Živá knihovna a její možné využití v hodinách anglického jazyka (PDF)

Popis

V metodickém materiálu naleznete:

 •  Úvod k Živým knihovnám, jak Živá knihovna probíhá a její principy
 • Návazné aktivity, které můžete využít po Živé knihovně v rámci hodin anglického jazyka
 • Součástí publikace je CD, na kterém naleznete všechny přílohy a také předchozí publikaci Živé
  knihovny jako metodu výuky

K čemu můžete tuto publikaci využít?

 • Publikaci můžete využít v hodinách anglického jazyka, aktivity jsou rozděleny do částí –
  Conversation, Vocabulary, Writing, Reading, Grammar a Listening
 • Aktivity můžete použít i v případě, kdy jste Živou knihovnu neorganizovali, v přílohách naleznete
  anotace, se kterými publikace pracuje a tipy na další zdroje příběhů

Publikace navazuje na publikaci „Živá knihovna jako metoda výuky aneb vzdělávání příběhem“