Jak hodnotit výuku globálních témat?

V rámci projektu Global Issues – Global Subjects (GIGS) vznikly 3 metodické materiály zpracovávající globální témata a Cíle udržitelného rozvoje do výuky konkrétních předmětů: matematika, český jazyk a občanská výchova/základy společenských věd.  V každé publikaci jsou aktivity s rozličnými tématy – environmentální, sociální, ekonomické. Cílem projektu GIGS je komplexně podporovat učitele 2. stupně ZŠ a SŠ v začleňování aktuálních globálních témat do výuky jejich předmětů. Aby tedy bylo možné realizované aktivity i hodnotit vznikl soubor hodnotících nástrojů. Globální rozvojové vzdělávání totiž usiluje o přesah od pouhého předání znalostí, vyžaduje totiž hlubší sebepoznání a zároveň schopnost jednat v souladu se svými postoji a hodnotami. Vzniká tak i potřeba po komplexních možnostech hodnocení výuky.

 

Proč hodnotit?
Hodnotící nástroje ve výuce globálních témat nabízí škálu aktivit určených ke zjišťování postojů žáků k tématům, kterým se věnuje globální rozvojové vzdělávání. Aktivity jsou navrženy tak, aby bylo možné zhodnotit znalosti, dovednosti či stanoviska žáků k tématu předtím, než se mu pedagog věnuje v rámci své výuky. Zároveň je pak hodnotící aktivita zopakována a pedagog se přesvědčí, zda došlo k posunu a ovlivnění postojů a dovedností. Aktivity umožňují systematicky hodnotit výuku a zacílit výuku vybraných témat pro potřeby žáků.
 

 

Vytvořené nástroje pracují s tématy Cílů udržitelného rozvoje včetně citlivých témat jako je gender či migrace.

 

Hodnotící nástroje ve výuce globálních témat, které byly vytvořeny organizací RISC naleznete ke stažení zde

GIGS