Štítek: semináře

Jak řešit globální témata na lokální úrovni?

Jak řešit globální témata na lokální úrovni?Dovolujeme si Vás pozvat na expertní setkání zástupců škol a obcí k tématu „Jak řešit globální témata na lokální úrovni? Umění spolupráce škol a obcí“, které pořádá společnost Člověk v tísni ve spolupráci s Krajským vzdělávacím a informačním centrem Nový Jičín.

Setkání proběhne v úterý 21. března 2017 od 9 do 15h v Ostravě a je určeno výhradně zástupcům obcí, neziskových organizací a formálního i neformálního vzdělávání v Moravskoslezském kraji.

Jako host přijala pozvání paní Romy Hölzer z European Office of the Education Authority Vienna, která zde představí projekt GLOBAL EDUCATION PRIMARY SCHOOLS (základní školy zaměřené na globální vzdělávání).

Krom jiné tak získáte jedinečnou příležitost poznat systém spolupráce města Vídeň se základními školami právě v oblasti globálních témat. Prostor pro sdílení zkušeností nabídnou ale také odborníci z regionu. 

V případě Vašeho zájmu o účast na expertním setkání kontaktujte do 15. března Veronika.endrstova@clovekvtisni.cz nebo na telefonu 778 411 275.

Pozvánka na seminář Živá knihovna jako metoda výuky

Zveme vás na seminář pro
učitele 2. stupně ZŠ a SŠ
na téma Živá knihovna jako metoda výuky, který povedou lektorky ARPOKu Zuzana Plachká (Švajgrová) a Petra Gajová.

Seminář se koná 21. března 2017 od 9:15 do 13:30 v centrum ekologických aktivit Sluňákov.

Přihláška –  ZDE
 
 Seminář je akreditován MŠMT. 
 
Vaše přihláška bude závazná, zrušit ji můžete případně na emailu jana.vyhnakova@slunakov.cz nebo telefonicky na 585 378 345.
 
 
Program
Představení výukové metody, která umožní člověku s určitou životní zkušeností stát se „živou knihou“ a sdílet svůj příběh se „čtenářem“. Seminář přinese náměty, jak lze práci s příběhem používat pro výuku témat jako je migrace, závislosti, chudoba, náboženství apod. 
 
Dozvíme se, jak je možné metodu Živé knihovny využít při výuce – k rozvíjení čtenářské gramotnosti i komunikačních dovedností žáků, v různých vyučovacích předmětech a k pokrytí průřezových témat.  
 
Získáme náměty na aktivity a materiály přímo do hodin, s jejichž pomocí můžeme s žáky zkoumat, jak fungují stereotypy a předsudky. Proč je máme, jaké jsou jejich důsledky a jak s nimi můžeme pracovat. 

Seminář „Na cestě aneb téma migrace ve výuce“

gggggggggggMilí učitelé a studenti pedagogických oborů!

Je pro vás důležité, aby se žáci orientovali v aktuálním dění? Uměli kriticky přemýšlet? Zkoumali a reflektovali svou identitu, své postoje a hodnoty?

Bližší informace o semináři získáte ZDE.

KDY: 10. – 12. 11. 2016

KDE: prostory klubu seniorů Demlova, Lazce (mapa ZDE).

Přihlásit se na seminář „Na cestě aneb téma migrace ve výuce“ můžete ZDE.

Seminář je akreditovaný MŠMT a je ZDARMA!

Kontaktní osoba: Zuzana Plachká

T: 581 111 907 E: zuzana.plachka@eshop.arpok.cz W: www.eshop.arpok.cz

Těšíme se na vás!

Pozvánka na seminář Aktuální výzvy I – Migrace

Milí přátelé,Migrace_KRS_web

přijměte pozvání na třídenní cyklus přednášek AKTUÁLNÍ VÝZVY I – MIGRACE, který v rámci projektu Letní škola rozvojové spolupráce pořádá Katedra rozvojových studií Přírodovědecké fakulty Univerzity Palackého v Olomouci.

Migrace bezesporu patři k tématům, které hýbou dnešním světem. Cílem semináře je přiblížit účastníkům tento fenomén a podívat se na něj z pohledů různých aktérů. Představen bude  historický kontext migrace i problematika aktuální migrační vlny v Evropě.

Účast přislíbili: Doc. PhDr. Lubor Kysučan, Ph.D. z Katedry klasické filologie Univerzity Palackého v Olomouci, Bc. Kiril Christov ze Správy uprchlických zařízení Ministerstva vnitra, podplukovník Otakar Foltýn z AČR, Lucie Macková, M.A. z Katedry rozvojových studií Univerzity Palackého v Olomouci, a MUDr. Juraj Mesík.

Předběžný program naleznete ZDE.

KDY | KDE

1. – 3. června 2016 | Pevnost poznání, 17. listopadu 7, Olomouc

PRO KOHO

veřejnost, studenti, učitelé a další zájemci

ÚČASTNICKÝ POPLATEK

300 Kč

PŘIHLÁŠENÍ

Pro přihlášení vyplňte do 15. května 2016 tento formulář.

Každý, kdo pošle přihlášku a zaplatí poplatek, bude přijat. Kapacita míst je však omezená. Zájemcům nabízíme ubytování za zvýhodněné ceny na VŠ kolejích. Je možné se účastnit všech 3 dnů nebo pouze vybraných přednášek

Účastníci obdrží certifikát o absolvování semináře.

 

KONTAKTNÍ OSOBA

Mgr. Lenka Voleníková, lenka.volenikova@upol.cz

Pozvánka na seminář Velké otázky o světě v Ostravě

Přemýšlíte jak učit poutavě o složitých tématech dnešního světa? Vyzkoušejte koncept Filozofie pro děti. Tato metoda umožňuje účastníkům (a to nejen dětem) vést společný dialog a jeho prostřednictvím hledat odpovědi na „velké“ otázky, naslouchat různým myšlenkám a zkoumat různé problémy a témata současného světa. Filozofie pro děti podporuje myšlení, které je kritické a tvořivé, spolupracující a citlivé. Na semináři budete mít příležitost „filozofovat“ a získat základní představu o této metodě.

KDY

17. 5. 2016 | 8:30 – 16:00

KDE

KVIC OSTRAVA, Na Hradbách 27, Ostrava (MAPA)

PRO KOHO

učitelé 1. a 2. stupně základních škol

Kurz realizuje Vzdělávací program Varianty – Člověk v tísni v rámci projektu GLOBAL SCHOOLS: svět ve výuce. Kurzovné je hrazeno z projektu, účastníci si hradí pouze náklady na dopravu. Kurz je akreditován MŠMT.

S dotazy ohledně obsahu nás kontaktujte na tel.: 222 350 805, 778 402 763 nebo e-mailem na olga.daskin@clovekvtisni.cz.

Pro přihlášení pište na e-mail: Eva.Krzywonova@kvic.cz. Uzávěrka je stanovena na 9. 5. 2016.

[pdf-embedder url=“https://eshop.arpok.cz/wp-content/uploads/2016/04/GS_Letak_Velke_otazky_FINAL.pdf“]

Dvoudenní kurz Velké otázky o světě

Přemýšlíte nad tím, jak poutavě učit o složitých tématech dnešního světa? Vyzkoušejte koncept Filozofie pro děti. Tato metoda umožňuje účastníkům (nejen dětem) vést společný dialog a jeho prostřednictvím hledat odpovědi na „velké“ otázky, naslouchat různým myšlenkám a zkoumat různé problémy a témata současného světa. Filozofie pro děti podporuje myšlení, které je kritické a tvořivé, spolupracující a citlivé.

Kdy

14. – 15. 3. 2016 | 9:00 – 17:00

Kde

Pevnost poznání Olomouc, 17. listopadu 7

Pro koho

pedagogové základních škol (učitelé 1. a 2. stupně), středoškolští pedagogové (učitelé gymnázií, učitelé SOŠ a SOU) a pedagogové volného času, pedagogové vysokých škol a pracovníci neziskových organizací

Kurz je akreditován MŠMT a pro účastníky je ZDARMA.

Bližší informace vám poskytne Olga Daskin: olga.daskin@clovekvtisni.cz, tel.:  +420 778 402 763

Pro přihlášení vyplňte do 7. 3. formulář na tomto ODKAZE.

[pdf-embedder url=“https://eshop.arpok.cz/wp-content/uploads/2016/02/1711_velke-ota-zky-14-15-3-16.pdf“]

Seminář „Jak na ně? aneb Práce se stereotypy ve výuce“

Ocitli jste se někdy v situaci, kdy jste nevěděli, jak reagovat na názory svých žáků a studentů? Přemýšlíte nad tím, jak nakládat se stereotypy žáků a jak rozpoznat ty vlastní?

Přijměte pozvání na dvoudenní seminář Jak na ně? aneb Práce se stereotypy ve výuce, který pořádá Multikulturní centrum Praha ve spolupráci s NaZemi.

Seminářem se budou prolínat teoretické i praktické části, budeme si společně klást otázky a pátrat po odpovědích. Obsah semináře je vystavěn na výsledcích výzkumného šetření „Stereotypy ve výuce témat globálního rozvojového vzdělávání“ z roku 2015.

Kdy

6. 11. 2015 (10:00 – 17:00) až 7. 11. 2015 (9:00 – 16:00)

Kde

NaZemi – Centrum Syřiště, Kounicova 42, Brno

Pro koho

Seminář je určen pedagogům 2. stupně ZŠ, SŠ a dalším pedagogickým pracovníkům.

Pro přihlášení vyplňte tento FORMULÁŘ.

Pozvanka_stereotypy

Seminář Příčiny a důsledky

Hledáte inspiraci, jak zajímavým způsobem vnášet do výuky aktuální témata? Považujete za důležité pátrat po příčinách dnešního dění, a to nejen v současném světě, ale i v minulosti?

Seminář Příčiny a důsledky představuje výukové lekce, které se zabývají tématy globálního rozvojového vzdělávání se zaměřením na jejich historický kontext. Hledání souvislostí mezi událostmi dávno minulými a aktuálními problémy rozvíjí u žáků schopnost kritického myšlení a podněcuje k aktivnímu zapojení do dění ve společnosti. Účastníci se seznámí nejen s příčinami historických událostí a jejich důsledky na podobu dnešního světa (např. kolonizace, otroctví apod.), ale i s vývojem určitých klíčových témat (např. migrace, doprava, koncept lidských práv).

KDY

22. 10. 2015 | 14:00 – 17:00

KDE

Krajský úřad Olomouc (místnost č.320), Jeremenkova 40, Olomouc

Pro přihlášení využijte rezervační systém.

 

[pdf-embedder url=“https://eshop.arpok.cz/wp-content/uploads/2015/09/Priciny_a_dusledky_OLOMOUC.pdf“]