Seminář Příčiny a důsledky

Hledáte inspiraci, jak zajímavým způsobem vnášet do výuky aktuální témata? Považujete za důležité pátrat po příčinách dnešního dění, a to nejen v současném světě, ale i v minulosti?

Seminář Příčiny a důsledky představuje výukové lekce, které se zabývají tématy globálního rozvojového vzdělávání se zaměřením na jejich historický kontext. Hledání souvislostí mezi událostmi dávno minulými a aktuálními problémy rozvíjí u žáků schopnost kritického myšlení a podněcuje k aktivnímu zapojení do dění ve společnosti. Účastníci se seznámí nejen s příčinami historických událostí a jejich důsledky na podobu dnešního světa (např. kolonizace, otroctví apod.), ale i s vývojem určitých klíčových témat (např. migrace, doprava, koncept lidských práv).

KDY

22. 10. 2015 | 14:00 – 17:00

KDE

Krajský úřad Olomouc (místnost č.320), Jeremenkova 40, Olomouc

Pro přihlášení využijte rezervační systém.

 

[pdf-embedder url=“https://eshop.arpok.cz/wp-content/uploads/2015/09/Priciny_a_dusledky_OLOMOUC.pdf“]

semináře