který žije v Africe. Podporují ho prostřednictvím „Adopce na dálku“ ve spolupráci s neziskovou organizací  pro-Contact.  Michel žije v těžkých podmínkách, je poloviční sirotek, zemřel mu otec a stará se o něj jen často nemocná maminka. Michael má tři bratry a pět  sester, nikdo z nich nemá prostředky na zajištění nezbytných životních potřeb, natož na vzdělání.
Co vše se během projektu ŠKOLA PRO VŠECHNY děje?
21. 3. 2018  – Ponožkový den – přečtěte si článek ZDE
28. 3. 2018 – Učíme se společně – Žáci 9. ročníku připravili ve spolupráci s učiteli 1. stupně vyučovací hodiny, ve kterých byla zařazena témata globálního rozvojového vzdělávání (dále GRV) se zaměřením na inkluzi, společné vzdělávání a problémy ve vzdělávání u nás a ve světě. Žáci společně odučili 60 hodin.
duben 2018 – Hrajeme si společně – Tým Světové školy vytvoří deset soutěžních a herních aktivit s tematikou GRV pro děti se speciálními potřebami na školní ekozahradě a školních sportovištích. Zapojí se cca 100 žáků naší školy a žáci z Jistota o.p.s.

Světová škola