Výroční zpráva za rok 2014

2014_VZ_mala

Rok 2014, ve kterém ARPOK oslavil 10 let své existence, je dávno za námi, přišel tedy čas na malé ohlédnutí. O tom, co se v naší organizaci v uplynulém roce dělo, se můžete dočíst v nové výroční zprávě, kterou je možné stáhnout ZDE.

Na tomto místě se přísluší poděkovat všem, bez kterých by ARPOK nebyl to, čím je. Velice děkuji všem pracovníkům, lektorům, dobrovolníkům a stážistům za jejich energii. Členům Správní a Dozorčí rady za jejich věcné podněty směrem k efektivnějšímu fungování organizace. Také děkuji všem partnerům za spolupráci a dárcům za jejich nejen finanční podporu.

výroční zprávy