Autor: ADMIN

Semináře pro další pololetí jsou naplánovány

Přehled aktuálních seminářů najdete na našich stránkách. Na podzim se můžeme potkat na seminářích v různých místech a městech – Frýdek-Místek, Horka nad Moravou, Ostrava, Brno a další.

Veškeré informace najdete na tomto odkazu. V případě dotazů kontaktujte Johanu Krajčírovou (johana.krajcirova@eshop.arpok.cz).

Aktivní občanství v globálních souvislostech

Realizace: 1. 10. 2020 – 30. 9. 2022, zapojení škol od února 2021

O projektu:

Žijeme v globální době. Události na jedné straně zeměkoule ovlivňují dění na druhé a naopak. Jsme nuceni kriticky přemýšlet nad informacemi, argumentovat, zaujímat stanoviska i jednat. Musíme hledat řešení, která jsou udržitelná a podporují globální odpovědnost. Jsme přesvědčeni, že právě učitelé mohou svým působením tyto dovednosti u žáků rozvíjet a tím pomáhají utvářet kompetentní občanskou společnost. 

Do projektu je zapojeno 12 škol z Olomouckého a Moravskoslezského kraje a Kraje Vysočina. Jednotlivé školní žákovské týmy i učitelé během jednotlivých aktivit projektu pracují s globálními tématy. Jejich cílem je připravit a zrealizovat kampaně, které reagují na aktuální problémy místních komunit a mají globální přesah. Žáci absolvují např. také workshopy a učitelé vzdělávací semináře. Každý rok se v Olomouci zúčastní i soutěže a panelové diskuze.Projekt podporuje mezipředmětové vazby a jeho partnerem je Knihovna města Olomouce.

Co účast v projektu přináší zapojeným školám:
Školy se zviditelňují tím, že aktivně začleňují globální témata do výuky a jejich žáci spolu s učiteli realizují akce pro veřejnost. Žáci získané informace a dovednosti využijí v dalších výukových předmětech. Pedagogové zvyšují své odborné znalosti a sdílí know-how s kolegy, vznikají mezipředmětové vazby a prohlubují se pracovní vztahy.

Žákovské kampaně/akce pro veřejnost zapojených škol v roce 2021:

Gymnázium, Kojetín, Svatopluka Čecha 683 – téma „V ohrožení“

 • Hodiny pro spolužáky – V dubnu a květnu 2021 všichni žáci gymnázia kromě maturantů absolvovali vzdělávací hodiny o ohrožených druzích zvířat, které připravil a vedl žákovský tým. Lekce obsahovala např. počty organismů na Zemi, šesté masové vymírání, IUCN, červený seznam.
 • Charitativní cyklojízda – V květnu 2021 se uskutečnila sportovní cyklistická výzva, kdy studenti a učitelé najížděli kilometry na kole a za každé 2 km přispěli díky sponzorům 1 Kč na projekt ZOO Zlín 4NATURE. Žáci a učitelé ujeli 5448 km a do ZOO Zlín bylo posláno 2 724 Kč.
 • Stezka o ohrožených zvířatech – Žáci vytvořili informativní stezku o ohrožených druzích zvířat a instalovali ji kolem rybníka v Kojetíně, ke zhlédnutí byla od 4. do 23. června 2021.
 • Charitativní aukce uháčkovaných zvířátek – Studenti zorganizovali od 1. do 10. června 2021 aukci háčkovaných zvířátek, kdy vybrali přes 14 500 Kč. Díky tomu podpořili organizaci starající se o mořské želvy na Borneu a zároveň chtějí adoptovat ohrožené zvíře chované v české ZOO.
 • Informační video – 10 ZOO – žáci kontaktovali 10 zoologických zahrad v ČR a vytvořili informativní video o tom, jak je možné je podpořit.
 • Prezentace projektu na konferenci GRV – 24. srpna 2021 žáci budou prezentovat projekt na Konferenci globálního rozvojového vzdělávání, kterou pořádá ARPOK, o. p. s.

Základní škola a Mateřská škola Aloise Štěpánka, Dolany, příspěvková organizace – téma odpady

 • Název akce: Malá pomoc, velká pomoc
 • Žákovský tým uspořádal 15. června 2021 dopoledne pro žáky MŠ a 16. června 2021 dopoledne pro mladší žáky 1. stupně ZŠ. Během akce žáci plnili úkoly na různých stanovištích, tématem byly odpady, obaly a nadměrná spotřeba. Účastníci si například vyrobili kytičku z ruliček od toaletního papíru, vyzkoušeli si překážkovou dráhu z PET lahví, plechovek a třídili jednotlivé odpadky do připravených nádob na papír, plast a sklo. Tým žákovské kampaně  během června monitoruje stav třídění odpadu v obci a to, jak rychle se místní kontejnery na odpad naplní. Cílem akce je seznámit veřejnost s problematikou odpadů a zmapovat současnou situaci týkající se vývozu odpadů v obci.

Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Svatoplukova 11, příspěvková organizace – téma plýtvání potravinami a odpovědná spotřeba

 • Název akce: Kam s ním?
 • Cílem kampaně je informovat žáky školy, jejich rodiče a veřejnost o množství vyhazovaného jídla ve školení jídelně a o možnostech řešení. Žákovský tým pro rok 2021 vytvořil informační výstavu, která je ke zhlédnutí od 8. do 30. června 2021 před budovou školy. Motivací pro žáky bylo alarmující množství jídla (přibližně 300 kg měsíčně), které se ve školní jídelně nezkonzumuje. Žákovský tým chce tímto způsobem motivovat spolužáky ke změně a odpovědné spotřebě. Výstava vysvětluje, proč by se nad touto problematikou žáci měli zamyslet. Od podzimu 2021 pak žákovský tým bude na projektu dále pracovat, kdy dalším cílem je příprava kampaně pro získání zdrojů na miniprasátka do školy (realizace 2022).

Základní škola Prostějov, ul. E. Valenty 52, příspěvková organizace – téma třídění odpadu

 • Žákovský tým se zabýval problematikou odpadů, recyklace a tříděním odpadů s přesahem na globální problémy(např. plast v mořích). Pro mladší spolužáky ze školní družiny zrealizoval 17. června 2021 tým interaktivní program toto téma. Žáci absolvovali jednotlivá stanoviště s úkoly, kdy se zábavnou formou seznámili především s důležitostí třídění odpadu, jak jej správně a do jakých kontejnerů třídit. Dále se v září zrealizuje před budovou školy informační kampaň s výstavou na toto téma. Cílem akcí je informovat žáky školy a jejich rodiče o problematice třídění odpadů a motivovat je ke změně chování.

Základní škola a Mateřská škola Ptení, příspěvková organizace – téma ochrana životního prostředí

 • Název kampaně: Výzva ke Dni Země 22. 4. 2021
 • Žákovský tým vymyslel pro své spolužáky ze školy čtyři jarní výzvy, na které žáci mohli reagovat a dokumentovat je podle vlastní fantazie. V první výzvě si žáci vyzkoušeli více šetřit vodou a elektřinou, obědvali v přírodě, byli pár hodin offline a šili látkové tašky. Ve druhé výzvě se z žáků stali malí kutilové. Vyráběli krmítka a budky pro ptáky, hmyzoviště, pítka pro hmyzáky, hmyzí domečky, lojové koule, mandaly z přírodnin a ti nejmenší stavěli skřítkům krásné domky. Ve třetí výzvě vyrazili žáci do přírody a pozorovali probouzející se jaro a jejich oblíbená místa v okolí. Zasadili semínka rostlin, starali se o ně a všímali si, jak rostou. Čtvrtá výzva byla zaměřena na ochranu a péči o naši planetu. Byla zahájena ke Dni Země. V areálu školy byla vytvořena stezka plná rébusů a hádanek souvisejících s přírodou a naší planetou. Z výsledných materiálů od žáků jako jsou fotky, básně, příběhy atd. tým vytvořil knihu, kroniku, která byla vystavena v květnu v areálu školy.

Základní škola Floriána Bayera, Kopřivnice, Štramberská 189, příspěvková organizace – téma principy FairTrade a spravedlivého obchodu

 • Cílem žákovského týmu bylo informovat spolužáky i veřejnost o principech spravedlivého obchodu a získat finanční příspěvek na projekt společnosti Člověk v tísni s názvem Postavme školu v Africe. Žákovský tým připravil prezentaci o fairtradu a v jednotlivých třídách vysvětloval jeho smysl a to, jak se žáci mohou do kampaně zapojit. Všichni žáci vyráběli rukodělné výrobky např. mýdla, svícny, přívěšky na klíče, náušnice a náhrdelníky, malovali na kameny a šili panenky. Pro vytváření používali žáci recyklované a přírodní materiály. Všechny výrobky byly vystaveny ve školní tělocvičně, škola byla v den charitativní výstavy 28. května 2021 otevřena jak rodičům, tak veřejnosti. Akce vyvolala ve škole velké nadšení a tým nakonec získal částku 3 000 Kč.

Základní škola a Mateřská škola Ostrava – Dubina, V. Kosaře 6, příspěvková organizace – téma udržitelné spotřební chování

 • Název: Sáčková kampaň 24. 6. 2021
 • Žákovský tým se pro tento rok rozhodl nabídnout spolužákům i veřejnosti alternativu – textilní sáčky na nákup pečiva, ovoce a zeleniny ušité ze záclon. Jejich cílem je informovat spolužáky i veřejnost o problematice plastového odpadu na příkladu mikrotenových sáčků a o možnostech udržitelného spotřebního chování. Tým nejprve oslovil rodiče žáků a přátele o darování záclon a také je požádal o šití pytlíků. Do výroby látkových sáčků se zapojili také žáci 2. stupně. Ke kampani žáci vytvořili i informační letáky, které budou v Ostravě spolu se sáčky 24. června 2021 rozdávat.

Základní škola a mateřská škola Mořkov, okres Nový Jičín, příspěvková organizace – palmový olej, 17. 6. 2021

 • Žákovský tým se zaměřil na problematiku palmového oleje, kdy žáci formou prezentace v rámci zahradní slavnosti a výzvy informovali občany a žáky školy o vlivu používání palmového oleje na životní prostředí a na životy lidí v jihovýchodní Asii. Cílem prezentace je přimět k zamyšlení a pochopení, proč je důležité snížit spotřebu palmového oleje. Tým vytvořil také deskovou hru s touto tematikou a vyhlásil výzvu „Omezte ve svém životě, alespoň na jeden týden používání palmového tuku“    Žákovský tým také uspořádal anketu o povědomí místních obyvatel o problematice palmového oleje v potravinách apod.

Základní škola a Mateřská škola Maleč, příspěvková organizace – téma ochrana životního prostředí, biodiverzita, sázení stromů, voda, naučná stezka kolem místního rybníku. Výroba látkových tašek.

 • Kampaň pro veřejnost se uskutečnila na konci června 2021. Byla zaměřena na význam vody a stromů  v krajině, její zadržování a biodiverzitu s tím spojenou. Žákovský tým vytvořil naučnou stezku kolem místního rybníka a byla vysázena nová alej stromů v obci. Žákovský tým spolupracuje na přípravě zmíněných aktivit s Obecním úřadem Maleč a místním zemědělským družstvem.
 • V rámci tématu ochrany přírody žáci navázali také spolupráci s místními potravinami  a bezobalovým obchodem, které nabízí občanům místo plastových tašek tašky látkové, které ušili učitelé a rodiče žáků.

Gymnázium, Olomouc – Hejčín – téma vody

 • Kampaň bude zrealizována v září, kdy žákovský tým bude spolužáky a veřejnost informovat o problematice využití šedé vody v domácnostech a ve škole – ukáže možnosti jejího využití např. zalévaní stromů v okolí školy šedou vodou. Cílem kampaně je informovat o tomto fenoménu.

Střední odborná škola obchodu a služeb Olomouc, Štursova 14 – témata udržitelná móda, pomoc lidem s handicapem

 • Akce bude zrealizována 22. září 2021 a jejím cílem bude seznámit studenty a veřejnost s dopady výroby oblečení na životní prostředí a s možnostmi, jak tyto dopady mírnit. Žákovský tým chce také podpořit sbírku organizace Spolek Trend vozíčkářů Olomouc. Žákovský tým tvoří plakáty, které veřejnosti sdělí informace, jak se například vyrábí tričko či jeansy, výstava bude k vidění v Knihovně města Olomouce.  Dne 22. září 2021 se žákovský tým připojí k akci pro širokou olomouckou veřejnost. Bude ji pořádat v rámci charitativní sbírky Zasukované tkaničky společně se spolkem Trend vozíčkářů Olomouc na olomouckém Horním náměstí. Součástí akce je plánována také malá módní přehlídka modelů, které vytvoří žáci z vyřazeného oblečení.

Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Dvorského 33, příspěvková organizace – téma: Cíle udržitelného rozvoje

 • Žákovská akce pro veřejnost bude zrealizována v září, jejím cílem je informovat o vybraných Cílech udržitelného rozvoje formou kalendáře 2022 a výstavou. Kalendář bude přibližovat 12 vybraných Cílů udržitelného rozvoje v obrazech. Cílem je ukázat veřejnosti, jak jednotlivé cíle vidí žáci (6. a 7. třída bude ztvárňovat cíle kresbou + malbou, 8. a 9. třída pak akční tvorbou a fotografiemi).

Letáček k projektu v PDF

V projektu realizujeme tyto aktivity:

 • Série seminářů pro zapojené školy
  • realizace: 18. 3. 2021 (online), 20. 5. 2021 (online), 26. 10. 2021(prezenčně)
  • únor, červen 2022

Celkem 5 jednodenních setkání, obsah a témata seminářů: zapojení globálního rozvojového vzdělávání (dále jen GRV) do života školy, dále co je GRV, aktivní občanství, cíle výuky a zpětná vazba, metody aktivního učení a kritického myšlení, jak zorganizovat školení pro sborovnu.

 • Praktické ukázky na školách
  • květen, červen 2021 – 1. ukázka – bylo zrealizováno 14 workshopů, účastnilo se jich ze 6.-9. ročníků
  • listopad prosinec 2021, leden 2022 – 2. ukázka
  • březen, duben, květen 2022 -3. ukázka

Na zapojených školách proběhnou praktické ukázky GRV ve výuce/workshopy, 2 workshopy vedené externími lektory na 2 témata – 1. GRV, 2. práce s informačními zdroji a kritické myšlení. Témata workshopů: témata gender, propojenost světa a plýtvání potravinami. Po skončení ukázek budou přihlížející učitelé diskutovat, o tom, jak výuka probíhala, jaké metody práce byly využity atd. Následně se bude konat ještě 1 workshop realizovaný samotnými učiteli zapojenými do projektu (za supervize ARPOKu).

 • Školení pro sborovnu
  • říjen-prosinec 2021,
  • leden, únor 2022

Učitelé na základě získaných znalostí ze seminářů zrealizují pro své kolegy školení, kde jim představí zajímavé metody a aktivity, jak začleňovat globální témata do výuky. Přípravou semináře pro sborovnu je provedou lektoři ARPOKu.

 • Žákovské akce (kampaně)
  • duben – září 2021,
  • březen – duben 2022

Na každé škole vznikl žákovský tým o min. počtu 4 žáků, který se podílí na realizaci žákovské kampaně globálního občanství. Úkolem týmu je za supervize učitele realizovat v průběhu projektu 2 žákovské kampaně, které na lokální úrovni pomáhají řešit globální otázky. Hlavním tématem kampaní je agenda OSN – Cíle udržitelného rozvoje. Po každém kole kampaní bude vyhlášena soutěž. Během realizace kampaní rozvíjí žáci kritické myšlení, schopnost pracovat s informacemi a interpretovat je širokému publiku, diskutovat a spolupracovat.

 • Žákovská soutěž a panelová diskuze
  • 7. 10. 2021
  • červen 2022

V průběhu projektu se uskuteční 2 žákovské soutěže, do kterých budou nominovány všechny kampaně realizované žáky. Během jednodenního setkání je představí před porotou, vysvětlí, co bylo jejich cílem a záměrem. Odprezentují, co nového se naučili a jaká pozitiva či negativa jim projekt přinesl. Součástí akce bude také panelová diskuze na nejvíce v kampaním frekventové globální téma

 


Active Citizenship in Global Context

We live in a global age. Events on one side of the globe affect events on the other and vice versa. We are forced to think critically about the information we receive, to argue, take positions and actions. We must look for solutions that are sustainable and promote global responsibility. We are convinced that teachers can develop these skills in pupils and thus help shape a competent civil society. This project provides tools that help teachers include these methods and topics in their teaching. The project also supports pupils’ active citizenship initiatives by running awareness-raising campaigns.

 


 

 

Projekt podpořila Nadace OSF v rámci programu Active Citizens Fund, jehož cílem je podpora občanské společnosti a posílení kapacit neziskových organizací. Program je financován z Fondů EHP a Norska.

Partnerem projektu je Knihovna města Olomouce.

Za podporu našeho projektu děkujeme Nadačnímu fondu pomozme dětem žít lépe a firmě Edhouse s. r. o.

 

The project is being supported by the Open Society Fund Prague from the Active Citizens Fund. The programme promotes citizensʾ active participation in the public life and decision making and builds capacities of civil society organizations. The Active Citizens Fund is financed from the EEA and Norway Grants.

 

 

 

Globální témata optikou různých předmětů – zveme Vás do online prostoru

Zajímá vás, jak propojit globální témata s Vaším předmětem?

Pak bychom Vás rádi pozvali k účasti na našem webináři „Globální témata optikou různých předmětů“.

 • Seznámíte se nejen s vybranými globálními tématy, ale také s ukázkami konkrétních aktivit do OV, M a ČJ. Aktivity jsou zaměřeny na široké spektrum aktuálních témat včetně těch obtížně uchopitelných, jako jsou klimatická změna či gender.
 • Získáte inspiraci do výuky, představíme si konkrétní ukázky metod globálního rozvojového vzdělávání a ukážeme si, jakou roli má globální rozvojové vzdělávání v běžném životě.

Webinář je určen pedagogům a studentům učitelství pro 2. stupeň ZŠ a SŠ a také dalším, kteří se věnují vzdělávání.
Účastníci webináře obdrží tištěné metodické materiály do výuky M, OV a ČJ.

Přihlášeným účastníkům zašleme všechny dodatečné informace jak se na webinář přihlásit. Účast v kurzu je zdarma.

Vyberte si ze dvou dat (26. 5. a 3. 6. 2020) to, které Vám vyhovuje více. Preferované datum zaškrtněte v přihlašovacím formuláři. Čas webináře je vždy 15.30-17.30.

Přihlašovací formulář najdete ZDE.

Registrace na konferenci Učíme v globálních souvislostech VI je znovu spuštěna

POZOR NOVÝ TERMÍN

Srdečně Vás zveme na 6. ročník konference Učíme o globálních souvislostech, který se bude věnovat Cílům udržitelného rozvoje a jejich začlenění do výuky, který se uskuteční 25. 8. 2020 (8.30-16.00) v Olomouci v Uměleckém centru UP – Konvikt.

V dopoledním bloku představí Michal Broža, vedoucí informační kanceláře OSN pro ČR, Cíle udržitelného rozvoje, zaměří se na výhled plnění daných Cílů do roku 2030. Na něj naváže publicista Daniel Tichý, autor filmů „Klima mění Česko“ a „Česko chrání klima“, o
příkladech dobré praxe v oblasti klimatických opatření.

Odpolední blok otevřou workshopy:

 • Myslíme na svět — od malých projektů k velké změně.
 • Get up and Goals! Jak začlenit globální témata do života školy

Následně představí Monika Olšáková, učitelka z MŠ a ZŠ Janovice, držitelka ocenění Global Teacher Prize ČR 2019, se svým kolegou Lukášem M. Pitříkem konkrétními příklady, jak globální témata uchopit v praxi.

 

Další informace najdete na https://eshop.arpok.cz/pro-pedagogy/konference-ucime-globalnich-souvislostech/

 

Těšíme se na Vás!

Chcete být světoví? Přihlašte se a získejte titul

Zajímá se vaše škola o globální problematiku? Začleňujete do výuky žákovské či školní projekty a jiné aktivní vyučovací metody? Věříte, že svým jednáním můžeme ovlivnit dění kolem sebe, ale i na druhém konci světa? Pak neváhejte a zkuste získat certifikát Světová škola.

Světová škola je místem, kde:

 •     globální témata tvoří přirozenou součást výuky a života školy;
 •     se žáci pod vedením týmu učitelů zabývají aktivně světovým děním a sledují aktuální vývoj v rozvojovém světě;
 •     žáci, učitelé i širší veřejnost získávají informace o globální problematice;
 •     žáci identifikují místní problémy s globálním přesahem a usilují o jejich řešení;
 •     je nejméně jedenkrát za rok ve spolupráci s místní partnerskou organizací uspořádána lokální akce….

Buďte světoví i vy!

 

Více informací najdete na přiloženém plakátku. Případně kontaktujte Ondřeje Klímka (ondrej.klimek@eshop.arpok.cz)

ONLINE KURZ – GLOBÁLNÍ TÉMATA VE VÝUCE

Zajímá vás, jak propojit globální témata s Vaším předmětem?

Přihlaste se na náš online kurz nejen pro pedagogy a studenty učitelství pro 2. stupeň ZŠ a SŠ. Kurz Vás seznámí s globálními tématy prostřednictvím agendy Cílů udržitelného rozvoje (SDGs). 

 

Kurz využívá ukázky aktivit z vybraných předmětů především matematiky, občanské výchovy/základů společenských věd a českého jazyka. 

Jak se přihlásit?

Na kurz se můžete hlásit průběžně až do 15. 6. 2020 prostřednictvím online formuláře ZDE. Celý kurz bude otevřen do 30. 6. 2020, můžete si tedy sami rozložit délku Vašeho studia.

Co získáte?

 • Tištěné metodické publikace zaměřené na Cíle udržitelného rozvoje
 • Vzorové lekce
 • Informace a podněty od dalších pedagogů
 • Zpětnou vazbu od mentorů
 • Certifikát o absolvování kurzu

Co Vás čeká? 

V rámci kurzu vás čekají 3 výukové moduly (+ 1 sloužící k představení kurzu), které jsou zakončeny tematickými úkoly.

Po přihlášení do kurzu vám zašleme info balíček s instrukcemi a informacemi, co vás v rámci kurzu čeká.

Kurz je zakončen odevzdáním posledního úkolu do 30. 6. 2020. Pro postoupení do dalších modulů je nutné odevzdat úkol z těch předchozích. Po splnění podmínek získáte osvědčení o absolvování kurzu.

Jak hodnotit výuku globálních témat?

V rámci projektu Global Issues – Global Subjects (GIGS) vznikly 3 metodické materiály zpracovávající globální témata a Cíle udržitelného rozvoje do výuky konkrétních předmětů: matematika, český jazyk a občanská výchova/základy společenských věd.  V každé publikaci jsou aktivity s rozličnými tématy – environmentální, sociální, ekonomické. Cílem projektu GIGS je komplexně podporovat učitele 2. stupně ZŠ a SŠ v začleňování aktuálních globálních témat do výuky jejich předmětů. Aby tedy bylo možné realizované aktivity i hodnotit vznikl soubor hodnotících nástrojů. Globální rozvojové vzdělávání totiž usiluje o přesah od pouhého předání znalostí, vyžaduje totiž hlubší sebepoznání a zároveň schopnost jednat v souladu se svými postoji a hodnotami. Vzniká tak i potřeba po komplexních možnostech hodnocení výuky.

 

Proč hodnotit?
Hodnotící nástroje ve výuce globálních témat nabízí škálu aktivit určených ke zjišťování postojů žáků k tématům, kterým se věnuje globální rozvojové vzdělávání. Aktivity jsou navrženy tak, aby bylo možné zhodnotit znalosti, dovednosti či stanoviska žáků k tématu předtím, než se mu pedagog věnuje v rámci své výuky. Zároveň je pak hodnotící aktivita zopakována a pedagog se přesvědčí, zda došlo k posunu a ovlivnění postojů a dovedností. Aktivity umožňují systematicky hodnotit výuku a zacílit výuku vybraných témat pro potřeby žáků.
 

 

Vytvořené nástroje pracují s tématy Cílů udržitelného rozvoje včetně citlivých témat jako je gender či migrace.

 

Hodnotící nástroje ve výuce globálních témat, které byly vytvořeny organizací RISC naleznete ke stažení zde