Příčiny a důsledky (PDF)

Popis

Publikace Příčiny a důsledky – témata globálního rozvojového vzdělávání v historických souvislostech pro 2. stupeň ZŠ a SŠ zkoumá témata minulosti, jako je například migrace, otroctví, kolonizace apod., která mají významný přesah do současnosti a ovlivňují tak podobu dnešního světa.

Publikace je rozdělena do čtyř částí. První se věnuje migraci a uprchlictví, druhá globalizačním procesům, další lidským právům a poslední historickým dějům v oblastech, které se v dějepise probírají spíše okrajově, ale mají velký dopad na současnou podobu světa a aktuální dění  (např. kolonizace Afriky, vývoj a interpretace islámu). Metodický materiál tak přináší náměty a inspiraci, jak propojit historické souvislosti globálních témat nejen s dějepisem, ale i se zeměpisem, občanskou výchovou i průřezovými tématy.

Každá část publikace obsahuje několik vyučovacích hodin, popsaných v metodických pokynech. Na CD, které je k publikaci přiložené, jsou k dispozici veškeré přílohy i doplňující informace, které se váží k danému tématu. Také je zde možné najít odkazy na další zdroje informací a na tipy, které může učitel žákům nabídnout v případě, že je téma zaujme a budou mít možnost a chuť se pustit do vlastní akce.