Štítek: Projekty

Čokoška

Realizace: 1. 9. 2016 – 2018Logo projektu Čokoška

Vzdělávací projekt Čokoška má za cíl seznámit děti s původem kakaa a s procesem výroby čokolády. Zároveň také zodpovědět otázky jako například kde a jak se kakao pěstuje či odkud a jak se čokoláda dostala z kakaových plantáží do Evropy. Během výukových programů se děti mimo jiné dozvídají, co se skrývá pod pojmem spravedlivá čokoláda a jak pomocí čokolády dělat dobré skutky.

Výtěžek z prodeje čokoládových dárkových balíčků umožní dětem podpořit neziskovou organizaci z Olomouckého kraje.

Nově se do projektu ve školním roce 2017/2018 zapojí i regionální firmy, které si svou účastí mohou posílit firemní kulturu. Propojení tří různorodých prostředí pomáhá budovat vztahy nejen mezi žáky a neziskovými organizacemi, ale také mezi neziskovým sektorem a firmami.

 

 Jak projekt probíhá?

 1. Objednávka výukového programu

Škola si objedná tematický den o čokoládě, který vedou lektoři ARPOKu za účasti pedagoga.

Tematický den se odehrává čtyři vyučovací hodiny v jednom dni. Součástí programu je taktéž vaření čokolády, a tak je vhodné, aby škola disponovala kuchyňkou.

 

 1. Výroba a prodej dárkových balíčků s fair trade čokoládou

Po realizaci tematického dne skupinka cca 10-25 žáků v čele s pedagogem vytvoří tzv. školní „čokotým“, který si se zástupcem ARPOKu domluví koordinační schůzku, na které jim bude projekt důkladně představen. Poté žáci obdrží balíček s fair trade čokoládami a základním dekorativním materiálem, ze kterého společně vyrobí dárkové balíčky. Sestaví prodejní plán, spočítají si cenu balíčků a společně tak zvyšují svou finanční gramotnost. Balíčky pak prodávají na školních akcích a pokud chce „čokotým“ maximalizovat výtěžek svého snažení, může na své náklady nakoupit další čokolády a dekorativní materiál.  Na závěr si žáci zvolí jednu z vybraných neziskových organizací olomouckého kraje, jejíž činnost chtějí symbolicky finančně podpořit.

 1. Předání výtěžku dané neziskové organizaci

Výtěžek z prodeje dárkových čokoládových balíčků předají děti na závěrečné schůzce zástupci jimi zvolené neziskové organizace. Schůzka bude zprostředkována zástupcem ARPOKu.

 1. Přínos projektu pro …

Děti

 • dozvídají se nová a zajímavá fakta o původu a pěstování kakaa
 • rozšiřují si své obzory o výrobě čokolády
 • seznamují se s pojmem spravedlivá čokoláda neboli fair trade
 • zvyšují si svou finanční gramotnost
 • probouzí v sobě filantropické cítění

Neziskové organizace 

 • seznámí děti se svou záslužnou činností
 • budují u dětí filantropické cítění
 • získají podporu pro svou činnost

Firmy 

 • podporují realizaci projektu
 • konají dobré skutky
 • chovají se společensky odpovědně
 • posilují svou firemní kulturu
 • navazují vztah s potenciálními zákazníky v komunitě škol a neziskových organizací
 • propagují svou firmu

 

  

Pilotáž vzdělávacího projektu Čokoška

 

Na podzim roku 2016 proběhla na třech školách Olomouckého kraje zkušební fáze vzdělávacího projektu Čokoška. Ten umožňuje dětem konat dobré skutky pomocí oblíbené sladkosti, tedy čokolády. Do pilotáže se zapojila Základní škola a Mateřská škola Olomouc – Nemilany, Základní škola a Mateřská škola Samotišky a Gymnázium Olomouc – Hejčín.

                                                                                                                                                                                                                                             Vzdělávací projekt Čokoška seznámil žáky s původem kakaa a s procesem výroby čokolády. Zároveň zodpověděl otázky jako například kde a jak se kakao pěstuje či odkud a jak se čokoláda dostala z kakaových plantáží do Evropy. Žáci se mimo jiné dozvěděli, co se skrývá pod pojmem spravedlivá čokoláda a jak pomocí čokolády dělat dobré skutky.

Žáci, které téma čokolády zaujalo, utvořili školní „čokotým“ a společně vytvářeli dárkové balíčky z fair trade čokolády, které prodávali na školní akci. Výtěžek z prodeje dárkových balíčků pak věnovali vybrané neziskové organizaci z regionu.

Podpořeny byly organizace Maendeleo z. s., P-centrum a dětské centrum DC 90 o. s.. Žáci měli možnost se osobně setkat s pracovníky těchto tří organizací a dozvědět se více o jejich činnosti. Možná právě u nich mohou najít v budoucnu své uplatnění.

Projekt sklidil velký ohlas a bude pokračovat ve školním roce 2017/2018 na dalších školách. Nově se do projektu zapojí i regionální firmy, které si svou účastí mohou posílit firemní kulturu.

Projekt Čokoška tak unikátním způsobem spojí tři různorodá prostředí – školní, firemní a neziskové. Tímto propojením dojde k budování vztahu nejen mezi žáky zainteresovaných škol a neziskovými organizacemi, ale také mezi neziskovým sektorem a firmami.

Pro více informací o vzdělávacím projektu Čokoška nás kontaktujte na e-mailu pavel.zwak@eshop.arpok.cz

Zvyšování konkurenceschopnosti ARPOKu

Realizace: 1. 1. 2017 – 31. 12. 2017

Donor: Česká rozvojová agentura

Kontaktní osoba: Pavel Žwak (pavel.zwak@eshop.arpok.cz)

Cílem projektu je vybudovat u zaměstnanců ARPOKu takové dovednosti a kapacity, které pomohou zvýšit konkurenceschopnost celé organizace na vzdělávacím trhu v oblasti vzdělávání pro školy. Projekt pomůže výrazně inovovat propagační materiály a přístupy v komunikaci s potenciálními klienty (školami, učiteli) a donory pomocí nástrojů SmartEmailingu. Projekt přispěje k navýšení samofinancování ARPOKu díky systematickému rozvoji stávajícího e-shopu a pomůže rozšířit řady soukromých i institucionálních dárců organizace.

Fundraiser – zvyšování samofinancování ARPOKu

Realizace: 1. 1. 2016 – 31. 12. 2016

Donor: Česká rozvojová agentura

Kontaktní osoba: Pavel Žwak (pavel.zwak@eshop.arpok.cz)

Cílem projektu bylo stabilizovat pozici fundraisera organizace, který svou činností přispěje k zajištění financování organizace v následujících letech. V rámci projektu vznikly strategicky velmi důležité dokumenty – FR a PR strategie a to včetně podrobného akčního plánu do roku 2018.  Důležitou součástí projektu je práce s individuálními a firemními dárci – jejich získávání a péči o ně.

Prostřednictvím školení zvýšil projekt profesionalitu lektorů GRV výukových programů a seminářů pro pedagogické pracovníky a dalších zaměstnanců organizace v oblasti PR a FR. Projekt tak výraznou měrou přispěl k vyšší stabilitě celé organizace.

Projekt je podpořen z prostředků České rozvojové agentury a Ministerstva zahraničních věcí v rámci Programu zahraniční rozvojové spolupráce ČR.

 

“NA CESTĚ…” ANEB TÉMA MIGRACE A INTEGRACE VE VÝUCE

 

Document-page-001Učitelé pozor! 

Třídenní intenzivní kurz s názvem  “Na cestě…” ANEB MIGRACE A INTEGRACE VE VÝUCE jen pro Vás v Olomouci od 15. – 17. 9. 2016 a to zcela ZDARMA.

Využijte příležitosti a přihlaste se ZDE.

Jak promyšleně učit o tématech migrace, integrace a identity? Jak napomáhat rozvíjení kritického myšlení a mediální gramotnosti žáků

Existuje celá řada metodických materiálů. Jak se v nich orientovat, kdy který použít? Kde a jak najít relevantní a důvěryhodná data a fakta? Proč vlastně vyučovat náročná, ne-jednoznačná a citlivá témata a na co se zaměřit? 

To všechno a mnohem více se dozvíte pokud přijdete! Těšíme se na Vás.

ARPOK, o.p.s.

 

 

 

 

NA CESTĚ…

Realizace: 1. 4. 2016 – 31. 12. 2018

Donor: Česká rozvojová agentura

Cílem projektu „Na cestě…“ je nabídnout pedagogům a školám podporu pro výuku diskutovaných aktuálních témat, jako jsou migrace, integrace a identita.

Pedagogům je nabízena podpora formou seminářů, konzultací, metodických materiálů a výukových programů.

Projekt také nabízí žákům a pedagogům možnost vstoupit do dialogu s lidmi, jejichž život ovlivnila migrace, či kteří se něčím odlišují a setkávají se se stereotypy a předsudky – mimo jiné s lidmi, kteří mají zkušenosti s životem v zahraničí; s cizinci žijícími v ČR; s pracovníky institucí, které se věnují migraci atd. To vše formou Živé knihovny, což je metoda, která umožní člověku s určitou životní zkušeností stát se „živou knihou“ a sdílet svůj příběh se „čtenářem“, která tak poznává jiné lidi, ale i sám sebe.

Projekt je podpořen z prostředků České rozvojové agentury a Ministerstva zahraničních věcí v rámci Programu zahraniční rozvojové spolupráce ČR.

crdc_p

 

 • 1
 • 2