Autor: rostanetek

Partnership for Nature (Mongolsko)

Realizace: 2007 – 2008

Donor: Rakouská rozvojová agentura, Ministerstvo zahraničních věcí ČR

V roce 2007 začala Agentura rozvojové a humanitární pomoci Olomouckého kraje s realizací projektu Partnership for Nature (Partnerství pro přírodu), jehož cílem bylo vybudování kapacit zástupců mongolských nevládních organizací a místních komunit v oblasti ochrany přírody. Partnery projektu byly Nadace Partnerství, rakouská pobočka mezinárodní organizace Světový fond na ochranu přírody a mongolská organizace People Centered Conservation.

V říjnu 2007 navštívila Mongolsko expertní skupina z České republiky a Rakouska. Cílem návštěvy byla realizace několika seminářů v odlehlých částech Mongolska, navázání spolupráce s mongolským neziskovým sektorem a identifikace hlavních problémů, se kterými se mongolské komunity a neziskové organizace potýkají.

Projekt trval do října 2008, kdy do ČR přijeli zástupci nevládního sektoru a místních komunit, aby viděli v praxi činnost českých neziskových organizací a komunit v oblasti ochrany životního prostředí.

Projekt byl realizován za podpory programu zahraniční rozvojové spolupráce České republiky a Rakouské rozvojové agentury v rámci programu Regional Partnership Programme.

crdc_pADA

 

Projekty na Haiti

Realizace: 2005 – 2007

Od roku 2005 do roku 2007 podporovala na Haiti místní misijní skupinu – Misijní řád oblátů Panny Marie, která má své zastoupení v místě Baie de Henne (v překladu Zátoka slepic). Morálním garantem projektu byl misionář Roman Musil, který v této oblasti působil od roku 2002 a po celou dobu projektů.

Projekt se skládal ze dvou tematických oblastí.

ČISTÁ VODA

Cílem projektu bylo zajistit přístup k nezávadné pitné vodě pro místní obyvatele a tím snížit riziko onemocnění způsobené nevhodný zdrojem vody.

ADOPCE NA DÁLKU

Tento projekt vychází z tradice Adopce na dálku® Arcidiecézní charity Praha a umožňuje vybraným dětem získat vzdělání.