Autor: rostanetek

Konference pro pedagogy „Učíme o globálních souvislostech“ – přihlašování prodlouženo

Novinky k chystané konferenci!

 • prodloužen termín přihlášení – do 10. 4. 2015
 • díky získané dotaci z Olomouckého kraje rušíme účastnický poplatek

22. dubna 2015 pořádáme unikátní a první celodenní konferenci o globálním rozvojovém vzdělávání, která je určena pro 50 pedagogů základních škol a středních škol. Konference se uskuteční v Olomouci.

Dopolední blok bude věnován panelové diskuzi na téma „Proč učit o globálních souvislostech?“ 
Pozvání přijali:

 • PhDr. Aleš Dvořák, Oddělení předškolního, základního a základního uměleckého vzdělávání, MŠMT ČR,
 • Mgr. Pavel Martinovský, Asociace učitelů dějepisu ČR,
 • Mgr. Nikola Stodůlková, Asociace učitelů občanské výchovy a společenských věd,
 • PhDr. Zuzana Hlavičková, expert, člen přípravné skupiny stávající Národní strategie GRV (2009-2010)

 

Odpolední blok zaplní praktické workshopy z dílen neziskových organizací, kteří jsou hlavními hráči na poli globálního rozvojového vzdělávání v ČR (ARPOK,Člověk v tísni, Charita, NaZemi).

V průběhu si budou moci účastníci prohlédnout metodické materiály k výuce globálních témat.

Veškeré informace, včetně přihlášky získáte na našem letáčku. Uzávěrka přihlášek je prodloužena do 10. 4. 2015.
Účastníkům bude zajištěno občerstvení včetně oběda a obdrží metodické materiály pro výuku globálních témat na škole. Účastnický poplatek je hrazen z dotace, účastníci si hradí pouze náklady spojené s cestou.
 

Kurz Jak rozvíjet aktivní občanství v komunitě

Zajímá vás metodika programu Active Citizens a máte pocit, že byste potřebovali, aby vás jejím cyklem někdo provedl? Chtěli byste si metodiku programu výuky k aktivnímu občanství vyzkoušet nejprve sami na sobě?

Vzdělávací program Varianty nabízí ucelený 50-ti hodinový vzdělávací program akreditovaný Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovyJak rozvíjet aktivní občanství v komunitě.

Více informací naleznete ZDE.

Interkulturní výchovou a prožitkem k toleranci

Multikulturní centrum Praha pořádá 16. 4. seminář pro pedagogy 2. stupně ZŠ, SOU, SOŠ a SŠ. Seznámíte se s různými metodami práce v oblasti interkulturního vzdělávání, s přínosy i riziky vybraných postupů. Dozvíte se, jak u žáků posilovat sebereflexi a schopnost zamýšlet se nad tím, co ovlivňuje vytváření vlastních názorů, postojů a hodnot. Vyzkoušíte si, jaké konkrétní aktivity lze použít během výuky i mimo ni.

Více informací ZDE.

Pozvánka na seminář – Co mají environmentální výchova a globální rozvojové vzdělávání společného?

Hledáte inspiraci k propojení globální problematiky s environmentální výchovou? Tým ARPOKu a Sluňákova si pro vás připravil seminář „Co mají environmnetální výchova a globální rozvojové vzdělávání společného?“

Uskuteční se 24. března na Sluňákově (9.15-15.30). Více informací na letáčku. 

 

Hledáme lektory pro výukové programy, hlaste se do konce března!

Hledáme několik zájemců, kteří mají chuť lektorovat výukové programy pro žáky základních (1. i 2. stupeň) a středních škol.

Nabízíme zkušenost práce v neziskové organizaci formou DPP (dohody o provedení práce), formou dlouhodobé spolupráce. Odměna 300 Kč (brutto)/90 min. výukový program.

Kromě finanční odměny nabízíme osobnostní rozvoj formou lektorských intervizí (1x měsíčně) a školení lektorských dovedností (1x půl roku), které hradí ARPOK.

Více informací naleznete na přiloženém letáčku.

 

Critical Review …

Realizace: 1. 5. 2013 – 30. 4. 2016

Donor: Evropská komise, Česká rozvojová agentura

Partnerské země: Bulharsko, Česká republika, Itálie, Irsko, Nizozemí, Rakousko

Kontaktní osoba: Zuzana Švajgrová (zuzana.svajgrova@eshop.arpok.cz)

Cílem tříletého projektu Critical Review of the Historical and Social Disciplines for a Formal Education Suited to the Global Society (Kritické zkoumání začlenění globálních témat v historických a sociálních disciplínách ve formálním vzdělávání) je propojit globální témata s historickými souvislostmi, a umožnit tak porozumění příčinám a následkům událostí, které ovlivnily současnost. Projekt se zaměřuje na budování zodpovědnosti za svět okolo nás a přispívá ke zvyšování naší kapacity pozitivně ovlivňovat další vývoj.

Projekt umožnil partnerským organizacím z Itálie, Rakouska, Irska, Nizozemí, Bulharska a České republiky realizovat výzkumy mapující postoje a potřeby učitelů v oblasti globálního rozvojového vzdělávání a získaná výzkumná zjištění využít pro efektivnější začleňování globálních témat do školního kurikula. Ve spolupráci s pedagogy byly následně vytvořeny metodické materiály, které propojují geografická a společenskovědní globální témata s historickými příčinami a důsledky a které zároveň reagují na potřeby učitelů. Pedagogové ze všech zemí projektu navíc získali možnost seznámit se se zahraničními přístupy k výuce globálních témat a převést příklady dobré praxe a inspirativní podněty do jejich vlastní práce ve školách.

Podívejte se, na čem jsme pracovali v roce 20132014 a 2015.

Výstupy projektu: 

Projekt je podpořen z prostředků Evropské komise, České rozvojové agentury a Ministerstva zahraničních věcí v rámci Programu zahraniční rozvojové spolupráce ČR.

 flag_yellow_low  

 

Konference pro pedagogy „Učíme o globálních souvislostech“ – již se můžete přihlašovat

22. dubna 2015 pořádáme unikátní a první celodenní konferenci o globálním rozvojovém vzdělávání, která je určena pro 50 pedagogů základních škol a středních škol. Konference se uskuteční v Olomouci.

Dopolední blok bude věnován panelové diskuzi na téma „Proč učit o globálních souvislostech?“
Pozvání přijali:

 • PhDr. Aleš Dvořák, Oddělení předškolního, základního a základního uměleckého vzdělávání, MŠMT ČR,
 • Mgr. Pavel Martinovský, Asociace učitelů dějepisu ČR,
 • Mgr. Nikola Stodůlková, Asociace učitelů občanské výchovy a společenských věd,
 • PhDr. Zuzana Hlavičková, expert, člen přípravné skupiny stávající Národní strategie GRV (2009-2010)
 • jednáme se zástupci MZV ČR a České školní inspekce.

 

Odpolední blok zaplní praktické workshopy z dílen neziskových organizací, kteří jsou hlavními hráči na poli globálního rozvojového vzdělávání v ČR. 

V průběhu si budou moci účastníci prohlédnout metodické materiály k výuce globálních témat.

Veškeré informace, včetně přihlášky získáte na našem letáčku. Uzávěrka přihlášek je již 31. 3. 2015.
Účastnický poplatek činí 200 Kč/osoba. Účastníkům bude zajištěno občerstvení včetně oběda a obdrží metodické materiály pro výuku globálních témat na škole.
 

 

Připravujeme konferenci GRV – přihlášky již brzy

Přihlásit na tuto jedinečnou akci se budete moci již příští týden!

 

Prozatím můžeme slíbit – celodenní akci plnou inspirace, panelovou diskuzi o tom, proč učit o globálních souvislostech, praktické dílny od zkušených lektorů.

Konference se chystá na 22. 4. od 9 do 17 hodin v Olomouci.

 

Sledujte naše aktuality na www.eshop.arpok.cz, stránku „pro pedagogy“ (https://www.eshop.arpok.cz/index.php/cs-CZ/seminare-pro-pedagogy) případně náš Facebook – www.facebook.com/ARPOK.Olomouc