Učíme v souvislostech II.

Realizace: 1. 1. 2019 – 31. 12. 2019

Donor: Česká rozvojová agentura, Olomoucký kraj

Kontaktní osoba: Lenka Pánková (lenka.pankova@eshop.arpok.cz)

Cílem projektu je zvyšování odborných znalostí a kompetencí pedagogických pracovníků a budoucích pedagogů v začleňování témat GRV, a tím jim pomoci lépe uchopit v praxi průřezová témata kurikula, do nichž jsou principy a témata globálního rozvojového vzdělávání zahrnuty.

Projekt přináší učitelům možnost lépe se zorientovat v materiálech a tématech globálního rozvojového vzdělávání prostřednictvím každoroční konference „Učíme o globálních souvislostech“. Zároveň jim nabízí možnost být akční a zapojit školu do Týdne globálního vzdělávání nebo usilovat o titul Světová škola.

Projekt je podpořen z prostředků České rozvojové agentury a Ministerstva zahraničních věcí v rámci Programu zahraniční rozvojové spolupráce ČR a z prostředků Olomouckého kraje.

crdc_plogo-kraje