Štítek: Čokoška

Projekt Čokoška boduje!

Náš projekt Čokoška se umístil mezi 32 iniciativ v rámci GENE Global Education Innovation Award  2017!

Odkaz na celou brožuru a všech 32 iniciativ ZDE.

Vzdělávací projekt Čokoška má za cíl seznámit děti s původem kakaa a s procesem výroby čokolády. Zároveň také zodpovědět otázky jako například kde a jak se kakao pěstuje či odkud a jak se čokoláda dostala z kakaových plantáží do Evropy. Během výukových programů se děti mimo jiné dozvídají, co se skrývá pod pojmem spravedlivá čokoláda a jak pomocí čokolády dělat dobré skutky.

Více o projektu ZDE.

Zahradní slavnost v rámci projektu Čokoška

V rámci projektu Čokoška a Světová škola pořádali žáci ze ZŠ Olomouc – Nemilany zahradní slavnost s filantropickým přesahem!

Projekt Čokoška má za cíl seznámit děti s původem kakaa a s procesem výroby čokolády. Zároveň také zodpovědět otázky jako například kde a jak se kakao pěstuje či odkud a jak se čokoláda dostala z kakaových plantáží do Evropy. V rámci projektu se žáci mimo jiné dozvídají, jak pomocí čokolády dělat dobré skutky. Cílem projektu je zvyšovat u dětí finanční gramotnost a probouzet v nich filantropické cítění.

Máme velkou radost, že se zahradní slavnost vydařila! Výtěžek z prodeje fairtrade čokoládových balíčků, který činil 7 015 Kč, se žáci rozhodli věnovat TyfloCentrum Olomouc!

Děkujeme!

Čokoevent pod taktovou ARPOKu

V pondělí 4. prosince jsme pořádali Čokoevent s ochutnávkou fairtrade čokolád. Milovníci kvalitní a dobré čokolády si přišli na své!

Během čokoládového odpoledne měli návštěvníci akce možnost ochutnat 100% kakaovou hmotu, kakaové máslo a dokonce i kakaové boby, které následně drtili v hmoždíři, až se utvořila kakaová drť. Mimo jiné jsme účastníky akce seznámili s konceptem Fairtrade a popovídali jsme si i o tom, jaké podmínky musí splňovat plantáž, na které se pěstují kakaovníky, aby získala certifikaci Fairtrade.

Účastníci akce se také dozvěděli mnoho zajímavých a někdy i překvapivých informací o tom, co vše se ukrývá za procesem výroby čokolády. Odpověděli jsme například na otázku: „Kolik procent z celkového zisku získá farmář, který se stará o kakaovník od vysazení až po následnou sklizeň kakaových plodů?“.

Vrcholem Čokoeventu byla ochutnávka fairtrade čokolád z nejrůznějších koutů světa, během které proběhla malá tipovací soutěž. Účastníci porovnali nejen své tipovací, ale zároveň i ochutnávací dovednosti. Jejich úkolem bylo odhadnout procentuální zastoupení kakaa, příchuť a jako bonus i zemi původu u konkrétního druhu čokolády.

Jsme rádi, že se Čokoevent líbil a budeme se těšit na další podobné čokoládové odpoledne. 

 

 

Zveme vás na Čokoevent

Přátelé, to je něco pro všechny milovníky čokolády! Ochutnávka fair trade čokolád nejrůznějších příchutí a k tomu spousta zajímavých informací o vzniku této oblíbené sladkosti. 

A co víc, výtěžek z akce jde na podporu projektu Čokoška, který má za cíl seznámit děti s původem kakaa a s procesem výroby čokolády. Zároveň také zodpovědět otázky jako například kde a jak se kakao pěstuje či odkud a jak se čokoláda dostala z kakaových plantáží do Evropy.

Čokoevent se koná 4. prosince 2017 od 16:30 do 19:00 v hotelu Ibis, Olomouc.

Neváhejte, máme posledních pár míst. Vstupenky lze zakoupit do 1. prosince.

Kontaktní osoba: Pavel Žwak | E: pavel.zwak@eshop.arpok.cz | M: 777 965 850

Přijďte na Čokoládové odpoledne

 
Přijďte se svými dětmi na Čokoládové odpoledne, které ARPOK pořádá v rámci Dnů pro rodinu 19. 10. 2017
 
Akce je zdarma a koná se od 15:30 do 17:30 v Komunitním centrum, Peškova 1, Olomouc
 
Dozvíte se, kde a jak se kakao pěstuje. Přijdete na to, odkud a jak se čokoláda dostala z kakaových plantáží do Evropy. Co se skrývá pod pojmem spravedlivá čokoláda? Vyrobíte si dárkové balíčky se spravedlivými čokoládkami, které můžete darovat či se je sami sníst.
 
 
 
Rezervace nutná do 10. 10. 2017 na karin.majerova@eshop.arpok.cz, tel. 775076013.
 
Více informací ZDE
 
 

Čokoška

Realizace: 1. 9. 2016 – 2018Logo projektu Čokoška

Vzdělávací projekt Čokoška má za cíl seznámit děti s původem kakaa a s procesem výroby čokolády. Zároveň také zodpovědět otázky jako například kde a jak se kakao pěstuje či odkud a jak se čokoláda dostala z kakaových plantáží do Evropy. Během výukových programů se děti mimo jiné dozvídají, co se skrývá pod pojmem spravedlivá čokoláda a jak pomocí čokolády dělat dobré skutky.

Výtěžek z prodeje čokoládových dárkových balíčků umožní dětem podpořit neziskovou organizaci z Olomouckého kraje.

Nově se do projektu ve školním roce 2017/2018 zapojí i regionální firmy, které si svou účastí mohou posílit firemní kulturu. Propojení tří různorodých prostředí pomáhá budovat vztahy nejen mezi žáky a neziskovými organizacemi, ale také mezi neziskovým sektorem a firmami.

 

 Jak projekt probíhá?

 1. Objednávka výukového programu

Škola si objedná tematický den o čokoládě, který vedou lektoři ARPOKu za účasti pedagoga.

Tematický den se odehrává čtyři vyučovací hodiny v jednom dni. Součástí programu je taktéž vaření čokolády, a tak je vhodné, aby škola disponovala kuchyňkou.

 

 1. Výroba a prodej dárkových balíčků s fair trade čokoládou

Po realizaci tematického dne skupinka cca 10-25 žáků v čele s pedagogem vytvoří tzv. školní „čokotým“, který si se zástupcem ARPOKu domluví koordinační schůzku, na které jim bude projekt důkladně představen. Poté žáci obdrží balíček s fair trade čokoládami a základním dekorativním materiálem, ze kterého společně vyrobí dárkové balíčky. Sestaví prodejní plán, spočítají si cenu balíčků a společně tak zvyšují svou finanční gramotnost. Balíčky pak prodávají na školních akcích a pokud chce „čokotým“ maximalizovat výtěžek svého snažení, může na své náklady nakoupit další čokolády a dekorativní materiál.  Na závěr si žáci zvolí jednu z vybraných neziskových organizací olomouckého kraje, jejíž činnost chtějí symbolicky finančně podpořit.

 1. Předání výtěžku dané neziskové organizaci

Výtěžek z prodeje dárkových čokoládových balíčků předají děti na závěrečné schůzce zástupci jimi zvolené neziskové organizace. Schůzka bude zprostředkována zástupcem ARPOKu.

 1. Přínos projektu pro …

Děti

 • dozvídají se nová a zajímavá fakta o původu a pěstování kakaa
 • rozšiřují si své obzory o výrobě čokolády
 • seznamují se s pojmem spravedlivá čokoláda neboli fair trade
 • zvyšují si svou finanční gramotnost
 • probouzí v sobě filantropické cítění

Neziskové organizace 

 • seznámí děti se svou záslužnou činností
 • budují u dětí filantropické cítění
 • získají podporu pro svou činnost

Firmy 

 • podporují realizaci projektu
 • konají dobré skutky
 • chovají se společensky odpovědně
 • posilují svou firemní kulturu
 • navazují vztah s potenciálními zákazníky v komunitě škol a neziskových organizací
 • propagují svou firmu

 

  

Pilotáž vzdělávacího projektu Čokoška

 

Na podzim roku 2016 proběhla na třech školách Olomouckého kraje zkušební fáze vzdělávacího projektu Čokoška. Ten umožňuje dětem konat dobré skutky pomocí oblíbené sladkosti, tedy čokolády. Do pilotáže se zapojila Základní škola a Mateřská škola Olomouc – Nemilany, Základní škola a Mateřská škola Samotišky a Gymnázium Olomouc – Hejčín.

                                                                                                                                                                                                                                             Vzdělávací projekt Čokoška seznámil žáky s původem kakaa a s procesem výroby čokolády. Zároveň zodpověděl otázky jako například kde a jak se kakao pěstuje či odkud a jak se čokoláda dostala z kakaových plantáží do Evropy. Žáci se mimo jiné dozvěděli, co se skrývá pod pojmem spravedlivá čokoláda a jak pomocí čokolády dělat dobré skutky.

Žáci, které téma čokolády zaujalo, utvořili školní „čokotým“ a společně vytvářeli dárkové balíčky z fair trade čokolády, které prodávali na školní akci. Výtěžek z prodeje dárkových balíčků pak věnovali vybrané neziskové organizaci z regionu.

Podpořeny byly organizace Maendeleo z. s., P-centrum a dětské centrum DC 90 o. s.. Žáci měli možnost se osobně setkat s pracovníky těchto tří organizací a dozvědět se více o jejich činnosti. Možná právě u nich mohou najít v budoucnu své uplatnění.

Projekt sklidil velký ohlas a bude pokračovat ve školním roce 2017/2018 na dalších školách. Nově se do projektu zapojí i regionální firmy, které si svou účastí mohou posílit firemní kulturu.

Projekt Čokoška tak unikátním způsobem spojí tři různorodá prostředí – školní, firemní a neziskové. Tímto propojením dojde k budování vztahu nejen mezi žáky zainteresovaných škol a neziskovými organizacemi, ale také mezi neziskovým sektorem a firmami.

Pro více informací o vzdělávacím projektu Čokoška nás kontaktujte na e-mailu pavel.zwak@eshop.arpok.cz