ENVIGLOBE (PDF)

ochutnávka z publikace ENVIGLOBE – příručka pro začleňování globálně environmentálních témat do výuky. Lekce Koupíme místní jablko  a Plýtvání potravinami